Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Paieška ir gelbėjimas

Ištikus nelaimei skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

 

Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) organizuoja, koordinuoja ir vadovauja žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijoms vadovaudamasis Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų Paieškos ir gelbėjimo rajone planu.

 

Paieškos ir gelbėjimo darbų organizavimas

 

JGKC užtikrina  reikiamų pajėgų 24 valandų per parą budėjimą ir pasirengimą imtis žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, paieškos ir gelbėjimo rajone, plane numatytų veiksmų.

 

Priėmus nelaimės signalus ar gavus pranešimus apie paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusias avarijas ar kitus incidentus, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, JGKC palaiko ryšį su pavojuje atsidūrusiais asmenimis ir operacijoje dalyvaujančiomis pajėgomis. Apie paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusias avarijas JGKC nedelsdamas informuoja kitas planuose nurodytas institucijas.

 

JGKC reikalavimu, paieškos ir gelbėjimo laivai bei orlaiviai, taip pat visi Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir uostuose esantys laivai, naudodamiesi JGKC suteikta turima visapusiška informacija apie avariją, jos vietą ir  panaudodami turimas technines priemones privalo suteikti pagalbą nelaimės jūroje ištiktiems žmonėms. JGKC nustatyta tvarka skelbia atitinkamą paieškos ir gelbėjimo stadiją. Apie paskelbtą stadiją informuoja paieškos ir gelbėjimo operacijoje dalyvaujančias institucijas. Taip pat perduoda laivui, dėl kurio paskelbta pavojaus stadija, informaciją apie pradėtą paieškos ir gelbėjimo operaciją.

 

JGKC įvertina paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusios avarijos  pobūdį ir mastą ir priima sprendimą dėl taikytinų priemonių. Prireikus kreipiasi dėl pagalbos į užsienio valstybių gelbėjimo koordinavimo centrus, koordinuoja veiksmus su užsienio valstybių gelbėjimo pajėgomis ir vadovauja joms operacijos metu. Planuose nustatyta tvarka operacijos metu  koordinuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus vykdančių pajėgų veiksmus, vadovauja jiems operaciniu ir taktiniu lygmenimis. Koordinuoja būtinosios medicinos pagalbos  suteikimą avarijos metu nukentėjusiems asmenims, jų nugabenimą į saugią vietą. Priima sprendimus  nutraukti ir prireikus atnaujinti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus.

 

JGKC 1979 m. Tarptautinės jūrų paieškos ir  gelbėjimo konvencijos  šalių prašymu organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą šioms šalims vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-09-13
Sprendimas: Fresh Media