Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Gynybos štabo viršininkas

 

Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms, 
vykdantis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko funkcijas 
generolas majoras Raimundas Vaikšnoras 

 

 

Gynybos štabas pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui ir padeda jam vykdyti strateginio planavimo ir vadovavimo funkcijas, taip pat padeda vadovauti valstybės karinės apsaugos, ginkluotosios gynybos ir kitoms karinėms operacijoms Lietuvoje ir užsienyje. Gynybos štabas koordinuoja kariuomenės kovinį rengimą, rengia ginkluotosios gynybos koncepcijas ir planus. Jis taip pat atsakingas už Lietuvos kariuomenės plėtrą, susijusių įsigijimų planavimą ir veiklos bei paskirtų išteklių konsolidavimą.
Brg. gen. R. Vaikšnoras yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje jis pradėjo 1991 m. vasario 28 dieną, paskirtas Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininku, o kario priesaiką generolas davė 1991 m. kovo 11 d. Tarnybos atkurtoje Lietuvos kariuomenėje metu iš pradžių ėjo šaulio, skyriaus ir būrio vado pareigas, vėliau tapo karininku. Taip brg. gen. R. Vaikšnoras nuėjo kario, puskarininkio ir karininko kelią.
Generolas yra baigęs būrio ir kuopos vadų kursus Danijos karo mokykloje, štabo karininkų kursus Lietuvoje, Vokietijoje ir Švedijoje, Jungtinio vadovavimo ir generalinio štabo kursus Baltijos gynybos koledže Estijoje, baigė strateginių studijų kursą JAV sausumos pajėgų karo koledže (JAV).
Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje brg. gen. R. Vaikšnoras buvo motodesantinio būrio ir kuopos vadu, vadovavo dviem batalionams Rukloje ir Vilniuje, taip pat buvo Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadu. Tarnybos Lietuvos kariuomenės štabuose metu generolas ėjo kovinio rengimo, gynybos planavimo ir operacijų valdymo karininko bei viršininko pareigas, tarnavo tarptautinės operacijos Afganistane štabe. Generolas, eidamas aukštas pareigas, buvo atsakingas už pajėgumų vystymą bei operacijas Sausumos pajėgų, Jungtiniame ir Gynybos štabuose.
Brg. gen. R. Vaikšnoras daug kartų skatintas, apdovanotas Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" garbės ženklu „Geležinis Vilkas", Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas", Lietuvos kariuomenės ir pajėgų medaliais „Už pasižymėjimą", Lietuvos kariuomenės medaliu „Už nuopelnus" (bronzos spalvos Gedimino stulpai), vardinėmis dovanomis ir kitais apdovanojimais.
Brg. gen. R. Vaikšnoras yra Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys.
GIMIMO DATA 1970-07-12
  

IŠSILAVINIMAS

 

1994 m. Būrių vadų kursai - Danijos karo mokykla (Danija).

1995 m. Kuopos vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursai - Danijos karo mokykla (Danija).

1997 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Motorizuotųjų šaulių būrio vadas
2000 m. NATO civilinių ekstremaliųjų situacijų planavimas - Civilinės saugos departamentas (Lietuva).
2002 m. aukštasis išsilavinimas (viešasis administravimas)
2002 m. NATO taikos palaikymo operacijų kursas - NATO mokykla (Vokietija).
2003 m. Štabo karininkų kursas - NATO mokykla (Vokietija).
2003 m. Štabo karininkų kursas - Tarptautinių jungtinių tikslinių pajėgų štabas (Švedija).
2004 m. Kapitonų kursų rengimo programa - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Lietuva).
2005 m. Jungtinio vadovavimo ir generalinio štabo kursai - Baltijos gynybos koledžas (Estija).
2009 m. NATO štabo karininkų orientavimo kursas - NATO mokykla (Vokietija).
2013 m. Strateginės studijos - JAV sausumos pajėgų karo koledžas (JAV).
2016 m. Operacinio lygmens kibernetinės gynybos kursas - NATO Kibernetinio saugumo kompetencijos centras (Estija).

  

PROFESINĖ PATIRTIS


1991 m. Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio žvalgybininkas.
1991-03-11 Kario priesaika.
1991 m. Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio šaulys.
1991 m. Krašto apsaugos departamento Mokomojo junginio Mokomosios kuopos skyrininkas.
1992-01 Lauko kariuomenės brigados Vilniaus motodesantinio bataliono būrio vadas.
1993-03 Vilniaus motodesantinio bataliono Motodesantinės kuopos (vėliau - Motorizuotųjų pėstininkų bataliono) vadas (dabartinis bataliono pavadinimas - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas).
1997-08 Taikos palaikymo pajėgų mokymo centro vyr. instruktorius topografijai.
1997-09 Taikos palaikymo pajėgų mokymo centro štabo viršininkas.
1998-10 Ruklos mokomojo pulko Kovinio rengimo skyriaus (S-3) vyr. specialistas.
1999-09 Mokomojo pulko 2-o mokomojo bataliono vadas.
2000-05 Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo J-3 Gynybos planavimo skyriaus analizės vyresnysis specialistas.
2001-02 Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo J-3 Gynybos planavimo skyriaus planavimo vyresnysis specialistas.
2005-06 Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų štabo Operacijų valdymo centro viršininkas.
2006-11 - 2007-05 Tarnyba tarptautinėje operacijoje Afganistane, Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. ISAF) Vakarų regioninės vadavietės štabe.
2007-05 Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadas.
2010-12 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininko pavaduotojas pajėgumų vystymui.
2011-01 Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabo viršininko pavaduotojas operacijoms (G3).
2013-07 Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadas.
2016-01 Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos J3 viršininkas.
2018-01 Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijoms.
  
  

KARINIAI LAIPSNIAI

 
Nuo 1991 m. - šaulys, viršila.
1992-11-20 leitenantas (OF-1).
1994-12-15 vyresnysis leitenantas (OF-1).
1997-01-07 kapitonas (OF-2).
2002-10-16 majoras (OF-3).
2008-02-12 pulkininkas leitenantas (OF-4).
2012-11-11 pulkininkas (OF-5).
2018-02-06 brigados generolas (OF-6).

  

APDOVANOJIMAI


Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos atminimo ženklas.
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" garbės ženklas „Geležinis Vilkas".
Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą".
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis „Už tarptautines operacijas".
Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus".
Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus" (bronzos spalvos Gedimino stulpai).
Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pasižymėjimą" (Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos).
Karių fizinio parengtumo testo ženklas „Už gerą fizinį parengtumą".
Lietuvos kariuomenės medalis kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei".
Krašto apsaugos sistemos vadovybės padėkos, vardinės dovanos nuo Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos kariuomenės vado, Sausumos pajėgų vado.

UŽSIENIO KALBOS

 

Anglų, rusų k.

 

ŠEIMINĖ PADĖTIS

 

vedęs, turi dvi dukras ir sūnų.

 

  
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-06-03
Sprendimas: Fresh Media