Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Vyriausiasis puskarininkis

 

vrš. Arūnas Danauskas

Depų tarnybos vadovybės vyriausiasis puskarininkis 

 

Gimimo data, vieta

1972 m. sausio 11 d., Šilalė
Karinis išsilavinimas  

1990 - Plataus profilio traktorininkas-mašinistas, Šilalės r. Pajūrio žemės ūkio mokykla,   

1995 - Pėstininkų specialybės kursas, Krašto apsaugos Puskarininkių mokykla,

1999 - Pėstininkų specialybės II pakopos jaunesniųjų vadų kursas, būrininko kvalifikacija Div. Gen.St. Raštikio puskarininkių mokykla,

2002 - Būrio vado (pėstininko) kursai,Div. Gen. St.Raštikio puskarininkių mokykla,          

2007 - Logistikos  specialisto aukštesnysis nekarininkų kursas, Seržantų akademija (Jungtinės Valstijos)
Darbinė veikla / Tarnybos eiga/ Kursai 

1994 - 1995 Vairuotojas (Vilniaus MPB)

1995 - 1995 Autokuopos skyrininkas -vairuotojas (MPB"Geležinis vilkas")

1996 - 1998 ŠAK lengvųjų automobilių sk.skyrininkas-vairuotojas (MPB"Geležinis vilkas")

1998 - 1999 S-4 ryšininkas -vairuotojas (MPB"Geležinis vilkas")

1999 - 2000 ŠAK autotransporto būrininkas (MPB"Geležinis vilkas")

2000 - 2004 Vyr. specialistas (Motorizuotoji pėstininkų brg. "Geležinis vilkas"; Štabo ir aprūpinimo kuopa; Aprūpinimo būrys; Ginkluotės poskyris)

2004 - 2005 Logistikos vyr. specialistas (Motorizuotoji pėstininkų brg. "Geležinis vilkas"; Štabo ir aprūpinimo kuopa; Štabo būrys; Štabo skyrius; S4 skyrius)

2005 - 2006 Tiekimo  vyresn. specialistas (S4) (Motorizuotoji pėstininkų brg. "Geležinis vilkas"; Štabo ir aprūpinimo kuopa; Štabo būrys; Štabo skyrius)

2006 - 2007 Ginkluotės ir technikos specialistas (LK logistikos valdyba, Štabas, Logistikos valdymo skyrius)

2008 - 2009 Logistikos specialistas (LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, PAG-7 logistinės paramos elementas, Nacionalinės paramos elementas (NPE))

2009 - 2013 Ginkluotės ir technikos specialistas (Logistikos valdyba, Štabas, Logistikos valdymo skyrius)2013 - 2015 Ginkluotės ir technikos specialistas (Materialinių resursų departamentas, Aprūpinimo valdymo centras, Ginkluotės ir karinės įrangos skyrius)

2015 - 2017 Ginkluotės ir technikos vyr. specialistas (Materialinių resursų departamentas, Ginkluotės sistemų skyrius, Ginklų ir amunicijos poskyris)

2018 - 2019 Ginkluotės ir technikos vyr. specialistas (Gynybos resursų agentūra prie KAM, Atsargų valdymo departamentas, Amunicijos skyrius)

2019.09.09 Vyriausiasis puskarininkis (Depų tarnyba, Vadovybė) 

Kariniai laipsniai  

Eilinis - 1994

Grandinis - 1995

Seržantas - 1998

Vyresnysis seržantas - 1999

Viršila - 2001

Jaunesnysis puskarininkis - 2003

Puskarininkis - 2006

Viršila -2011
Apdovanojimai 

Padėka ,,Lietuvos karių dienos proga" (1999)

Padėka ,,Lietuvos kariuomenės dienos proga" (2000)

Padėka ,,Už nepriekaištingą pareigų vykdymą, sumanumą ir iniciatyvą Lietuvos Valstybės dienos proga" (2002)

Padėka  ,,"Geležinio vilko" vardo suteikimo brigadai 10-ečio proga už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos kariuomenėje"(2002)

Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pavyzdingą tarnybą" (2003)

Padėka ,,Už gerą ir pavyzdingą tarnybą, parodytą profesionalumą Lietuvos karių dienos proga" (2004)

Padėka ,,Už pavyzdingą tarnybą, uolų pareigų vykdymą ir sąžiningą darbą bei rodomą asmeninę iniciatyvą" (2006)

Medalis ,,Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos proginis įstojimo į NATO medalis. Už sumanumą ir iniciatyvumą"(2006)

Vardinė dovana ,,Už pavyzdingą tarnybą, uolų ir iniciatyvų pareigų atlikimą"(2006)

Padėka ,,Už nepriekaištingą tarnybą, iniciatyvumą ir profesionalumą, papildomų pareigų vykdymą Provincijos atkūrimo grupės sudėtyje. (2009)

Medalis ,,Apdovanotas NATO medaliu už tarnybą ISAF operacijoje"(2009)

Medalis "Už tarptautines operacijas" (2009)

Padėka ,,Už pavyzdingą tarnybą ir profesionalumą"  (2009)

Vardinė dovana ,,Už profesionalumą, sumanumą bei atsakingą ir nepriekaištingą pareigų vykdymą LK LV įkūrimo 10-mečio proga" (2011)

Medalis ,,Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Trečio laipsnio atminimo ženklu" (2013)

Medalis "Už pavyzdingą tarnybą" (2013)

Padėka ,,Lietuvos kariuomenės dienos proga už pavyzdingą, uolią tarnybą, sąžiningą ir atsakingą pareigų atlikimą" (2015)

Vardinė dovana ,,Už pavyzdingą ir nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą vykdant pavestas pareigas ir užduotis" ( 2017) 

  

Užsienio kalbos

 

anglų, rusų

  

Šeimyninė padėtis

 

vedęs, du vaikai

  
  
  
  
  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-09-11
Sprendimas: Fresh Media