Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Funkcijos ir uždaviniai

 • Taikos, agresijos ir stichinių nelaimių metu aprūpinti KAS kartografine medžiaga bei geografine informacija kariuomenės veiksmams planuoti, valdyti bei sąveikai su karinėmis partnerėmis palaikyti;
 • Užtikrinti kariuomenės dalinių aprūpinimą reikalinga kartografine medžiaga bei geografine informacija atsižvelgiant į įsigyjamą ir įsisavinamą naujesniosios kartos ginkluotę;
 • Bendradarbiauti su NATO šalių kartografavimo tarnybomis bei dalyvauti bendruose projektuose;
 • Nustatyta tvarka tiražuoti KAS leidinius;
 • Kurti, diegti ir palaikyti karinę geografinę informacinę sistemą;
 • Prisidėti/vykdyti karinių informacinių sistemų su GIS specialistų/operatorių mokymą, teikti technines konsultacijas GIS srityje;
 • Kurti GEO paramos pajėgumus ir prisidėti prie NATO vykdomų operacijų/misijų GEO paramos;
 • NATO IGEO standartų tvirtinimas ir įgyvendinimas (MC 296/1);
 • Rengti su geodezija, topografija, kartografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) susijusius norminius dokumentus ir užtikrinti jų suderinamumą su NATO standartais;
 • Rinkti, kaupti, archyvuoti ir sandėliuoti geodezinę, topografinę, kartografinę bei kitą geografinę informaciją apie Lietuvos, kaimyninių bei kitų Lietuvos kariuomenę ir NATO partnerius dominančias užsienio šalių teritorijas/regionus;
 • Kaupti skaitmeninę geoinformaciją, gynybos tikslams sudarinėti ir atnaujinti skaitmenines duomenų bazes ar atskirus jų informacinius sluoksnius bei kitus skaitmeninius kartografinius produktus;
 • Rinkti ir kaupti kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose parengtą kartografinę ir topografinę medžiagą bei geografinę informaciją ir ją pritaikyti kariuomenės reikmėms.

 

 

 

                                        
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-03-26
Sprendimas: Fresh Media