Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Mokymai ir pratybos

Nuo 1997 m. Judėjimo kontrolės centras aktyviai dalyvauja Kariuomenės tarptautiniuose rengiamuose mokymuose bei pratybose:

 

 • Winter Forest - 1997;
 • Amber Valley - 1997;
 • Amber Hope - 1997-2011 m.;

 

  

 

 • Pavasario Vėjas - 1997;
 • Baltic Challenge - 1998;
 • Kiekvienais metais Ginkluotosios palydos būrio kariai dalyvauja baigiamosiose lauko pratybose „Geležinkelio sąstato palyda ir apsauga“ , kurių metu yra įvertinamas būrio pasirengimas vykdyti nurodytas užduotis;

 

jkc3   pratybos

 

 • 2008-2009 m. Judėjimo kontrolės vieneto pratybos Olandijoje;
 • 2009 m. kovo 21-28 dienomis Kanadoje vyko pratybos „Barking Batus (Mov Con MILU) 2009“, kuriose dalyvavo keturi JKC kariai;
 • 2009 m. vasarą JKC karininkai dalyvavo tarptautinėse pratybose Kroatijoje ir Latvijoje (Adadži). Karininkai planavo ir rengė šias pratybas, formavo kolonas, koordinavo transporto kolonų judėjimą.
 • jkc5

   

  • Baltic Host - 2010-2011 m.;
  • 2010 m. balandžio 19 - gegužės 1 dienomis vykos MILU vertinamosios pratybos, kuriose dalyvavo 3 JKC kariai.
  • 2010 m. birželio 7-11 dienomis vyko NPE-4 vertinamosios pratybos, kuriose dalyvavo 2 JKC kariai;

   

  npe mokymai

   

  • 2011 m. birželio 28 - liepos 1 dienomis vyko „NRF 2012 Judėjimo kontrolė“ nacionalio vertinimo pratybos;
  • MOV CON EX - 2011;
  • Steadfast Juncture - 2011;
  • 2012 m. gegužės 14-24 dienomis Kroatijoje vyko Judėjimo kontrolės daugianacionalinio integruoto logistinio vieneto pratybos "Mov Con EX12", kur dalyvavo trys Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro kariai.

  Lietuvos kariuomenės deleguoti kariai aktyviosios pratybų fazės metu buvo paskirti kaip transportavimą oru, jūra ir traukiniais koordinuojanti grupė. Reikėjo atlikti anksčiau minėtų oro ir jūrų uostų bei traukinių stoties infrastruktūros rekognoskuotes, parengti galimybių analizę nustatant tinkamumą karinių perdislokavimo operacijų vykdymui.

  Taip pat reikėjo paskaičiuoti transportavimo galimybes pateiktoms perdislokuojamoms pajėgoms, kontaktuoti su civilinių kompanijų atstovais dėl įvairių paslaugų suteikimo perdislokavimo operacijų metu.

   

  mov con ex mov conex

   

  JKC Judėjimo kontrolės vienetui, stojant 2015 metais budėti NATO greitojo reagavimo pajėgų sudėtyje, kovo 24-28 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre vyko į minėtą pasiruošimą budėjimui orientuotos Judėjimo kontrolės vieneto (toliau-JKV) pratybos „NRF-2015 JKV".


  Renginį organizavo JKC, jame dalyvavo 8 JKC kariai ir buvo sudarytos 2 Judėjimo kontrolės grupės (toliau-JKG). Pratybomis siekta įvertinti Judėjimo kontrolės grupių pasiruošimą organizuoti ir vykdyti NATO vienetų judėjimo, perdislokavimo kontrolės funkcijas pagal JKV Standartines veiklos procedūras (SVP), esminius uždavinius ir užduotis (EUU).

   

    


  2014 m. gegužės 21 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės Kenos užkardoje vyko taktinės pratybos, kuriose dalyvavo Policijos, Viešojo saugumo tarnybos, bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" atstovai bei bendrovės „Gelsauga" darbuotojai. Į šias pratybas buvo pakviesti ir Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro (toliau - JKC) kariai.

   

  Pagal pratybų legendą, į Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitiniu traukiniu įvažiavo užsienio valstybės karinė devynių karių komanda. Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad du karinės komandos kariai yra paieškomi Lietuvos teisėsaugos ir negali vykti toliau Lietuvos Respublikos teritorija. Karinės komandos vyresniajam užsibarikadavus ir atsisakius vykdyti VSAT pareigūnų nurodymus, buvo priimtas sprendimas juos išlaipinti. Pratybų metu bendradarbiaudami visų institucijų pareigūnai, priėmė optimaliausią sprendimą ir išlaipino traukinio palikti nesutinkančius užsienio valstybės karinės komandos karius.


  Tokios pratybos VSAT Vilniaus rinktinės Kenos užkardoje organizuojamos ne pirmą kartą, bet į šias pratybas Lietuvos kariuomenės JKC kariai buvo pakviesti pirmą kartą. Karių mokymo tikslas: patikrinti standartinių veiklos procedūrų ir instrukcijų atitikimą, tobulinti bendradarbiavimą ir užtikrinti informacijos suteikimą reikiamu laiku, pagal kompetenciją spręsti karinio tranzito problemas, susijusias su karinio personalo judėjimo kontrole Lietuvos Respublikos teritorijoje, bendradarbiauti su VSAT pareigūnais ir AB „Lietuvos geležinkeliai" bei kitų institucijų atstovais.

   

   

   

  2014 m. birželio mėnesį Lietuvoje vyko vienos iš didžiausiu tarptautinės pratybosKardo kirtis" kuriose aktyviai dalyvavo JKC kariai. JKC rėmė atvykstančias pajėgas, užtikrindamas sklandžias terminalo operacijas Klaipėdos jūrų uoste, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostuose, vykdydamas sienos kirtimo ir muitinės procedūras, kontroliuodamas krovinių ir personalo srautus, koordinuodamas technikos krovos darbus. JKC - simbolinis vienetas, kuris atidarė pratybų dalyviams „duris" į Lietuvą, ir pasibaigus pratyboms, jas uždarė, taip paskelbdamas neoficialiią pratybų pabaigą. Tokio masto pratytybos JKC kariams davė labai daug naudos ir patirties bendradarbiaujant ir tobulinant įgūdžius tarp įvairių institucijų ir padalinių.

   

   

   
   

   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
  Informacija atnaujinta 2014-12-01
  Sprendimas: Fresh Media