Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarnybos istorija

2004 m. rugpjūčio 24 d. įsteigta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Ruklos įgulos aptarnavimo tarnyba (RĮAT). Laikinuoju vadu paskirtas mjr. Rimantas Jurgutis (Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos (toliau - LR KAM) įsakymas Nr. V-926).

2004 m. lapkričio 15 d. vadu paskirtas mjr. Zigmantas Valiulis (LR KAM potvarkis Nr. PS-1134).

2005 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta struktūra ir etatų sąrašas. RĮAT buvo suformuota iš aprūpinimo funkcijas vykdančio personalo, perkeliant jį iš visų Ruklos įguloje dislokuotų karinių vienetų (LR KAM įsakymas Nr. V-926).

Nuo 2005 m. gegužės 4 d. RĮAT vadu paskirtas kpt. Dalius Boguševičius (Lietuvos Kariuomenės (toliau - LK) vado įsakymas Nr. PK-499).

Nuo 2008 m. balandžio 1 d. pakeistas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Ruklos įgulos aptarnavimo tarnybos darbo organizavimas ir jos pavadinimas į Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybą (toliau - ĮAT). Patvirtinti tarnybos nuostatai ir struktūra, pagal kurią ĮAT tiesiogiai pavaldūs Ruklos ir Vilniaus įgulų aptarnavimo centrai (Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių aptarnavimo centrai bei priklausantys jiems skyriai: Alytaus, Marijampolės ir Tauragės) (LR KAM įsakymas Nr. V-237).

Nuo 2008 m. balandžio 1 d. Vilniaus įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas Vaclovas Latvys (LK vado įsakymas Nr. PK-414).

Nuo 2009 m. lapkričio 6 d. Ruklos įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas kpt. Dalius Boguševičius laikinai vykdo ir  ĮAT viršininko pareigas. (LK vado įsakymas Nr. PK-178)

Nuo 2010 m. sausio 4 d. Panevėžio įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas vyr. psk. Virginijus Sadauskas (LK vado įsakymas Nr. V-768).

Nuo 2010 m. balandžio 6 d. ĮAT vadovauti paskirtas mjr. Gintautas Žukaitis (LK vado įsakymas Nr. PK-270).

Nuo 2011 m. gruodžio 23 d. Kauno įgulos aptarnavimo centrui Marijampolės skyriui vadovauti paskirtas Gintautas Dumbliauskas (LK Logistikos valdybos (toliau - LV) vado įsakymas Nr. PK-256).

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Kauno įgulos aptarnavimo centrui Alytaus skyriui vadovauti paskirtas Valentinas Remeika (LK vado įsakymas Nr. PK-1126).

Nuo 2011 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos įgulos aptarnavimo centrui Tauragės skyriui vadovauti paskirtas kpt. Nerijus Zujus (LK vado įsakymas Nr. PK-1558).

Nuo 2012 m. spalio 10 d. Kauno įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas Algis Liorentas (LK vado įsakymas Nr. V-400)

Nuo 2013 m. liepos 1 d.  Šiaulių įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas Romualdas Opulskis (LK LV Įgulų aptarnavimo direktoriaus įsakymas Nr. P-33)

Nuo 2013 m. spalio 1 d. Įgulų aptarnavimo tarnybai vadovauja Albertas Charževskis (LK vado įsakymas Nr. PK-1304).

Nuo 2014 m. sausio 20 d. Klaipėdos įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas Aleksandras Šukys. (LK LV Įgulų aptarnavimo direktoriaus įsakymas Nr. V-10)

2014 m. rugpjūčio 24 d. paminėtas Lietuvos kariuomenės Įgulų aptarnavimo tarnybos dešimties metų jubiliejus.

Nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. Ruklos įgulos aptarnavimo centrui vadovauti paskirtas mjr. Mindaugas Juotkus (LK vado įsakymas Nr. PK - 1702)

Nuo 2018 m. spalio 22 d. Įgulų  aptarnavimo tarnybai vadovauti paskirtas mjr. Darius Mikalauskas (KA ministro įsakymas Nr. P - 1434)

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-10-26
Sprendimas: Fresh Media