Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Transporto priemonių ir įrengimų depas

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

1. užtikrinti KAS institucijų ir jų padalinių centralizuotą aprūpinimą transporto priemonėmis ir įrengimais (toliau - TPĮ), jų atsargomis, ABC įranga, išskyrus individualią kario apsaugos nuo ABC apranga (toliau - ABCĮ), ryšio, elektrooptikos, navigacijos, elektroninių dažnių slopintuvais (toliau - EDS) ir pan. įranga, išskyrus komplektuojama su ginkluote (toliau - RONĮ), organizacine ir inžinerine įranga (toliau - OIĮ) ir su jomis susijusiomis paslaugomis;
2. atlikti taktinės ir logistinės paskirties TPĮ (toliau - TLPTPĮ) sistemų technines ekspertizes;
3. užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka turto priėmimą sandėliavimui, apskaitą sandėlyje, sandėliavimą pagal gamintojo reikalavimus, saugojimą, rūšiavimą, išdavimą, transportavimą, ekspedijavimą ir perdavimą naudotojui bei nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto ar jo sudėtinių dalių parengimą pardavimui aukcionuose, nurašymą ir utilizavimą;
4. užtikrinti apsaugą TPĮD priskirtoje infrastruktūroje, kurioje vykdomas turto sandėliavimas;
5. vykdyti priskirtų administruoti sistemų (transporto, logistinės įrangos, ryšių ir organizacinės technikos, optinės įrangos, inžinerinės, EDS ir ABC įrangos), vadybą, apskaitą ir priežiūrą (apimant R1, R2, R3 lygius);
6. užtikrinti TPĮ, įskaitant ir sunkiosios ginkluotės  kompleksinį dažymą / paviršių apsauginių sluoksnių padengimą (įskaitant ABC apsauginių sluoksnių ir šiluminį spinduliavimą mažinančių priemonių bei vizualinį maskuojančių paviršių padengimą);
7. užtikrinti LK karinių vienetų transporto ir logistinių įrenginių techninės diagnostikos ir apžiūros atlikimą;
8. užtikrinti R2 ir R3 a lygio transporto ir logistinių įrenginių priežiūros paramą LK kariniams vienetams;
9. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti transporto ir logistinės įrangos R1 remontą, eksploatacinę priežiūrą priskirtuose LV vadui pavaldžiuose kariniuose vienetuose;
10. vykdyti dalinę R3a lygio priskirtų sistemų (transporto ir logistinės įrangos) priežiūrą LV vadui pavaldžiuose kariniuose vienetuose LV vado nustatyta tvarka;
11. vykdyti taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registraciją;
12. įgyvendinti centralizuotą automobilių ir įrangos eksploatacijos kontrolę ir transportavimo poreikių LV (išskyrus Vytenio bendrosios paramos logistinio bataliono) veiklai užtikrinti administravimą.

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR ĮRENGIMŲ DEPO

  STRUKTŪRA

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-03-29
Sprendimas: Fresh Media