Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

2017

 

2017 m. rugpjūčio 25 d. Geriausio Sausumos pajėgų pėstininkų skyriaus varžybose nugalėjo KASP Didžiosios Kovos apygardos 8--osios rinktinės kariai.

 

2016

 

2016 m. liepos 15 d. Sausumos pajėgos pradėjo vadovauti brg. gen. Valdemaras Rupšys.

 

 

2016 m. sausio 1 d. Seimo sprendimu, pasiūlius Valstybės gynybos tarybai įsteigta antroji Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų brigada. Naujosios brigados štabas veiks Klaipėdoje, jo pagrindą sudarys Sausumos pajėgų vadovybės Operacijų planavimo ir valdymo centras. Brigadai priskiriami  ir du šiuo metu veikiantys Sausumos pajėgų batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionai. Įsteigus "Žemaitijos" brigadą nuo sausio 1-osios pasikeitė ir MPB "Geležinis vilkas" struktūrą - į brigadą sugrįžo kunigaikštienės Birutės ulonų ir karaliaus Mindaugo husarų batalionai.

 

2015

 

2015 m. rugpjūčio 28 d. pasibaigusiose geriausio Sausumos pajėgų skyriaus varžybose l-ąją vietą iškovojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų bataliono III kuopos skyrius, vadovaujamas vyr. eil. Andriaus Greičaus.

 

 

2015 m. rugpjūčio 24 d. po septynerių metų pertraukos Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgose kartu su profesinės karo tarnybos ir aktyviojo rezervo kariais tarnauti pradėjo ir nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo pirmieji 495 kariai, tarp kurių ir 19 merginų. Iš viso 2015 metais Sausumos pajėgose tarnybą pradėjo 2235 jaunuoliai.

 

2015 m. liepos 17 d. į Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamą mokymo misiją Ukrainoje Yavoryv mokymo poligone išvyko pirmoji Sausumos pajėgų karių grupė. Iš viso 2015 metais į Ukrainą vyko 5 karių grupės iš SP MPB "Geležinis vilkas" brigados LDK Algirdo ir Kęstučio ir kunigaikštienės Birutės ulonų batalionų.

 

2015 m. liepos 13 d. Vilniuje susitikę trijų Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų sausumos pajėgų štabų atstovai pasirašė memorandumą, kuriuo įtvirtino aktyvesnį sausumos pajėgų bendradarbiavimą bendrose pratybose ir vykdant kitas saugumo regione užtikrinimo priemones. Memorandumas taip pat numato galimybę keistis logistikos duomenimis, kurie pagerintų sąveiką ir palengvintų sąjungininkų perdislokavimo galimybes.

 

 

2015 m. Balandžio 17 d. Sausumos pajėgų štabe Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus pirmininkas atsargos pulkininkas Valdas Kibartas atnaujino ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus. Šia sutartimi bus ir toliau stiprinami ir plėtojami draugiški profesinės karo tarnybos ir atsargos karių tarpusavio santykiai, siekiant prisidėti prie abiejų organizacijų tikslų įgyvendinimo.

 

 

2015 m. Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos batalione nusprendus sukurti kinologų pajėgumą, sausio 26-31 d. vyko atranka užimti specialistų pareigas batalione steigiamoje kinologijos grandyje.  Kinologijos grandį planuojama baigti ruošti 2016-ųjų metų pradžioje.

 

2014

 

2014 m. birželio 30 d. SP vado įsakymu Nr. V-354 liepos 15-oji buvo patvirtinta Sausumos pajėgų diena. 

 

2014 m. sausio 9 d. JAV SP Europoje ir Lietuvos SP atstovų susitikimo SP štabe metu buvo sudarytas pirmasis ilgalaikis JAV ir Lietuvos SP bendradarbiavimo planas ateinantiems trims metams. Nuo to laiko nutarta šį planą kasmet atnaujinti trims metams į priekį. 

 

2014 m. sausio 1 d. Taikos meto užduočių operacinių pajėgų SP elemento trečiojoje pamainoje (TMU OP SPE 3) metų trukmės budėjimą pradėjo apie 700 karių, kurių pagrindą ir štabą sudaro LDK Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Vienetą remia kariai iš KASP, Juozo Vitkaus inžinerijos, Karaliaus Mindaugo husarų batalionų bei iš kariuomenės Logistikos valdybos.

 

2014 m. sausio 1 d. pasikeitė trijų SP batalionų pavadinimai: Karaliaus Mindaugo motorizuotasis pėstininkų batalionas pervadintas Karaliaus Mindaugo husarų batalionu, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionas - Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionu, LDK Butigeidžio dragūnų motorizuotasis pėstininkų batalionas - LDK Butigeidžio dragūnų batalionu.

 

2013

 

2013 m. spalio 25 d. Pabradės poligone pirmą kartą organizuotos bendros SP minosvaidžių padalinių pratybos „Ugninis griausmas". Nuo to laiko jos tapo kasmetinėmis. 

ugninis griausmas 2013 

                   

2013 m. rugpjūčio pabaigoje atsakomybę už saugumą Afganistano Goro provincijoje iš Lietuvos karių perėmė Goro provincijos valdžia. Tuo buvo užbaigta nuo 2005 m. birželio Lietuvos vadovaujama NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Goro provincijos atkūrimo grupės misija, kurioje dalyvavo ir SP kariai. Misiją užbaigė 17-oji karių pamaina (PAG-17), sudaryta pagrinde iš Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono karių. 

PAG 

 PAG stovyklos perdavimo ceremonijos akimirka

                       

2013 m. rugpjūčio 10 d. Europos Sąjungos vadovaujamą kovos su piratavimu ir ginkluotais plėšimais jūroje operaciją ATALANTA prie Somalio krantų pradėjo vykdyti pirmoji Lietuvos karių grupė, kurią sudarė 16 SP karių. Tai buvo pirmoji jūrinė operacija, kurioje 4 mėn. dalyvavo SP kariai. 

 

2013 m. liepos 6 d. pirmą kartą SP vienetuose paminėta SP diena. Liepos 6-ąją laikyti SP diena nutarta, nes ši data istoriškai SP yra labai reikšminga: 1410 m. liepos 6 d. Vytautas Didysis pirmą kartą įteikė 40 vėliavų Žalgirio mūšyje besirengiantiems dalyvauti pulkų vadams, iš kurių 10 buvo tokios, kaip dabartinė SP vėliava. 

 

2013 m. liepos 1 d. pusės metų trukmės budėjimą daugianacionalinėje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje pradėjo apie 120 SP karių, pagrinde iš Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono. 

 

2013 m. sausio 11 d. SP įteikti pirmieji penki „Geležinės valios kario" apdovanojimai, teikiami už per metus pasiektus geriausius rezultatus SP lygmeniu laikant fizinio parengimo patikrinimo testą. Nuo to laiko šis apdovanojimas tapo kasmetinis. 

SP Gelezines valios karys 

 SP "Geležinės valios kario" statulėlės

               

2013 m. sausio 28 - vasario 1 d. Kaune vyko pirmosios bendros SP ryšininkų pratybos „Aukštaitijos šauklys 2013". Nuo to laiko šios pratybos tapo kasmetinėmis. 

 

Nuo 2013 m. SP pradėtas įgyvendinti naujas SP vienetų kovinio rengimo ciklas, kurį organizuoja SP štabas. Pirmas ciklo etapas - operacijų planavimo štabų mokymai, antras - operacijų vykdymo pratybos panaudojant žemėlapį, trečias - operacijų vykdymo pratybos be padalinių, ketvirtas - batalionų lauko taktinės pratybos su padaliniais. 

 

2013 m. sausio 1 d. metų trukmės budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose (NRF-2013) pradėjo apie 150 SP karių iš Juozo Vitkaus inžinerijos ir LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų batalionų. 

 

2012

 

2012 m. gruodžio 3-14 d. SP vadovavimo vienetai dalyvavo pirmuosiuose kariuomenės lygmens ginkluotai valstybės gynybai skirtuose mokymuose „Gintarinė drąsa 2012", kurių metu visų kariuomenes pajėgų vadovavimo vienetai kartu su Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybomis prie VRM planavo gynybos operacijas visoje šalies teritorijoje. Pratybas organizavo Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas. 

 

2012 m. spalio 17-21 d. Alytuje vyko pirmosios SP netiesioginio poveikio pajėgumų (prieš tai porą metų buvusios SP civilių ir karių bendradarbiavimo pajėgumo) lauko taktikos pratybos „Pasitikėjimas 2012".

 

2012 m. liepos 5 d. Sausumos pajėgų vado pareigas iš gen. mjr. Jono Vytauto Žuko perėmė brg. gen. Almantas Leika.

 SP vadas

                                                  

2012 m. kovo 2-3 d. Vilniuje vyko oficialus Baltijos šalių kariuomenių SP vadų susitikimas, kurio metu buvo pasirašytas pirmasis ilgalaikis trišalis SP karinio bendradarbiavimo planas 2012-2014 m. Nuo to laiko planas kasmet atnaujinamas trims metams į priekį. 

 

2012 m. sausio 1 d. dviejų metų trukmės budėjimą Taikos meto užduočių operacinių pajėgų (TMU OP) SP elemento antrojoje pamainoje pradėjo karių pamaina, pagrinde sudaryta iš LDK Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono karių. Elementui priskirti vienetai ir iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP), brigados „Geležinis Vilkas", Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono.

 

2011

 

2011 m. lapkričio 28 d. patvirtinta nauja Lietuvos kariuomenės struktūra. Esminiai pasikeitimai numatyti Sausumos pajėgose (schema). 
2011 m. spalio 24-26 d. vyko pirmosios bendros SP prieštankinių padalinių pratybos su koviniu šaudymu. Nuo to laiko jos tapo kasmetinėmis (nuo 2012 m. joms suteiktas pavadinimas „Medžiotojas").  
2011 m. spalio 3 d. Šiauliuose atkurta KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, veikusi Lietuvos kariuomenėje nuo 1991 iki 2006 metų. Sprendimą atkurti rinktinę paskatino valstybės ginkluotos gynybos koncepcija, pagrindinės nacionalinės gynybos kryptys ir užduotis plėsti pradinį karinį bei rezervo rengimą.
2011 m. liepos 1 d.  Sausumos pajėgų vadovybės Sausumos pajėgų mokymo centras tapo atskiru SP vienetu ir pavadintas Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centru.
2011 m. NATO greitojo reagavimo pajėgose (NRF-2011) budėjo Pajėgų apsaugos kuopa, sudaryta iš SP priklausančio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių. Budėjimas nuolatinėje dislokacijos vietoje truko ištisus metus.
2010

 

2010 m. gruodžio 14 d. savo veiklą pradėjo SPV Sausumos pajėgų Mokymo centras, įsikūręs J. Radvilos mokomojo pulko teritorijoje Rukloje.
2010 m. spalio mėn. Latvijoje pirmą kartą vyko tarptautinės pratybos „Kardo kirtis", kuriose dalyvavo ir apie 100 SP karių. Nuo to laiko JAV karinės vadovybės siūlymu šias pratybas imta rengti kasmet paeiliui vis kitoje Baltijos šalyje. Jos skirtos tobulinti Baltijos valstybių ir JAV pajėgų karinį bendradarbiavimą rengiantis tarptautinėms operacijoms.  
2010 m. spalio mėn. Rukloje vyko pirmosios bendros SP civilių ir karių bendradarbiavimo pajėgumo lauko taktikos pratybos „Pasitikėjimas 2010". Nuo to laiko jos tapo kasmetinėmis.  
Pasitikejimas 10 

 Pratybų "Pasitikėjimas 10" akimirka

aut. L. Bratikas

                
2010 m. II pusmetį NATO greitojo reagavimo pajėgų penkioliktoje pamainoje (angl. NATO Response Forces, NRF-15) budėjo Standartinių sprogmenų neutralizavimo būrys, sudarytas iš SP priklausančio Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karių.

2010 m. birželio pabaigoje Alytaus r. vyko pirmosios bendros SP žvalgybos pajėgumų taktinės lauko pratybos „Pėdsekys-10". Nuo to laiko pratybos tapo kasmetinėmis (nuo 2013 m. pratybos vadinamos „Žvalgo akis"). 

2010 m. gegužės 4-6 d. Rukloje vyko pirmosios bendros SP žvalgybos pajėgumų valdymo grupių pratybos naudojant žemėlapius „Voratinklis". Nuo to laiko pratybos tapo kasmetinėmis.

2010 m. I pusmetį Sausumos pajėgų kariai taip pat vykdė budėjimą ir Europos Sąjungos greitojo reagavimo pajėgų kovinėje grupėje (angl. EU Battle Group).
  
  Pasirengimo budėjimui Europos Sąjungos kovinėje grupėje metu
      G.Mockevičiaus ir D.Dzimido (Mindaugo MPB) nuotraukos
                
2010 m. I pusmetį NATO greitojo reagavimo pajėgų keturioliktoje pamainoje (angl. NATO Response Force, NRF-14) budėjo trišalis Lietuvos, Latvijos ir Estijos Baltijos batalionas. Trišalis Baltijos batalionas suformuotas 2007 m. rugsėjo mėn., batalionui vadovavo Lietuva (Algirdo MPB).

2010 m. pradžioje 2 metų trukmės budėjimą Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose pradėjo apie 700 karių iš SP vienetų (LDK Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono, J. Vitkaus inžinerijos bataliono, Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Logistikos valdybai priklausančio Vytenio tiesioginės paramos logistikos bataliono).

 

2009
2009 m. lapkričio 2-6 d. Rukloje vyko pirmosios bendros SP žvalgybos specialistų ir žvalgybos padalinių taktinės pratybos „Rudens griaustinis". Nuo to laiko šios pratybos tapo kasmetinėmis. 
2009 m. rugsėjo 30 d.  savo veiklą nutraukė KASP aviacijos rinktinė. Rinktinės orlaiviai perskraidinti į Karinių oro pajėgų aviacijos bazę, personalas perkeltas į tarnauti į Karines oro pajėgas ir kitus Lietuvos kariuomenės dalinius.
2009 m. sausio 1 d. Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas priskirtas MPB "Geležinis Vilkas".
2009 m. suformuotos Taikos meto užduočių operacinės pajėgos, kurių pagrindą sudaro Sausumos pajėgų vienetai.

 

2008

 

2008 m., siekiant išvalyti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo nesprogusių standartinių sprogstamųjų užtaisų, JVIB įkurtas Ištisinio išminavimo būrys.
Iki 2008 metų rugsėjo mėn. SP štabas užtikrino Lietuvos karių dalyvavimą tarptautinėse operacijose Bosnijoje ir Hercegovinoje SFOR (Operation „Joint Guard/Operation Joint Force"/Operation „Althea"), Kosove KFOR (Operation „Joint Guardian"), Afganistane ISAF ir JAV vadovaujamoje operacijoje „Enduring Freedom" bei Irake (Operation „Iraqi Freedom"). Vėliau šią funkciją perėmė Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas.
  

              Lietuvos kariai tarptautinėje operacijoje Afganistane

                ats. ltn. K.Zikaro (KASP) nuotraukos 

        

2008 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu nauju SP vadu paskirtas brg. gen. Jonas Vytautas Žukas (laikinai šias pareigas ėjęs jau nuo 2007 m. rugsėjo 26 d.).

  

2007 m. rugsėjo 26 d. LPV kovinė vėliava perduodama plk. Jonui Vytautui Žukui

     A.Pliadžio (KAM) nuotraukos

                  

2007

 

2007 m. birželio 29 d. uždarytas bendras Lietuvos - Lenkijos projektas LITPOLBAT, pagal kurį buvo suformuotas ir tarptautinėms operacijoms rengiamas bendras Lietuvos ir Lenkijos karių batalionas.

 

2006

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijoje pasirašytas memorandumas dėl MPB „Geležinis Vilkas" priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numatė karininkų rotaciją į divizijos štabą, bei bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką - gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.

2006 m. rugsėjo 29 d. reorganizuota KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė (Šiauliai). Jos padaliniai ir kariai integruoti į Vyčio apygardos 5-osios rinktinės (Panevėžys) sudėtį. 

 

2005

 

Nuo 2005 m. Sausumos pajėgų kariai dalyvauja NATO vadovaujamoje operacijoje ISAF (angl. International Security Assistance Force) Afganistane. SP kariai sudaro Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) pagrindą. 

2005 m. rugsėjo 23 d. NATO pajėgų Sausumos komponento štabas specialių pratybų metu teigiamai įvertino Lauko (sausumos) pajėgų štabą ir pripažino jį gebančiu planuoti bei vykdyti operacijas ir sklandžiai veikti su valstybių sąjungininkių pajėgomis. Vėliau tais pačiais metais LPV koordinavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono vertinamąsias pratybas, kuriomis buvo baigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus.

  

Algirdo MPB vertinamųjų pratybų akimirkos (2005)

         SP archyvo nuotr.

          

2005 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota KASP Tauro apygardos 4-oji rinktinė (Marijampolė). Jos padaliniai ir ten tarnaujantys kariai perėjo į Dainavos apygardos 1-osios rinktinės (Alytus) ir Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės (Kaunas) pavaldumą.

2005 m. rugpjūčio 17 d. kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas į Lauko pajėgas (į MPB „Geležinis Vilkas").

2005 m. liepos 1 d. reorganizuota KASP Kęstučio apygardos 9-oji rinktinė. Jos padaliniai ir ten tarnaujantys kariai perėjo į Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės (Klaipėda) ir Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės (Kaunas) pavaldumą.

2005 m. sausio 31 d. MPB "Geležinis Vilkas" sudėtyje esančiame Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas LITART.

 

2004

 

2004-2008 m. KASP suformuoti specializuoti padaliniai: civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa, perkėlų būrys (prie J. Vitkaus inžinerinio bataliono Perkėlų kuopos), Specialiųjų operacijų kuopa (prie Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono), Karo policijos kuopa (prie Karo policijos) bei Karo medicinos rezervo vienetas, susidedantis iš KASP medicinos kuopos ir karo medicinos rezervo vieneto valdymo grupės iš Karo medicinos tarnybos.

  

2004 m. pabaigoje LDK Būtigeidžio dragūnų mokomasis batalionas intergruotas į Lauko pajėgas (priskirtas KASP).

 

2004 m. birželio 30 d. Liertuvos Respublikos prezidento dekretu Lauko pajėgų vadu paskirtas brg. gen. Arvydas Pocius.

                               LPV vėliavos perdavimas brg. gen. Arvydui Pociui

                                            vrš. E.Žygaičio (KASP) nuotrauka

                   

2004 m. birželio 18 d. tuometiniam Lauko pajėgų vadui brg. gen. Valdui Tutkui buvo įteikta Lauko pajėgų vadovybės vėliava.
 

LPV vėliavos prikalimo ceremonija

                                            vrš. E.Žygaičio (KASP) nuotrauka

                 

2004 m. balandžio mėn. kariai savanoriai perėmė tarptautines operacijas Balkanų regione iš reguliariųjų pajėgų karių.

2004 m. kovo 17 d. Lietuvos vyriausybės nutarimu Nr. 287 į tarptautines operacijas leista siųsti karius savanorius. Iki to į tarptautines operacijas galėjo vykti tik profesinės karo tarnybos kariai.

 

2003

 

2003, 2005 ir 2007 m. Lauko (sausumos) pajėgų štabas planavo ir organizavo didžiausias Lietuvoje vykusias tarptautines pratybas „Gintarinė viltis", kuriose dalyvavo ir Sausumos pajėgų kariai.

2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas integruotas į Lauko pajėgų sudėtį (į MPB "Geležinis Vilkas").

2003 m. rugsėjo 30 d. MPB "Geležinis Vilkas" sudėtyje buvęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.

2003 m. birželio 16 d., siekiant užtikrinti tinkamą rastų sprogmenų sunaikinimą bei nesprogusių šaudmenų pašalinimą Lietuvos teritorijoje, sudarytos Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (JVIB) operatyvinės išminuotojų komandos sprogmenims naikinti.  Jos dislokuotos Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Tauragėje.  
2003 metais Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) integruotos į Sausumos pajėgų sudėtį ir nuo to laiko pradėtos reformuoti iš struktūros, orientuotos į teritorinę krašto gynybą, į modernaus rezervo struktūrą, organizuotą pagal funkcinę paskirtį, galinčią vykdyti plataus spektro užduotis, dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

2001

2001 m. spalio 11 d. Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo įregistruota Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadovybė (LPV), todėl spalio 11-oji yra laikoma šiandieninio Sausumos pajėgų štabo įkūrimo diena. Nuo to laiko pajėgas imta bendrai vadinti Lauko pajėgomis.

Pastaba. Daugiau informacijos apie šio štabo istoriją ir veiklą - skyrelyje "Sausumos pajėgų štabas".
 

Prie LPV pastato (2003)

SP archyvo nuotr.

              

2001 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu Lauko pajėgų vadu paskirtas plk. Valdas Tutkus.

 

1999

 

1999 m. vasario 19 d. tuometinio krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus įsakymu buvo patvirtinti pirmieji Lauko pajėgų štabo etatai. Tai lėmė intensyvio to meto Lietuvos kariuomenės reformos, kuriomis buvo formuojamos pajėgos, atitinkančios Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalavimus. Buvo siekiama tapti pilnateisiais šio gynybos aljanso nariais.

 

Atkūrus Lietuvos kariuomenę 1991 m. prasidėjo ir naujas šiandieninių Sausumos pajėgų istorijos etapas. Apie jį plačiau skaitykite čia.

 

Reikia pažymėti, kad šiandieninių Sausumos pajėgų, kaip ir visos Lietuvos kariuomenės, istoriją reikėtų skaičiuoti nuo pat kariuomenės atkūrimo 1918 m. lapkričio 23 d., nes šiandieninė Lietuvos kariuomenė yra to meto kariuomenės tradicijų tęsėja. Jau nuo to laiko buvo formuojamos karinėms operacijoms sausumoje skirtos pajėgos, kaip ir šiandien, jos sudarė visos kariuomenės pagrindą. Apie to meto Lietuvos kariuomenę, tame tarpe ir Sausumos pajėgų vienetus, daugiau informacijos pateikiama čia.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-08-27
Sprendimas: Fresh Media