Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Danija

4 misija

 

 

 

2013 m. sausio 3 d. KOP Aviacijos bazėje vyko Čekijos oro pajėgų ir Danijos Karališkųjų oro pajėgų junginių, vykdančių NATO Oro policiją Baltijos valstybių oro erdvėje, pasikeitimo ceremonija. Danijos Karališkosios Karinės oro pajėgos NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti jau ketvirtą kartą. Vienetų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos politikos direktorius dr. Vaidotas Urbelis, Čekijos Ambasadoriaus Lietuvai pavaduotojas p. Oto WENIGER, Danijos gynybos atašė Baltijos šalims plk. Søren FRAUSIG, JAV gynybos atašė padėjėjas p. Damian ANTONESCU, Estijos Karinių oro pajėgų vadas plk. ltn. Jaak TARIEN, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių, sukarintų tarnybų atstovai. Prieš tai danų kariai misiją atliko 2004 07 01 - 2004 10 14, 2009 01 04 - 2009 05 01 ir 2011 09 02 - 2012 01 04. Kariai atvyko iš Skrydstrup, Danijos pietuose esančio naikintuvų sparno. Nuolatinis personalas - 47 kariai. Oro policijos misija vykdoma 4 naikintuvais F - 16, pirmuosius du mėnesius kontingentui vadovavo - mjr. Kresten Dam Andersen, kitus du mėnesius mjr. Morten Ploug Hassø.

 

   

 

Kartų su bazės kariais ir darbuotojais Danijos kontingento kariai dalyvavo boulingo turnyre, 2 kartus lankėsi Šiaulių m. sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kuriuose bendravo su vaikais, atgabeno 7 paletes sauskelnių ir kitos labdaros, vaišino atsigabentais skanėstais, dalyvavo tradicinėje Aviacijos bazėje surengtoje Užgavėnių šventėje. Danų pasiūlymu KOP AB pradėta nauja tradicija - Lietuvos įstojimo į NATO 9-sioms metinėms paminėti Aviacijos bazėje vyko pirmasis bėgimas pakilimo-tūpimo taku „RUNWAY RUN - 2013", kuriame dalyvavo apie 200 žmonių: Danijos kontingento kariai, KOP kariai, savanoriai, Lietuvos karo akademijos kariūnai ir kt. Misijos metu Aviacijos bazėje lankėsi Danijos kariuomenės vadas generolas Peter Bartram, NATO generalinis sekretorius J.E. Anders Fogh Rasmusen, Danijos gynybos ministras Nick Haekerup, Kroatijos kariuomenės vadas gen. ltn. Drago Lovrič. Balandžio viduryje naikintuvai dalyvavo BRTE XIV pratybose. NATO oro policijos misijos metu Danijos naikintuvai kilo 96 kartus ir ore praleido apie 270 valandų.

 

 

3 misija

 

 

 

 

2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose vykusioje NATO oro policijos misijoje dalyvaujančių kontingentų pasikeitimo ceremonijoje budėjimą Baltijos šalių erdvėje perėmė Danijos Karinių oro pajėgų kontingentas, pakeitęs Baltijos oro erdvę saugojusius Prancūzijos karinių oro pajėgų karius.

 

   


Apie 70 Danijos karių, dalyvavusiųsu keturiais naikintuvais F-16  NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse, rugpjūčio 31 d. atskrido į Šiaulius iš savo nuolatinės dislokacijos vietos - naikintuvų sparno, esančio Skrydstrupe, Danijoje. Danija NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvavo jau trečią kartą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę danai saugojo 2004 m. ir 2009 m.

 

 

2 misija
 
 
 

 

2009 m. sausio 4 d. NATO sankcionuotoje Baltijos šalių oro erdvės apsaugos misijoje JAV karius pakeitė danai. Danijos Karališkosios Karinės oro pajėgos šią NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse vykdė jau antrą kartą. Danų karių kontingente tarnavo per 50 karių, kurie Baltijos šalių oro erdvę saugojo keturiais naikintuvais F-16 Fighting Falcon. Kontingentas buvo suformuotas iš karių atvykusių iš Skrydstrup aviacijos bazės. Junginiui pasikeisdami vadovavo karo lakūnai mjr. Søren Blæsberg Sørensen ir mjr. Jørgen Jørgensen. Danijos karo lakūnai treniruotės skrydžiams kilo beveik 100 kartų.

 

   

 

Kovo 27 d. Aviacijos bazėje minint 5-ąsias Baltijos valstybių įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO) metines lankėsi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentai.

 

   

 

Misijos laikotarpiu Danijos Karinių oro pajėgų kontingentą aplankė NATO Karinio komiteto vadas admirolas Giampaolo Di Paola, NATO CAOC 2 vadas generolas leitenantas F. W. Ploeger, Danijos kariuomenės vadas admirolas Tim Sloth-Jørgensen bei Danijos Karališkųjų KOP vadas generolas majoras Stig Østergaard Nielsen.

 

   

 

Misijos metu danai keliavo po Šiaulių kraštą, lankė įvairius muziejus, bandė lietuvių nacionalinės virtuvės patiekalus. Danijos kariai aktyviai dalyvavo ir šalies šventėse bei minėjimuose. Minint ir pagerbiant Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos pasirašytos deklaracijos 60-metį Mėnaičių kaime, Radviliškio rajone, danų naikintuvai F-16 Fighting Falcon kartu su LK KOP lengvosios atakos lėktuvais L-39ZA atliko parodomąjį skrydį. Danai domėjosi LLKS istorija, lankė su šiais įvykiais susijusias vietas.  

Danų kariai taip pat aktyviai vykdė Šiaulių miesto „Šaltinio" vaikų globos namų ir Šiaulių sutrikusio vystimosi kūdikių namų auklėtinių paramos ir pagalbos veiklą, dovanojo įvairų inventorių, drabužėlius, higienos priemones, leido laiką kartu su vaikais - piešė, dainavo, žaidė įvairius žaidimus. Danijos kontingento kariai taip pat lankėsi LVGTO „Gelbėkit vaikus" Šiaulių skyriuje.

 

 
 
 
   
 
1 misija
 

2004 m. liepos 1 d. KOP Aviacijos bazėje įvyko NATO Greitojo reagavimo oro policijos misijos pasikeitimo ceremonija - Baltijos šalių oro erdvę pradėjo saugoti Danijos karinių oro pajėgų kontingentas pakeitęs Belgijos karius. Į trijų mėnesių trukmės misiją Baltijos šalyse atvyko keturi danų naikintuvai F-16 Fighting Falcon, 6 lakūnai ir per 60 orlaivius aptarnaujančio personalo. Danai taip pat atsivežė specialistus, kurie rūpinosi orlaivių aptarnavimu, kilimo takų priežiūra ir kita technine įranga. Danijos kariai į Lietuvą vykdyti Baltijos šalių oro erdvės apsaugą atvyko iš „Skrydstrup" ir „Aalborg" aviacijos bazių Danijoje. Danų naikintuvai treniruojamiems skrydžiams misijos laikotarpiu kilo apie 90 kartų. Kontingentui rotacijos būdu vadovavo mjr. Jørgen Jørgensen, mjr. Birger Wold bei kpt. Søren Sørensen.

 

  

 

 

 

Danijos karių vykdomos Oro policijos misijos laikotarpiu Aviacijos bazėje lankėsi NATO CAOC2 vadas gen. ltn. H.J. Schubert, Estijos Prezidentas J.E. Arnold Rüütel, Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus. Danijos karius taip pat aplankė ir jų Karinių oro pajėgų vadovybė - Karališkųjų karinių oro pajėgų vadas bei „Aalborg" aviacijos bazės vadas.

 

AB informacija ir nuotr.                                                

                             

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-06-12
Sprendimas: Fresh Media