Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas

Brigados generolo Kazio Veverskio poligono užduotis - užtikrinti mokomųjų laukų ir šaudyklų paruošimą krašto apsaugos sistemos karių koviniam rengimui.

 

Brigados generolo Kazio Veverskio poligono mokymo vietos:

• Ginklų įšaudymo ir pataikymų sklaidos dydžio nustatymo šaudykla;

• Kovinio šaudymo zona;

• 600 m elektrinių taikinių šaudykla;

• Granatų mėtymo laukas;

• Automatinių granatsvaidžių šaudykla;

• Prieštankinių ginklų šaudykla;

• Šaudykla Oras – Žemė;

• Dvi 400 m elektrinių taikinių šaudyklos;

• Šaudymo iš 60 - 120 mm minosvaidžių pozicijos;

• Sprogdinimo darbų aikštelė;

• Būrio atramos punktas;

• Transporto technikų rengimo bazė;

• Šarvuočių, SISU, HMMWV trasos;

• Mokymo vieta važinėjimui šarvuočiais per karių apkasus;

• Mokymo vieta „Mūšis mieste“;

• Lauko stovykla.

 

Karinis poligonas Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo pradėtas statyti 1969 m., pirmas etapas buvo užbaigtas 1979 m., o antro statybų etapo atsisakė to meto SSRS armijos vadovybė. 1993 m. pasitraukus sovietų armijai poligoną perėmė Lietuvos kariuomenė, o 1998 m. rugsėjo 30 d. jis buvo perduotas Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklai. 2014 m. gegužės 16 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Kazlų Rūdos poligonui suteiktas Brigados generolo Kazio Veverskio vardas.

 

Brigados generolo Kazio Veverskio poligono bendras plotas – 38,51 kv. km, karinio poligono teritorijos plotas – 10,54 kv. km, karinio mokymo teritorijos plotas – 26,54 kv. km, privačios valdos – 1,427 kv. km ir Kazlų Rūdos aerodromo bendras plotas – 2,6 kv. km.

 

Poligone įdiegta kuopos dydžio taktikos pratybų infrastruktūra. Vienu metu šaudymo pratybas gali vykdyti kuopos dydžio padalinys. Šaudymo pratybas galima atlikti iš automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių, įvairių rūšių pistoletų ir granatsvaidžių, 60 - 120 mm minosvaidžių ir šaudyti iš orlaivių.

 

Poligone įrengta ginklų įšaudymo ir pataikymų sklaidos dydžio nustatymo šaudykla (iki 100 m), kovinio šaudymo zona (300m x 600 m), kurioje galima vykdyti kovinius šaudymus su judėjimu, 600 m elektrinių taikinių šaudykla su 12 šaudymo pozicijų, dvi 400 m elektrinių taikinių šaudyklos po 12 šaudymų pozicijų, granatų mėtymo laukas, vienintelė Lietuvoje automatinių granatsvaidžių šaudykla ir prieštankinių ginklų šaudykla, minosvaidžių pozicijos ir minų kritimo zonos. Poligone taip pat yra 15 mokomųjų laukų, skirtų lauko taktikos pratyboms, kuriuose yra įrengtos vairavimo sudėtingomis sąlygomis SISU, HMMWV ir šarvuočių trasos.

 

Poligone įrengta vienintelė Lietuvoje šaudykla „Oras – Žemė“ skirta šaudyti į antžeminius taikinius iš orlaivių.

 

Įrengta būrio atramos punktas vykdyti gynybines operacijas, sprogdinimo darbų aikštelė bei mokymo vieta „Mūšis mieste“. Poligone yra kareivinės, skirtos apgyvendinti 92 karius, valgykla, kuri gali maitinti iki 120 karių.

 

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos kariuomenės mokyklai perduota Kazlų Rūdos aerodromo statiniai ir patalpos, kurias administruoja Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas.

 

2018 m. Brigados generolo Kazio Veverskio poligone dislokuotas sprogmenų neutralizavimo skyrius, kurio uždavinys teikti paramą, vykdyti sprogmenų neutralizavimo užduotis Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje ir NATO vadovaujamose tarptautinėse operacijose.

 

 

 

Brigados generolo Kazio Veverskio poligono viršininkas - mjr. Kęstutis Čekavičius 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-01-24
Sprendimas: Fresh Media