Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas

2016 m. kovinis rengimas

 

        Kovo 7 - 16 d. Bataliono kariai dalyvavo vienose didžiausių 2016 m. pratybų Lietuvoje - „Žaibo kirtis 2016". Šiose greitojo reagavimo pajėgų ir remiančių vienetų pratybose LDK Vytenio bataliono kariai vykdė skirtingas užduotis. Pratybų metu buvo teikiamas logistinis aprūpinimas ir vykdyta priešo imitavimo grupių veikla, vykdytos lauko taktikos pratybos.

        2016 m. vasario 12 d. baigėsi Brigados generolo Kazio Veverskio poligone dislokuotų nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių bazinis karinis rengimo kursas. Pradėta vykdyti karinį rengimą pagal patvirtintą specialisto karinio rengimo programą.

 

  

 

2015 m. kovinis rengimas

 

        Gruodžio 15 d. tarnybą batalione pradėjo dar 100 Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, kurie buvo dislokuoti Brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje. Prasidėjo šių karių bazinis karinis rengimo kursas, kurį kariai sėkmingai baigė iki gruodžio 20 d. Pradėta vykdyti karinį rengimą pagal patvirtintą specialisto karinio rengimo programą.

        Spalio 13 - 14 d. Bataliono Dislokuojamojo priešakinio degalų aprūpinimo vieneto kariai kartu su Prancūzijos ir Italijos kariais dalyvavo pratybose „Trišakė jungtis 2015" Ispanijoje, kur vykdė sraigtasparnių pripildymą aviaciniu kuru.

        Rugsėjo 21 d. ir 22 d. Batalione  tarnybą pradėjo 200 savo norą pareiškusių tarnauti jaunuolių, tapusių nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariais. Prasidėjo šių karių bazinis karinis rengimo kursas, kuris baigėsi lapkričio 20 d.

        Rugpjūčio 10 - 15 d. jungtinis logistinis JAV karių ir LDK Vytenio bataliono karių vienetas atliko tiekimo ir transportavimo operaciją Lenkijoje, o rugsėjo 21 - 22 d. dalyvavo vertinamosiose lauko taktikos pratybose Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

        Liepos 28 - 30 d. Bataliono kariai bendrose pratybose su JAV Tiesioginės paramos kuopa treniravosi vykdyti apsaugos operacijas tarptautinių pajėgų konvojaus metu. Kariai mokėsi vykdyti apsaugą nuo improvizuotųjų sprogstamųjų užtaisų, tobulino veiksmus papuolus į pasalą, patekus į priešiškų pajėgų blokavimo postą, vykdė pažeistos technikos evakuaciją.

        Birželio mėnesį kariai dalyvavo pratybose „Žaibo kirtis 2015". Buvo teikiamos transportavimo, elektros tiekimo, apšvietimo, maitinimo apgyvendinimo ir sanitarinės paslaugos bei vykdomos lauko pratybos.

         Balandžio 1 - 3 dienomis Batalione vyko pasirengimo pratyboms „Žaibo kirtis 2015" Logistinių operacijų centro štabo mokymai. Mokymai buvo suorganizuoti siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą artėjančioms pratyboms ir turint tikslą pagerinti mokymuose dalyvaujančių karininkų ir seržantų štabo darbo našumą ir tarpusavio sąveiką vykdant planavimo procedūras.

         2015 m. kovo ir balandžio mėnesiais Bataliono kariai dalyvavo konvojavimo ir evakuacijos pratybose su Jungtinių Amerikos Valstijų kariais.

        

  

 

2014 m. kovinis rengimas

 

        Bataliono kariai kiekvienais metais gilina savo įgūdžius kovinio šaudymo pratybose. Laiko karinio 8 km žygio, karinio granatos metimo, karinio kliūčių ruožo įveikimo bei bendro fizinio parengtumo testus. Nuo sausio 1 d. kovinis rengimas padaliniuose vyksta pakaitomis su kasdienėmis užduotimis. Vieną savaitę vykdomas kovinis rengimas, kitą savaitę - kasdienės užduotys. Taip pasiekiamas efektyvus dalyvavimas pratybose bei užtikrinamas Batalionui iškeltų užduočių vykdymas.

         Vytenio bataliono štabas ir kuopų valdymo grupės buvo treniruojamos liepos ir lapkričio mėnesiais pratybose „Stiprus karalius" bei „Stiprus husaras".

         Spalio mėnesį Bataliono kariai dalyvavo taikos meto užduočių vykdymo pratybose „Vieningas atsakas". Taip pat treniravosi mūšio valdymo ir sinchronizavimo pratybose „Gintarinė drąsa 2014".

         Rugpjūčio mėnesį vyko parengtojo rezervo karių pratybos, kurių metu buvo atnaujinami baziniai kario įgūdžiai bei rengiami Lauko stovyklos kuopos specialistai.  Po šio kurso parengtojo rezervo kariai išmoko naudojant Bataliono įrangą teikti lauko paslaugas. 

          Balandžio mėnesį Vytenio bataliono kariai dalyvavo Jungtinio štabo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų organizuotose pratybose „Gintarinė valia 2014", įrengė lauko stovyklą vertinamosioms vadaviečių pratyboms bei vykdė realią logistinę paramą. Taip pat dalyvavo mokymuose Logistinės paramos bataliono vadavietės sudėtyje.

         2014 m. sausio 1 d. Vandens valymo vienetas ir Vidutiniųjų sunkvežimių būrys pradėjo metų trukmės budėjimą NATO Greitojo reagavimo pajėgų (NRF 2014) sudėtyje. NRF 2014 tarptautinėms pajėgoms priskirti Vandens valymo vienetas ir Vidutiniųjų sunkvežimių būrys yra dislokuoti Lietuvoje ir, jei būtų priimtas sprendimas panaudoti pajėgas krizės rajone, yra pasirengę bet kuriuo metu dalyvauti NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje.

 

        

 

 

2013 m. kovinis rengimas

 

         2013 m. Vytenio bataliono logistams teko vykdyti daug svarbių ir sudėtingų užduočių. Vyteniečiai lauko stovyklų įrengimą įvairioms pratyboms pradėjo pavasarį nuo realaus logistinio aprūpinimo „PAG-17 iššūkis 2013" vertinamosioms pratyboms.

        Gegužės - birželio mėnesį dalyvavo pratybose „SABER STRIKE 2013" (Kalavijo kirtis 2013), lapkričio mėnesį ,,STEADFAST JAZZ" (Tvirtas džiazas), kurių metu teikė realų logistinį aprūpinimą lauko stovykloms.

         Vytenio bataliono kariai vykdė pratybas pasiruošimo taikos meto užduotims. Rugpjūčio mėnesį Batalione buvo rengiami Logistikos valdybos rezervo kariai.

         Du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) kariai laikė fizinio parengtumo testą. Taip pat vykdė 8 km žygio, karinį granatos metimo, karinio kliūčių ruožo ir I lygio kovinės savigynos testus. Vyteniečiai taip pat organizavo I lygio kovinės
savigynos ir konvojavimo pratybas NPE-10 ir NPE-11 (Nacionalinės paramos elemento) kariams.

         Vyko pratybos Vandens valymo vieneto ir Vidutinių sunkvežimių būrio kariams, kurie ruošėsi budėjimui NATO greitojo reagavimo pajėgose (NRF-2014). Pasiruošimo periodo pabaigoje buvo vykdomos minėtų padalinių nacionalinio vertinimo pratybos.

  
  

        

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-03-20
Sprendimas: Fresh Media