Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas karinės ekologijos mokymo klausimais

 

1998 m. kovo 31 d. JAV aplinkos apsaugos agentūros, JAV gynybos ir JAV Energetikos departamentų, Švedijos ginkluotųjų pajėgų ir Lietuvos Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų įgalioti atstovai pasirašė abipusio bendradarbiavimo aplinkos apsaugos mokymo kariuomenėje klausimais protokolą. Estijos ir Latvijos gynybos ministerijos pritarė šiam protokolui ir tais pačiais metais įvyko 2 pasitarimai su šių institucijų atstovais. Buvo nuspręsta nuo 1999 m. pradėti organizuoti bendrus regioninius aplinkos apsaugos kursus kariams iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Kursų tikslas - užtikrinti tinkamą Baltijos ir kitų užsienio šalių aplinkosaugos karininkų ir specialistų aplinkos apsaugos mokymą ir palankaus požiūrio į aplinkos apsaugą kariuomenėje formavimą. Tinkamiausia vieta vykdyti aplinkos apsaugos kursus buvo pasirinktas Kovinio rengimo centras. Jis ir tapo vieninteliu kariniu centru Baltijos šalyse, kur organizuojami aplinkos apsaugos kursai kariams.

 

Nuo 1999 iki 2007 m. Centras  įvyko visa eilė tarptautinių renginių: 11 aplinkos apsaugos mokymo kariuomenėje ekspertų pasitarimų, 7 aplinkos apsaugos mokymo ir gamtos išsaugojimo kariuomenėje seminarai ir 16 aplinkos apsaugos kursų. Regioninių aplinkos apsaugos kursų projekte dalyvavo ekspertai, konsultantai, instruktoriai iš JAV gynybos departamento, Švedijos ginkluotųjų pajėgų ir NATO (SHAPE) karinės mokyklos bei Latvijos, Lietuvos, Estijos kariuomenės atstovai.

 

2001 m. pagal Baltijos šalių aplinkos apsaugos programą, finansuojamą JAV 5-os aplinkos apsaugos agentūros ir Švedijos ginkluotųjų pajėgų, buvo vykdomi pirmieji Lietuvos kariuomenėje tarptautiniai aplinkos apsaugos kursai nuotoliniu mokymu Estijos, Latvijos ir Lietuvos kariams. Kartu su JAV, Švedijos, Estijos, Latvijos, Vilniaus universiteto Distancinių studijų centro atstovais parengta aplinkos apsaugos kursų distancinio mokymo medžiaga „Building better environments" (CD formate) estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis.

 

2003 m. mokant aplinkos apsaugos Estijos, Latvijos ir Lietuvos karius buvo taikytas kompleksinis aplinkos apsaugos mokymas nuotoliniu mokymu (tarnybos vietoje) ir auditoriniu būdu (Ramanausko KRC). Parengta mokomoji medžiaga - kompaktines plokšteles su kursų medžiaga (bendrųjų žinių kursas, specialiųjų žinių kursas), išversta medžiaga į anglų, estų, latvių ir lietuvių kalbas. Nuotolinį mokymą Baltijos šalims finansavo JAV ir Švedijos Vyriausybės.

 

1999-2003 m. AAMS specialistai tobulinosi aplinkos apsaugos mokymo kariuomenėje metodikos, programų parengimo klausimais JAV, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje.

 

Nuo 2002 m. Aplinkos apsaugos mokymo skyriaus specialistai dalyvaujama NATO aplinkos apsaugos mokymo darbo grupės pasitarimuose (NATO ETWG), kur nagrinėjami aplinkos apsaugos mokymo ir aplinkos apsaugos specialistų parengimo NATO šalyse klausimai.

 

2006 m. parengta regioninių aplinkos apsaugos kursų medžiaga „Environmental officer training course" (CD formate) anglų ir rusų kalbomis, skirta mokyti Estijos ir Latvijos aplinkos apsaugos karininkus.

 

2006 m. parengtas leidinys "Karinės veiklos ekologiniai aspektai" rusų kalba (kursų medžiaga karinių ekologų rengimui) skirtas Baltarusijos gynybos ministerijai.

 

2007 m. pagal Estijos, Gruzijos ir Švedijos aplinkos apsaugos projektą, Gruzijos gynybos sistemos kariniams ekologams buvo vykdyti aplinkos apsaugos vadybos kariuomenėje mokymai.

 

Per 1999-2007 metus pagal regioninę aplinkos apsaugos mokymo programą kursus išklausė iš viso 193 kariai/civiliai tarnautojai ne tik iš Baltijos valstybių (Estijos - 27 ir Latvijos - 54), bet ir iš kitų užsienio šalių gynybos sistemos (Armėnijos - 1, Azerbaidžano - 7, Baltarusijos - 13, Rusijos - 12, Gruzijos - 15, Kazachstano - 3, Lenkijos - 2, Uzbekistano - 2, Mongolijos - 3) ir 54 kariai/civiliai tarnautojai - iš Lietuvos krašto apsaugos sistemos.

 

Aplinkos apsaugos renginių (pasitarimai, seminarai, kursai) aprūpinimą ir finansavimą 1998-2007 m. KRC vykdė JAV ir Švedijos Vyriausybės.

 

Nuo 2008 m. (pasibaigus JAV ir Švedijos projektui) pagal KAM krašto apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo organizavimo programą toliau tęsiamas dvišalis ir trišalis bendradarbiavimas aplinkos apsaugos mokymo kariuomenėje klausimais. 2008-2009 m. KAM iniciatyva organizuoti aplinkos apsaugos kursai Ukrainos (7), Baltarusijos (5) ir Moldovos (2) kariniams ekologams.

 

 

   

Karo ekologai iš Baltarusijos   Tarptautiniai aplinkos apsaugos kursai

 

2010 m. vyko 2 tarptautiniai aplinkos apsaugos renginiai:


Pirmasis renginys vyko Kovinio rengimo centre 2010 m. gegužės 11 - 13 dienoms. Tai aplinkos apsaugos seminaras „Aplinkos apsaugos veiklos valdymo plano poligonuose ir kariniuose vienetuose parengimas ir įgyvendinimas". Seminare dalyvavo atstovai iš Latvijos , Baltarusijos ir Ukrainos gynybos ministerijų. 

 

Aplinkos apsaugos seminaro dalyviai

 

 Antrasis - tarptautinis aplinkos apsaugos kursas, vykęs 2010 m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 d. Kursuose dalyvavo atstovai iš Baltarusijos gynybos ministerijos. 

 Tarptautiniai aplinkos apsaugos kursai

 

2011 m. gegužės 16 - 20 dienomis Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centre Nemenčinėje vyko tarptautinis aplinkos apsaugos seminaras.

Pasisemti žinių, kaip aplinkos apsaugos veikla organizuojama Lietuvos kariuomenėje atvyko dalyviai iš Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos.

Seminare buvo kalbama apie aplinkos taršos vadybą kariuomenėje. Seminare dalyvaujančių šalių atstovai pasidalino savo patirtimi šioje veiklos srityje.

Kovinio rengimo centre aplinkos apsaugos renginiai vyksta nuo 1998 metų. Tokie seminarai Kovinio rengimo centre organizuojami du kartus per metus. Šiais metais - tai pirmasis tokio pobūdžio seminaras.

 

 Seminaro dalyviai, aplinkos apsaugos seminaras

 

2011 m. gegužės 17-19 d. Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko Kovinio rengimo centre, Nemenčinėje vyko V-oji tarptautinė kompiuterinės operacijų imitavimo sistemos (angl. Joint Conflict and Tactical Simulation, JCATS) naudotojų konferencija.
Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Albanijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Gruzijos, JAV, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Omano, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos.
Pagrindiniai konferencijoje diskutuoti klausimai buvo JCATS sistemos atnaujinimas ir tolesnis jos vystymas. JAV Jungtinių pajėgų vadavietės (angl. United States Joint Forces Command, USJFCOM) atstovai pristatė naujausią - 11-ąją JCATS DEMO versiją. Vėliau, visų konferencijoje dalyvavusių šalių atstovai skaitė pranešimus apie JCATS naudojimą, problemas ir privalumus.

JCATS, Konfirencija Lietuvoje Konferencijos dalyviai

 

2013 m. Gegužės 14 d. Kovinio rengimo centre lankėsi užsienio šalių gynybos atašė.

 

 

 

2013 rugpjūčio 27-29 d. Kovinio rengimo centre buvo organizuojamas tarptautinis aplinkos apsaugos seminaras.

 

 

 

 2014 m. birželio 16-20 d. Kovinio rengimo centre ir S. Žukausko poligone vyko tarptautinės pratybos SABER STRIKE.

 

 

 

 2014 m. birželio 17 d. KRC vyko tarptautinis baltijos šalių seminaras "BALTIC HOST 2014".

 

 

 

 2014 m. rugsėjo 8-11 d. Kovinio rengimo centre vyko kasmetinis tarptautinis aplinkos apsaugos seminaras.

 

  

 

Lapkričio 13 dieną Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre (toliau ARKRC) Nemenčinėje (Vilniaus r.) lankėsi Vokietijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos Valstijų mokymo centrų viršininkas brigados generolas Christopher G. Cavoli. Susitikime dalyvavo Sausumos pajėgų vadas gen. mjr. Almantas Leika, ARKRC viršininkas plk. ltn. Artūras Radvilas ir kiti JAV kariniai atstovai Lietuvoje. Darbinio vizito metu buvo diskutuota apie ARKRC plėtros gaires ir perspektyvas  ne tik Lietuvos, bet ir viso pabaltijo region mastu integruojant simuliacines mūšio sistemas MILES, I-HITS, JCATS, VBS2, JEMM. Brg. gen. Cavoli taip pat dalyvavo tarptautinių pratybų „Iron Sword 2014" uždarymo ceremonijoje, kur susipažino su pratybų struktūra, naudojama tikra ir simuliacine ginkluote bei technika. Susitikimo metu nuspręsta organizuoti bendrus štabų mokymus iki brigados lygmens nuotoliniu būdu sujungiant simuliacines sistemas JCATS, vykdyti specialistų mainus ir dar glaudžiau bendradarbiauti karinių mokymų srityje.

 

 

 

 

 2016 m. sausio 12 d. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre lankėsi JAV Jūrų pėstininkų vadovybės Europai ir Afrikai atstovai. Vizito tikslas susipažinti su centro veikla bei Lietuvos kariuomenės naudojamu Generolo Silvestro Žukausko poligono Pabradėje galimybėmis.

 

 

 

 

 

 2017 m. kovo 9 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone lankėsi Armėnijos kariuomenės Puskarininkių mokyklos viršininkas plk. Vahan Arsenyan ir Armėnijos gynybos ministerijos atstovas. Vizito tikslas - susipažinti su miestelio "MŪšis mieste" galimybėmis, naudojimu ir galimybėmis.

 

 

 

 

 

 

 

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro naujienos

2019-09-26 NATO CA2X2 FORUMAS
2019-04-26 "DAROM 2019"
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-05-24
Sprendimas: Fresh Media