Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Teršimo incidentų likvidavimas

Viena iš Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro (JGKC) užduočių – organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitų taršos incidentų likvidavimo darbams jūros rajone.

JGKC atlikdamas savo paskirtį susijusią su teršimo incidentų likvidavimu  vadovaujasi Teršimo incidentų likvidavimo Jūros rajone darbų planu ir aktualiais šio plano pakeitimais.

Šių dokumentų pagrindinis tikslas – nustatyti atsakingų institucijų veiksmus, jų eigą ir sąveiką, siekiant greitai ir efektyviai likviduoti jūros rajone įvykusius įvairaus mąsto teršimo incidentus ir sumažinti taršos poveikį aplinkai.

.

Teršimo incidentų jūros rajone likvidavimo darbų organizavimas

JGKC užtikrina reikiamų pajėgų 24 val. per parą budėjimą ir pasirengimą imtis teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plane numatytų veiksmų. Gavus nelaimės signalus ar pranešimus apie įvykusias avarijas ar kitus įvykusius teršimo incidentus jūros rajone, įvertina įvykusio teršimo incidento pobūdį ir mąstą ir priima sprendimą dėl taikytinų priemonių.

Apie  jūros rajone  įvykusius teršimo incidentus, planuose nustatyta tvarka JGKC nedelsdamas informuoja kitas planuose nurodytas institucijas, taip pat informuoja Klaipėdos apskrities viršininko administraciją ir atitinkamas savivaldybes, kad užteršta  jūros pakrantė ar kyla tokio užteršimo grėsmė.

Vertina teršimo incidentų  likvidavimo darbus vykdančios institucijos pajėgų ir turimų priemonių atitiktį vykdomos operacijos poreikiams, prireikus priima sprendimą pasitelkti kitų planuose nurodytų institucijų  pajėgas ir priemones. Taip pat vertina nacionalinių  pajėgų ir turimų priemonių atitiktį vykdomos operacijos  poreikiams, prireikus kreipiasi dėl pagalbos  į užsienio valstybių koordinavimo centrus, koordinuoja veiksmus su užsienio valstybių pajėgomis ir vadovauja joms operacijos metu.

Planuose nustatyta tvarka operacijos metu  koordinuoja teršimo incidentų likvidavimo darbus vykdančių pajėgų veiksmus, vadovauja joms operaciniu ir taktiniu lygmenimis.


Pasikonsultavęs su  Aplinkos  ministerijos įgaliota institucija, JGKC priima sprendimą nutraukti  ir prireikus atnaujinti  teršimo incidentų likvidavimo darbus.

1992 m.  Helsinkio konvencijos dėl  Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos , konvencijos šalių prašymu  organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą  teršimo incidentų likvidavimo darbams. Praneša apie teršimo  incidentą ir apie veiksmus, kurių buvo imtasi, kitoms konvencijos dėl  Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos numatytoms šalims, kurių interesai yra ar gali būti paveikti teršimo incidento arba teršimą patyrus iš trečiosios šalies teritorijos.


Institucijos, atsakingos už taršos likvidavimą:

Teršimo incidentų likvidavimo darbus jūros rajone, išskyrus vidaus vandenis, vykdo Lietuvos kariuomenė, Kuršių mariose – Vidaus reikalų ministerijos įgaliotos institucijos, jūrų uostų akvatorijose – jūrų uostų administracijos.

Teršimo incidentų likvidavimo darbams vykdyti Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro vadovo reikalavimu gali būti pasitelkiamos:


 

Institucijų turimos jūros taršą likviduojančios priemonės: 

Jūros taršą likviduojančias priemonės sudaro Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, uostų administracijų ir kitų institucijų turimos  mechaninės, cheminės ir biologinės kovos su taršimo incidentu jūros rajone likvidavimo priemonės. Plačiau apie institucijų turimas trašos likvidavimo priemones ir jų techninius duomenis:

 

 

Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų planas

 

Teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų plano pakeitimai:

1.  Įsakymas V-1435/D1-1043/1V-799 2010-12-27

2.  Įsakymas V-890/D1-615/1V-576 2011-07-29 

3.  Įsakymas V-53/D1-41/1V-31 2012-01-17

4.  Įsakymas V-399/D1-341/1V-416 2013-05-14

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-05-18
Sprendimas: Fresh Media