Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinio rengimo grupė

 

 

 

PRATYBŲ PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIUS

 

Pratybų planavimo skyrius (PPAS) remia visų Lietuvos kariuomenės vienetų (nuo bataliono ir aukščiau) štabus, planuojančius, vykdančius ir vertinančius kolektyvinį rengimą ir nacionalines bei tarptautines pratybas, atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenei pajėgų ir atskirų karinių vienetų dalyvavimo pagrindinėse pratybose planą.

PPAS organizuoja Pratybų planavimo kursus, rengia Lietuvos kariuomenei kvalifikuotus karius, gebančius planuoti ir organizuoti bataliono ir aukštesnių karinių vienetų mokymą, nacionalines ir/ar tarptautines pratybas (mokymus).

 

 

LAUKO PRATYBŲ SKYRIUS

Lauko pratybų skyrius (LPS) organizuoja ir vykdo lauko pratybose dalyvaujančių LK dalinių ir jų padalinių mokymą, kontrolę ir vertinimą.

LPS organizuoja Bataliono ir aukštesniųjų karinių vienetų stebėtojų vertintojų kursus, rengia Lietuvos kariuomenei kvalifikuotus karius, gebančius stebėti, treniruoti, kontroliuoti ir vertinti karinius vienetus pratybų (mokymų) metu. Pratybų metu, LPS  prisideda rengiant kolektyvinio rengimo pratybų vertinimo dokumentaciją, teikia rekomendacijas stebimam padaliniui bei rengia vertinamųjų pratybų stebėjimo ataskaitas ir siūlymus dėl mokymo ir vertinimo tobulinimo.

 

 

Kompiuterinių sistemų SKYRIUS

Kompiuterinių simuliacijų poskyris

 

Kompiuterizuotų simuliacijų poskyris administruoja JCATS (angl. Joint Conflict and Tactics Training System) kompiuterinę sistemą, kurios pagalba sudaro sąlygas kariniams vienetams vykdyti iki brigados lygmens štabų kompiuterizuotas pratybas (angl. Computer Assisted Exercises). Pratybų metu štabai treniruojasi planuoti operacijas, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Prieš pratybas poskyris dalyvauja pratybų planavimo konferencijose, ruošia pratybų duomenų bazę ir žemėlapį, rengia JCATS programinės įrangos operatorius; pratybų metu valdo priešiškas pajėgas JCATS sistemoje, vykdo ekspertinių patarėjų funkcijas; pratybų pabaigoje padeda paruošti pratybų aptarimo medžiagą.

 

 

 

Lazerinių simuliacijų poskyris

 

Pagrindinis LSP uždavinys - sudaryti sąlygas vykdyti lazerinių simuliacinių ir kompiuterizuotas sistemų  pratybas kariniams vienetams iki kuopos dydžio su galimybe išplėsti iki bataliono dydžio.

Planuoja, organizuoja, vykdo UILMS/IHITS įrangos naudojimo planą, dalyvauja pratybose ir prižiūri UILMS/IHITS įranga, planuoja ir koordinuoja UILMS/IHITS įrangos remontą, dalyvauja pratybų planavimo proceso veikloje, teikia dalykinę ir metodinę pagalbą mokymus organizuojančiai vadovybei, instruktuoja karius dėl UILMS/IHITS naudojimo, vykdo LSP patalpų ir įrangos priežiūrą.

 

 

 

šaudymų organizavimo skyrius

 

Planuoja, organizuoja ir veda šaudyklų valdymo ir taktinio kovinio šaudymo vadovų 1-3 etapų kursus, šaudyklų valdymo ir taktinio kovinio šaudymo vadovų 4-5 etapų kursus, paramos ginklų šaudymo vadovų kursus, visų kariuomenės rūšių bazinius pistoleto valdymo kursus, situacinio šaudymo kursus, šaudymo vadovų kvalifikacijos patikrinimus / minosvaidžio saugos vado kursą.

Rengia mokymo programas ir metodines medžiagas. Vykdo ginklų valdymo testavimą ir kitas papildomas užduotis.

 

 

tarptautinių operacijų skyrius

 

Tarptautinių operacijų skyrius, remiamas kitų Lietuvos kariuomenės vienetų, organizuoja ir vykdo Lietuvos kariuomenės profesinės karo tarnybos karių ir/ar kito KAS personalo parengimą tarnybai štabų arba karinių vienetų sudėtyje, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose (toliau - TO) ar tarptautinėse mokymo misijose siekiant užtikrinti nuolatinį Lietuvos karių dalyvavimą operacijose sąjungininkų ir NATO štabų sudėtyje.

Planuoja, organizuoja ir vykdo Individualių įgūdžių atnaujinimo kursą.

Remia kitas valstybės institucijų tarnybas rengiant pareigūnus TO.

 

 

Aplinkos apsaugos mokymo skyrius

 

Vykdo krašto apsaugos sistemos karių ir darbuotojų individualųjį rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą: suteikia žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų užtikrinti aplinkos apsaugos veiklą kariniuose daliniuose, įvairaus lygmens nacionalinėse ir tarptautinėse pratybose bei veikiant kartu su sąjungininkais tarptautinių misijų rajonuose.

Plėtoja bendradarbiavimą aplinkos apsaugos mokymo kariuomenėje klausimais su NATO, ne NATO,  ES šalių gynybos pajėgų kariais bei darbuotojais.

 

 

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-05-09
Sprendimas: Fresh Media