Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Karo medicinos tarnybos atkūrimas

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos valstybę, nepriklausomybei įtvirtinti ir suverenumui užtikrinti 1990 m. balandžio 25 d. buvo įsteigtas Krašto apsaugos departamentas. Vienas po kito buvo leidžiami įsakymai, atkuriantys Lietuvos kariuomenės padalinius.
Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba buvo atkurta netrukus po kruvinų sausio 13 d. įvykių, 1991 m. vasario 22 d. įkūrus Krašto apsaugos departamento Medicininę tarnybą. Medicininės tarnybos viršininku buvo paskirtas gydytojas Audrius Andrijauskas.
Tuo pačiu metu prie Aukščiausiąją Tarybą gynusiojo Mokomojo junginio ir Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos, kaip kovinių dalių medicininio aprūpinimo vienetai, formavosi atskiros medicinos tarnybos. Visos trys medicinos tarnybos kūrėsi savarankiškai, per daug nesąveikaudamos. Nepaisant to, kad tarnybos sprendė tą pačią visapusiškos medicinos pagalbos teikimo besikuriančiai kariuomenei problemą, panašių užduočių atlikimas buvo organizuojamas skirtingai.

Pirmieji Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos darbuotojai

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2010-09-21
Sprendimas: Fresh Media