Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Muziejaus skyriai

Bendrųjų reikalų skyrius
Skyrius vykdo administracinę veiklą: rengia muziejaus veiklos ir plėtros planus, vykdo jų kontrolę bei užtikrina nustatytų tikslų, uždavinių ir priemonių atlikimą, užtikrina muziejaus dokumentų valdymą, taisyklingą valstybinės kalbos vartojimą, tvarko muziejaus archyvą, koordinuoja išorės ir vidaus komunikaciją, rengia ir administruoja kultūros ir investicinius projektus, organizuoja viešuosius pirkimus, bibliotekos veiklą, administruoja kompiuterinius tinklus, planuoja ir kontroliuoja pastatų, įrenginių priežiūros ir remonto darbus.
 

Skyriaus vedėja Virginija Visockienė, tel. 8 37 42 21 47.

 

Edukacijos skyrius
Skyrius rengia ir organizuoja edukacinį ir šviečiamąjį darbą, veda ekskursijas, seminarus, edukacines programas, teikia dalykinę informaciją interesantams, dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvos istorijos ir karybos istorijos klausimais, vykdo techninius dizaino, fotografavimo darbus ir palaiko nuolatinius ryšius su kariuomene ir visuomene.


Skyriaus vedėja Erika Kisieliūtė,8 37 32 09 39.

 

Renginių ir lankytojų aptarnavimo skyrius

 

Skyrius organizuoja įvairius renginius (parodų, knygų pristatymus, minėjimus ir kt.), neformalų ugdymą ir savanorių veiklą, tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, aptarnauja lankytojus, prižiūri ekspozicijas, teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas.

 

Skyriaus vedėja Vilija Sapjanskienė 8 37 22 28 47.

 

Karybos istorijos skyrius
Skyrius atlieka karo istorijos tyrinėjimus, rengia ekspozicijas, stacionarias ir kilnojamas parodas, dirba tiriamąjį, leidybinį darbą, rengia ir įgyvendina karybos istorijos ir kultūros industrijos projektus, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, organizuoja ir dalyvauja mokslinėse konferencijose bei renginiuose, veda specialiųjų žinių reikalaujančias temines ekskursijas ekspozicijose, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas krašto apsaugos, kultūros, švietimo ir mokslo bei kitoms valstybės įstaigoms, interesantams karo istorijos tematika.
 

Skyriaus vedėja Lina Kasparaitė-Balaišė, tel. (8 37) 42 21 49.

 

 

Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyrius

 

Skyrius saugo, kaupia, tyrinėja ir formuoja muziejaus rinkinius, kuriuos sudaro apie du šimtus penkiasdešimt tūkstančių eksponatų. Rinkiniuose saugomus eksponatus pristato rengiant parodas, priimant lankytojus, laikinai perduodant muziejines vertybes kitiems muziejams ir institucijoms. Skyrių sudaro: Archeologijos, Daiktų, Ginklų, Meno, Negatyvų, Nuotraukų, Numizmatikos, Spaudos ir pagalbinės medžiagos rinkiniai, kuriuos kuruoja fondų saugotojai.


Skyriaus vedėja Gerarda Dručkuvienė tel. (8 37) 32 05 68.

 

Rinkinių apskaitos ir skaitmeninimo skyrius

Skyrius atlieka muziejinių vertybių ir eksponatų apskaitą, kurią vykdo vyriausieji muziejininkai. Eksponatai skaitmeninami ir pateikiami visuomenei per LIMIS programą.

 

Skyriaus vedėjas Gintautas Gadliauskas, tel. 8 37 32 05 68.

 

 

Restauravimo skyrius
Skyriuje dirba kvalifikuoti, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Skyriuje konservuojami ir restauruojami muziejaus eksponatai (ginklai, tekstilės eksponatai, medinės polichromuotos skulptūros, istoriniai ir etnografiniai medienos dirbiniai, metalo dirbiniai, archeologiniai radiniai, molbertinė tapyba), atliekama prevencinė eksponatų priežiūra. Restauratoriai restauruoja ir konservuoja kultūros vertybes bei kt. įvairius objektus, seminaruose skaito pranešimus apie muziejinių vertybių konservavimą ir restauravimą, teikia rekomendacijas, konsultuoja, rengia edukacines programas.
 

Skyriaus vedėja Rita Malinauskienė, tel. 8 37 20 43 95.

  

Pogrindžio spaustuvė „ab"
Pogrindžio spaustuvė „ab" įtraukta į tarptautinį istoriškai vertingų šaltojo karo įrenginių ir vietovių sąrašą. Šioje spaustuvėje-muziejuje galima pamatyti iškiliosios spaudos įrangą, antinacinės ir antisovietinės kovos dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos leidinių, rezistencinės kovos dalyvių nuotraukas.
 

Vyresnioji muziejininkė Birutė Andziulienė, tel.: (8 37) 55 32 49.
Adresas: Salių k., Domeikavos sen., LT-54376 Kauno r.

 

Karo technikos skyrius

 

2017 m. spalio 24 d. Krašto apsaugos ministerija ir Kauno miesto savivaldybė pasirašė susitarimą dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinio įkūrimo Kauno tvirtovės VI forte. Šiuo susitarimu numatyta, kad iki šiol Vilniuje veikęs Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos skyrius kelsis į Kauną. 2018 m. vasario 12 d. Karo technikos Vilniaus skyrius pavadintas Karo technikos skyriumi, vasario 13 d. pirmoji karinė technika pasiekė Kauną, o kovo 30 d. iš Vilniaus į Kauną pervežtas paskutinis automobilis – gaisrinė „Timoney“. Per 2018 m. planuojama sutvarkyti ekspozicijos plotus, per 2019 m. – įrengti pačią ekspoziciją, 2020 m. – pristatyti edukacines veiklas. Numatoma, kad Karo technikos skyrius duris lankytojams Kauno tvirtovės VI-ame forte atvers 2019 metais.

 

 

Skyriaus vedėja Rita Malinauskienė, tel.  8 37 20 43 95.

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-01-09
Sprendimas: Fresh Media