Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

Bataliono uždavinys – būti pasirengus išskleisti ir apsaugoti operacines vadavietes bei užtikrinti jų aprūpinimą pagal Jungtinio štabo (toliau - JŠ) parengtą planą.

 

Garbės sargybos kuopos uždavinys – reprezentuoti Lietuvos Respubliką ir ginkluotąsias pajėgas oficialiuose valstybiniuose renginiuose Lietuvoje ir už jos ribų ir užtikrinti vadaviečių įrengimą bei jų apsaugą.

 

Lietuvos kariuomenės orkestro uždavinys – reprezentuoti Lietuvos kariuomenę.

 

Štabo aprūpinimo kuopos uždavinys – bataliono mobilios vadavietės išskleidimas, įrengimas, aprūpinimas ir apsaugos užtikrinimas, bataliono padalinių logistinis aprūpinimas.

 

Ryšių kuopos uždavinys – užtikrinti kariuomenės pajėgų ir atskirų dalinių valdymą taktinėmis ryšių ir informacinių sistemų priemonėmis.

 

Perdislokuojamojo ryšių ir informacinių sistemų modulio uždaviniai -   teikti mobiliąją vadovavimo ir valdymo proceso paramą ryšių ir informacinėmis sistemomis NATO laikinosioms - perdislokuojamoms vadavietėms; sujungti Lietuvos karinių vienetų ryšių ir informacines sistemas su NATO partnerių ryšių ir informacinėmis sistemomis tarptautinių operacijų metu.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-05-20
Sprendimas: Fresh Media