Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Bibliotekos

 

 

Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau -ĮAT) sudėtyje yra dvi Ruklos įgulos aptarnavimo centro (toliau - RĮAC) Ramovės skyriaus bibliotekos, Panevėžio įgulos aptarnavimo centro (toliau- PĮAC) biblioteka, Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro Tauragės skyriaus (toliau -KLĮAC Tauragės sk.) biblioteka, Kauno įgulos aptarnavimo centro Alytaus skyriaus (toliau -KĮAC Alytaus sk.) biblioteka bei Kauno įgulos aptarnavimo centro Marijampolės skyriaus (toliau -KĮAC Marijampolės sk.) biblioteka, kurių pagrindinė funkcija - organizuoti valstybinės ir vietinės reikšmės šventes, puoselėti ryšius su visuomene, supažindinti skaitytojus su bibliotekose esančiais leidiniais bei tenkinti skaitytojų informacijos poreikius.

 

ĮAT RĮAC Ramovė renginius organizuoja bei veda ne tik savo tarnyboje, bet ir prisideda prie renginių organizavimo Ruklos įguloje dislokuotų padaliniams. Rengiamos įvairios paskaitos, pristatomos teminės parodos, demonstruojami dokumentiniai filmai bei spektakliai, organizuojami knygų pristatymai, susitikimai su įvairiais visuomenės bei meno veikėjais, tarptautiniai dailininkų tapybos bei skulptūros plenerai.

Be valstybinių ir vietinės reikšmės švenčių, ĮAT ramovėje ir bibliotekose, nuolat organizuojami ir kiti renginiai: Užgavėnės, Žemės diena, Šv. Velykos, Motinos diena, Tėvo diena, Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos diena, Mokslo ir žinių diena, Krašto apsaugos diena, Lietuvos kariuomenės diena, Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, Mokytojų diena, įvairūs šv. Kalėdų renginiai bei vykdomos įvairios labdaros akcijos.

 

ĮAT RĮAC Ramovė glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Kariuomenės Vytauto didžiojo karo muziejumi, Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Jonavos rajono kultūros centrais, Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla, Jonavos ir Kauno rajonų mokyklomis bei kitomis ugdymo įstaigomis. Tai pat bendradarbiauja su Kauno apskrities dailininkų sąjunga bei atskiromis Lietuvos dailininkų draugijomis.

 

Kai kurie renginiai ĮAT RĮAC Ramovėje jau tapo tradicija - tai mažosios keramikos darbai, skirti partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai paminėti. Nuo 2007 m. yra sukurta nemažai įvairių bareljefinių, turinčių išliekamąją vertę, keramikos darbų. Darbų temos - reprezentuojančios Lietuvos kariuomenę: karinės pratybos ir istoriniai mūšiai.

 

Valstybės gynimo tarybos sprendimu sugrąžinus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius atnaujintas darbas ir su jais. Kariai dalyvauja įvairiuose projektuose, renginiuose, minėjimuose, jiems rengiamos įvairios teminės paskaitos pilietiškumui bei patriotizmui ugdyti, psichologinės paskaitos, demonstruojami filmai bei spektakliai, organizuojamos įvairios istorinės bei meninės parodos, knygų ir įvairių pažintinių leidinių pristatymai.

ĮAT bibliotekos aptarnauja Lietuvos kariuomenės padalinius, kurie dislokuojasi Rukloje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje ir Panevėžyje.

 

Bibliotekose galima rasti grožinės, istorinės, publicistinės bei karo tematikos leidinių. Bibliotekų fondai nuolat papildomi naujais leidiniais. Atskiras skaityklas turi ĮAT KĮAC Alytaus sk. ir ĮAT KĮAC Marijampolės sk. bibliotekos.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-12-07
Sprendimas: Fresh Media