Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

LKM Puskarininkių mokykla

 

 

 

 

Puskarininkių mokyklos (toliau - PM) pagrindinė funkcija yra krašto apsaugos sistemos puskarininkių profesinis karinis švietimas ir individualusis rengimas. Profesinis karinis švietimas ir individualusis rengimas yra orientuotas į konkretaus kario mokymą. Kario mokymas susideda iš karinio švietimo, t. y. bendrųjų ar specifinių žinių suteikimo ir profesinio požiūrio formavimo bei individualiojo rengimo, t. y. individualių įgūdžių ugdymo ir/ar tobulinimo. Puskarininkių mokymo tikslas - parengti savimi pasitikinčius, drausmingus, motyvuotus karius, suteikti jiems įvairiapusiškų žinių, įgūdžių ir savybių, būtinų vykdant nustatytas funkcijas ir užduotis, bei išmokyti veikti kaip karinės organizacijos narius.

PM, vykdydama savo funkciją, organizuoja karjeros ir kvalifikacijos kėlimo kursus pagal patvirtintas mokymo programas.

Karjeros kursai - tai taktinio, operacinio ir strateginio lygmens kursai, kuriuose puskarininkiai įgyja žinių, įgūdžių ir mokėjimų, reikalingų aukštesnio lygio pareigoms eiti (ar) ir aukštesniam kariniam laipsniui gauti. Šiuos kursus sudaro:
1. Puskarininkių karjeros I pakopos (toliau - P1) kursas;
2. Puskarininkių karjeros II pakopos (toliau - P2) kursas;
3. Puskarininkių karjeros III pakopos (toliau - P3) kursas;
4. Puskarininkių karjeros IV pakopos (toliau - P4) kursas.
P1 - P3 kursai organizuojami PM, P4 kursas - tik užsienio karinėse mokymo įstaigose.
Karjeros kursų mokymo programas sudaro teorinis ir praktinis mokymas bei dalinė/galutinė rezultatų kontrolė. Kursų metu organizuojamos paskaitos, savarankiškas, individualus ir/ar grupinis darbas, pratybos, konsultacijos, demonstravimas, treniruotės, diskusijos. Mokoma vadovavimo ir valdymo, lyderystės, karinio administravimo ir teisinio reguliavimo, karinio rengimo, ginkluotų konfliktų teisės mokymo dalykų.

Kvalifikacijos kėlimo kursai - tai kursai, kuriuose suteikiama (atnaujinama) žinių, įgūdžių ir mokėjimų, būtinų atitinkamoms licencijoms, leidimams ir kvalifikacijos pažymėjimams gauti ar jų galiojimo laikui pratęsti.
PM organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose rengiami įvairaus lygio instruktoriai Lietuvos ir užsienio šalių kariuomenėms pagal instruktoriaus pakopinę rengimo sistemą. Taip pat PM organizuoja skyriaus vado kursą Lietuvos karo akademijos kariūnams, kurio metu būsimi karininkai išmokomi skyriaus vado pareigų kovos veiksmų metu, t. y. suteikiamos taktinio vadovavimo žinios ir įgūdžiai, reikalingi efektyviai planuoti ir vykdyti pėstininkų skyriaus lygio taktines užduotis šviesiu ir tamsiu paros metu bei įvairiomis gamtinėmis sąlygomis.
Papildomai PM aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos šaulių sąjunga (toliau - LŠS). PM organizuoja kursus LŠS Jauniesiems šauliams ir jų būrelių vadovams.
PM organizuojamus kursus veda kompetentingi, didžiulę profesinę patirtį sukaupę instruktoriai, ne kartą dalyvavę tarptautinėse misijose, savo kvalifikaciją kėlę šalies bei užsienio valstybių mokymo įstaigose. Visas PM personalas yra sudarytas išskirtinai iš puskarininkių.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-06-05
Sprendimas: Fresh Media