Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Biblioteka

DIVIZIJOS GENEROLO STASIO RAŠTIKIO LIETUVOS KARIUOMENĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKA

 

ISTORIJA

 

      Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos (toliau - LKM) bibliotekos užuomazgas galima įžvelgti jau 1990 metais, kai Kaune buvo įsteigti Lietuvos Respublikos karininkų kursai (1990 m. gruodžio 20 d.). Nors bibliotekos nebuvo, atsargos karininkai mokomąją medžiagą rengė patys, pirko, nešė iš namų rusišką karinę literatūrą, ją vertė į lietuvių kalbą. Po Naujųjų Metų prasidėjo pirmosios pratybos, į kurias susirinko 72 klausytojai. Prasidėjus pirmiesiems mokymams, Karininkų kursų dėstytojai buvo išvertę ir parengę nemažai mokomosios medžiagos: buvo išversti šaulių ginklų aprašymai, sudarytas „Rusų - lietuvių karinių terminų žodynėlis", parengtas „Valstybinės sienos apsaugos vadovėlis", „Motošaulių statutas" ir kita mokomoji medžiaga. Visi minėti spaudiniai buvo ne tik saugomi, bet ir pradėta jų apskaita. 1991 m. nupirktos pirmosios knygos: A. Šapokos „Lietuvos istorija", „Savanorių žygiai", K. Girniaus „Partizanų karas" ir kitos, skirtos pilietiniam ugdymui. 1992 m. vasario 17 d. įsteigtas bibliotekininko etatas. Jau anksčiau buvo skirta patalpa bibliotekiniams dokumentams laikyti, jie buvo inventorinami ir klasifikuojami, biblioteka turėjo antspaudą „Lietuvos Respublikos karininkų kursai BIBLIOTEKA". 1992 -ųjų pradžioje bibliotekoje jau buvo apie 1500 knygų, taip pat mokomųjų plakatų, topografinių žemėlapių.

 

BIBLIOTEKA ŠIANDIEN

 

        Šiandien LKM biblioteka gali pasigirti kur kas didesniais fondais, kuriais naudojasi LKM personalas ir čia besimokantieji. Žinoma, gausiausias yra karinės literatūros fondas, jis sudaro apie 50 % bibliotekos fondų. Krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) išleisti bibliotekiniai dokumentai gaunami centralizuotai, tačiau vien KAS išleistų dokumentų neužtenka mokyklos pagrindiniams uždaviniams ir siekiams įgyvendinti, vartotojų poreikiams patenkinti. Tai, kas yra aktualu šiandieniniam kariui, negali sutilpti vien į karinę sritį. Be to, turime tikslą ne tik patenkinti profesinius karių poreikius, tačiau ir visapusiškai plėsti karių ir darbuotojų akiratį, užpildyti laisvalaikį. Vienas žymiausių pasaulio bibliotekininkų indų mokslininkas Šiali Ramamarita Ranganatanas yra sakęs, kad kiekvienas skaitytojas turi savo knygą ir kiekviena knyga turi savo skaitytoją. Formuodami LKM bibliotekos fondą, siekiame, kad jis apimtų kuo platesnį karių interesų spektrą. Juk šiuolaikinis pasaulis siekia, kad žmogus mokytųsi visą gyvenimą. Mūsų biblioteka bent iš dalies stengiasi sudaryti sąlygas kariui nenutrūkstamai tobulėti, lavintis ir mokytis.
Bibliotekos skaitytojus galima suskirstyti į kelias grupes: LKM darbuotojai (kariai ir civiliai), klausytojai, Lietuvos karo akademijos Kauno anglų kalbos centro klausytojai, kiti KAS kariai ir darbuotojai.
LKM skaitytojai biblioteką vertina puikiai. Nuolat juda grožinės literatūros fondas. Populiari ir bibliotekoje esanti visuomeninė - politinė, gamtos mokslų, istorinė, filologinė literatūra. LKM kariai nuolat mokosi - kariniuose kursuose, kolegijose ir universitetuose, bakalauro ir magistro pakopose. Didžioji dalis studijuojančiųjų renkasi neakivaizdines studijas, o universitetai neakivaizdinių skyrių studentams net ir neišduoda knygų, leidžia skaityti tik vietoje. Taigi kariai kreipiasi į LKM biblioteką ir paprastai randa tai, ko ieško. Savišvietai labiausiai skaitomos psichologinės, medicinos ir istorinės knygos. Populiari anglų kalbos savarankiško mokymosi literatūra.
Apie bibliotekos naujienas skelbiame įvairias būdais: bibliotekoje yra naujų knygų stendas, informaciją apie naujas knygas skelbiame dalinio vidiniame tinklalapyje. Nuo 2005 m. pradėjome dirbti LIBIS programa - bendra bibliogafine sistema, jungiančia į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus.

 

BIBLIOTEKOS PATALPOS IR FONDAS, DARBUOTOJAI

 

         LKM biblioteka nuolat auga, plečiasi. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi LKM kareivinių pastato šeštame aukšte, užima 166 m² plotą, yra 28 vietų skaitykla, 10 m² pagalbinės patalpos. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis LKM bibliotekos fonde buvo 33362 bibliotekiniai dokumentai. 
Bibliotekos fondas yra atviras. Knygos išdėstytos pagal mokslo šakas. Didžiausią fondo dalį sudaro karinė literatūra -apie 50%, 13% - visuomenės mokslai, 9% -

užsienio kalbos, 7% - istorijos mokslas. Nemažai yra ir grožinės literatūros. Ji sudaro apie 18 % LKM bibliotekos spaudinių fondo. Skaitytojų patogumui visa karinė literatūra yra išdėstyta atskirai, sudaro atskirą lentynų grupę.
LKM biblioteka siekia kariams teikti kuo platesnį karinės, mokslo ir laisvalaikio literatūros spektrą. Profesorius Vaclovas Biržiška yra sakęs: „Visi kariniame išsilavinime trūkumai gali būti pašalinami nuolatiniu skaitymu...". Bibliotekoje karys turėtų rasti knygą ir savo šeimynykščiui. Karių artimieji nori nenori gyvena kariuomenės ritmu, kariai vyksta į ilgai trunkančias pratybas ir mokymus. Kad kompensuotų ne su šeima praleistus laiką, ne vienas karys ateina parinkti knygų žmonai, pažintinių albumų vaikams.
LKM biblioteka jūsų visada laukia - būkime drauge!


Lolita Salienė
LKM bibliotekininkė

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-01-18
Sprendimas: Fresh Media