Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos štabo viršininkas

 

 

plk. ltn. LAIMONAS LUNINAS
KMT Štabo viršininkas

  

GIMIMO DATA

1972-09-23

GIMIMO VIETA

Šauliai, Lietuva

 

 

IŠSILAVINIMAS 

1990-06-18 Vilniaus respublikinė specializuota vidurinė mokykla (vidurinis);

1994-08-01 Lietuvos karo akademija (I pakopa) – Būrio vadas (aukštesnysis);

2000-01-14 Lietuvos karo akademija (II pakopa) – Karybos bakalauras (aukštasis).

KURSAI

2000-07-01 Anglų kalbos kursai (390 val.) – Lietuvos karo akademija;

2000-10-13 Vadovavimo padaliniams procedūrų kursai, Zealand garbės pulkas, Danija;

2000-11-22 Aplinkos apsaugos kursai, Gen. A. Ramanausko karių profesinio tobulinimo centras;

2001-06-08 Anglų kalbos kursas – Kanados karinės pajėgos;

2001-12-02 Rudens griaustinis, taktiniai mokymai;

2002-05-17 Anglų kalbos kursas (29 val.) – Karių profesinio tobulinimo centras;

2003-06-20 JŠ karininkų kursai – Baltijos Gynybos koledžas;

2006-10-27 3-sis Baltijos šalių Logistikos karininkų kursas – Latvijos gynybos akademija;

2006-12-22 Informacinių sistemų specialistų pradinis kursas pagal ECDL programą – Puskarininkių mokykla;

2007-02-16 NATO štabo karininkų įvadinis kursas – NATO mokykla, Vokietija;

2007-05-25 ISAF-HQ individualių įgūdžių atnaujinimo kursas – Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras;

2007-06-13 Ekspedicinės logistikos kursas – NATO mokykla, Vokietija;

 2009-05-29 LOGFAS Štabo karininkų kursas – NATO Ryšių ir informacinių sistemų mokykla, Italija;

2009-06-17 Operacinės logistikos planavimo kursas – NATO mokykla, Vokietija;

 2012-10-12 Higienos ir pirmosios medicinos pagalbos kursai (28 val.) – KMT Pirminės karių sveikatos priežiūros centras Vilniuje;

2014-04-14 NATO vadovaujamų operacijų ir misijų karių aplinkos apsaugos kursas -  Kovinio rengimo centras;

2014-05-09 Karių rengimo tarptautinėms operacijoms;

2016-11-30 Jungtinės logistikos paramos grupės vadavietės įvadinis kursas, Tarptautinis logistikos koordinacijos centras.

PROFESINĖ PATIRTIS 

1991-10-23 būrio skyrininkas (Šiaulių komendantūra);

1991-11-30 Kario priesaika;

1992-01-02 skyrininkas (Šiaulių apskrities komendantūra, komendantinis būrys);

1992-02-24 Grandinis (OR-2);

1992-05-08 Skyrininkas (4 atskirasis motodesantinis batalionas);

1992-08-03 būrininkas (Krašto apsaugos mokykla);

1992-11-24 Jaunesnysis puskarininkis (OR-3);

1993-02-13 Puskarininkis (OR-4);

1994-08-02 Leitenantas (OF-0(1);

1994-09-01 I būrio vadas (MPB „Geležinis Vilkas" Šiaulių LDK Vaidoto MPB 2-os kuopos);

1994-12-09 LITPLA 2 sk. vadas, LITPLA-3 br. vadas) (Ruklos MDB Taikos palaikymo pajėgų mokomoji kuopa);

1995-11-10 Vyr. spec. - instruktorius šaudybai (Taikos palaikymo pajėgų mokymo centras, Mokymo tarnyba);

1995-12-29 Vyresnysis leitenantas (OF-1);

1996-01-02 šaulys (Taikos palaikymo pajėgų Mokymo centras, LITPLA -4 būrys);

1996-12-09 viršininkas (Karinės oro pajėgos, Pirmosios aviacijos bazės priešgaisrinės apsaugos skyrius);

1997-08-29 klausytojas (Lietuvos karo akademija);

1998-12-28 Kapitonas (OF-2);

2000-01-17 vadas (Vakarų motorizuotosios pėstininkų brigados Šiaulių MPB Sunkiosios ginkluotės kuopa);

2000-02-18  Pėstininkų karininkas;

2001-06-27 Įgulos komendantas (Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija" Kunigaikščio Vaidoto MPB);

2001-07-27  Adjutantas;

2001-07-27 Viršininkas (Vakarų karinė apygarda, Kunigaikščio Vaidoto MPB, Bataliono štabas, S1 skyrius);

2002-08-05 Karininkas (LK mokymo ir doktrinų valdyba, Karinio personalo rezervas);

2003-06-23 Viršininkas (LK logistikos valdyba, Štabas, Logistikos koordinavimo skyrius);

2003-06-25 logistikos karininkas;

2003-06-27 Majoras (OF-3);

2004-04-16 Viršininkas (LK logistikos valdyba, Štabas, Kovinio rengimo skyrius);

2004-09-24  planavimo karininkas (Logistikos valdyba, Štabas, Logistikos planavimo skyrius);

2005-07-16 Karys (KASP štabo aptarnavimo tarnyba, Tarptautinių operacijų vienetas);

2006-01-30 Viršininkas (LK logistikos valdyba, Štabas, Logistikos planavimo skyrius);

2006-08-29 Motorizuotųjų pėstininkų karininkas;

2007-09-03 Logistikos karininkas (Lietuvos kariuomenės vado sekretoriatas, Atstovavimo grupė, Jungtinių pajėgų vadovybės štabo Briunsiume grupė);

2007-10-23 Pulkininkas leitenantas (laikinas) (OF-4);

2008-10-25 Logistikos karininkas (OJN LCX 0050) (LKK, Kanceliarija, Atstovavimo grupė, Jungtinių pajėgų vadovybės štabo Briunsiume grupė);

2010-01-26 Logistikos karininkas (OJN LCX 0050) (MPV, Lietuvos kariuomenės personalo administravimo skyrius, Atstovavimo grupė, Jungtinių pajėgų vadovybės štabo Briunsiume grupė (JFC HQ);

2010-07-01 Logistikos karininkas (OJN RLO 0120) (MPV, Lietuvos kariuomenės personalo administravimo skyrius, Atstovavimo grupė, Jungtinių pajėgų vadovybės štabo Briunsiume grupė (JFC HQ));

2010-12-21 Planavimo vyr. karininkas (KAM, Gynybos štabas, Pajėgumų planavimo departamentas, Pajėgumų plėtros skyrius, Paramos pajėgumų poskyris);

2012-12-10 Pulkininkas leitenantas (laikinas) (OF-4);

2012-12-10 Skyriaus viršininkas (JŠ, Logistikos valdyba J4, Planavimo skyrius);

2013-07-03 Pulkininkas leitenantas (OF-4);

2014-08-20 Logistikos karjeros kryptis;

2015-07-10 Štabo viršininko pavaduotojas operacijoms ir kariniam rengimui (G3) (LV, Štabas);

2017-09-05 Štabo viršininkas (KMT, Štabas).

KARINIAI

LAIPSNIAI

 

 

 

 

1991-11-30 Kario priesaika;

1992-02-24 Grandinis (OR-2);

1994-08-02 Leitenantas (OF-0(1);

1995-12-29 Vyresnysis leitenantas (OF-1);

1998-12-28 Kapitonas (OF-2);

2003-06-27 Majoras (OF-3);

2007-10-23 Pulkininkas leitenantas (laikinas) (OF-4);

2013-07-03 Pulkininkas Leitenantas (OF-4).

APDOVANOJIMAI  

Lietuvos Respublikos Prezidento skatinimas , Kariuomenės vado medalis "Už pasižymėjimą, Kariuomenės vado padėka,  KA ministro padėkos, vardinės dovanos, medaliai bei vienkartinė piniginė išmoka, KA mokyklos viršininko padėkos, TPPMC viršininko padėka, ŠAŠO gen. sekretoriaus skatinimas, I-osios aviacijos bazės vado padėka, Vakarų apygardos ,,Žemaitija" vado padėka, Logistikos valdybos vado padėka, LR krašto apsaugos ministro NATO medalis, Daugianacionalinės centro-pietų divizijos vado padėkos, Jungtinio kovinio rengimo centras Stavangerio padėka, bataliono vados padėkos,  Eurokorpuso vado padėka, Jungtinių pajėgų vadovybės štabo padėka, Specialiosios misijos Afganistane vadovo padėka, Jungtinio štabo viršininko padėka.

 

 

UŽSIENIO KALBOS

Anglų 

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

Vedęs


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-04-04
Sprendimas: Fresh Media