Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

2019-04-29

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas asmens duomenis tvarko ir duomenų subjektų teises įgyvendina vadovaujantis:
- Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB);
- Lietuvos Respublikos Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu;
- Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo" (toliau - Taisyklės);
- Lietuvos kariuomenės (toliau - LK) vado 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1547 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos kariuomenėje";
- LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovės vedėjo 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje";
- kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
Asmens duomenų tvarkytojai, asmens duomenų tvarkymo tikslai, duomenų apimtis ir duomenų subjektai nustatyti Taisyklėse.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:
Asmens duomenų valdytojas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

Pašto adresas
Totorių g. 25, LT-01121 Telefono ryšio numeris
8 (706) 70750
Fax. (8 5) 264 8517 Elektroninio pašto adresas
[email protected] Interneto svetainės adresas
www.kam.lt
KAM duomenų apsaugos pareigūnas:
Indrė PUKANASYTĖ, [email protected], tel. +370 706 80 948


Asmens duomenų tvarkytojas: Lietuvos kariuomenė.

Pašto adresas
Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius Telefono ryšio numeris
+ 370 (5 2) 785001
Fax. (8 5) 212 6170 Elektroninio pašto adresas
[email protected] Interneto svetainės adresas
-
LK duomenų apsaugos pareigūnas:
Mjr. Tatjana PODRIADČIKOVĖ, [email protected], tel. +370 706 81 512 , KATT 26 512.


Daugiau informacijos ir naudingų nuorodų galėtumėte rasti:

- LK vidiniame puslapyje Informacijos centro skiltyje Asmens duomenų apsauga (http://vidinis/infocentras/)
- LK Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos puslapyje: www.ada.lt


Asmuo, kuriam LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovėje galite teikti prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) yra Daiva Mikėnienė , Palangos skyriaus vedėja.
8 460 53973 [email protected]

 

Komentuokite
Krašto apsaugos ministerija pasilieka teisę pašalinti komentarus, įžeidžiančius žmogaus garbę ir orumą, skatinančius tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, skatinančius smurtą.
Vardas
El. paštas
Komentaro tekstas
Apsaugos kodas secimg

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media