Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

  • JKC dalyvauja tarptautiniame projekte MILU-Multinational Integrated Logistic Unit (Tarptautinis integruotos logistikos vienetas). Pagrindinis deklaruojamo vieneto uždavinys - suteikti judėjimo kontrolės paramą tarptautinėms pajėgoms vykdant vienetų perdislokavimus ir jų išlaikymo metu. Pratybose dalyvauja kariai, parengti kaip judėjimo kontrolės specialistai. Šis karinis vienetas naudojamas NATO reikmėms.

 

  • JKC kariai yra nuolat siunčiami dalyvauti ir kelti kvalifikaciją įvairiuose NATO projektuose, kur kvalifikuotai nagrinėjamos visos transportavimo rūšys. Įgyta nemaža patirties iš panašių pratybų Norvegijoje, Kanadoje.

     

    jkc7

     

Koordinuodamas su Jungtiniu štabu, JKC nuolat įgyvendina karių išvykas į misijos regionus, oro skrydžius iš Kopenhagos į Kabulą, ten ir atgal.

 

jkc6

 

  • 2010-01-01 NATO greitojo reagavimo pajėgų keturioliktoje pamainoje (angl. NATO response Force, NRF-14) pradėjo budėti trišalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos Baltijos batalionas, kurio sudėtyje NPE (Nacionalinis paramos elementas) budėjimą pradėjo keturi kariai iš Judėjimo kontrolės centro. Baltijos batalionas NRF sausumos pajėgų komponente budės pusmetį. NRF gali būti pradėtas perdislokuoti į operacijos rajoną, praėjus penkioms dienoms po sprendimo priėmimo. Judėjimo kontrolės centro kariai, esantys NPE, bus atsakingi už krovinių paruošimą transportavimui, aviapalečių suformavimą, krovinių transportavimo dokumentų parengimą bei paruoštų krovinių nugabenimą į krovinių terminalą, už viso atvykstančio personalo apgyvendinimą ir transportavimą į OR.

 

jkc9

 

Lietuvos kariai NATO taikos palaikymo pajėgų misijoje (angl. Kosovo Force, KFOR) dalyvauja nuo 2012 metų pabaigos, kai Lietuva priėmė sprendimą atnaujinti dalyvavimą NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove. Šioje tarptautinėje misijoje Lietuvos kariai - judėjimo kontrolės specialistai-tarnauja rotuodamiesi po vieną kas ketvirtį. NATO operacija Kosove siekiama užtikrinti saugią aplinką ir laisvą judėjimą. KFOR taip pat teikia paramą Kosovo institucijoms ir tarptautiniam civiliniam personalui.Lietuvos kariai Kosove užduotis vykdo su kariais iš kitų dešimties NATO šalių. Bulgarijos, Čekijos, JAV, Kroatijos, Jungtinės karalisties, Kanados, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-12-01
Sprendimas: Fresh Media