Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Fotokonkursas

 

 

 

    
    
    
   

FOTOKONKURSO

INŽINIERIAU, NESIGAILĖK PRAKAITO, BROLIŲ GYVYBĘ SAUGAI!"

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fotokonkurso „Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!" nuostatai nustato konkurso tikslą, organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.

2. Fotokonkurso „Inžinieriau, nesigailėk prakaito, brolių gyvybę saugai!" (toliau - konkursas) organizatorius yra Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas (toliau - batalionas).

3. Konkurso tikslas - informuoti visuomenę apie bataliono vykdomą veiklą bei skatinti karius fotografuoti.

4. Konkurso terminas ir nugalėtojų paskelbimas nustatomas atskiru bataliono vado įsakymu.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

5. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys kariai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, be išankstinės registracijos ir be apribojimų.

6. Konkursas yra skirtas mėgėjams fotografams (kariai, kurių pareiginiuose nuostatuose ar pareigybių aprašymuose nenumatyta fotografavimo funkcija).

7. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą, t. y. nuotraukose turi būti užfiksuoti įvykiai, žmonės, infrastruktūra, susiję su batalionu.

8. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).

9. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos privalo atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. JPG formatas - ne mažesnis kaip 300 KB. Dydis pikseliais - ne mažesnis kaip 3000 x 2000 (pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkama byla);

9.2.  pavadinimas turi būti suformuluotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus pavardė, autoriaus vardas.

10. Nuotraukas pristatyti elektroniniu paštu [email protected] ir  [email protected] ne vėliau kaip iki atskiru bataliono vado įsakymu nustatytos dienos.

11. Kartu su nuotraukomis turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame nurodoma:

11.1. nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);

11.2. kita informacija (nuotraukos objektas, fotografavimo aplinkybės, data ir kt. informacija autoriaus nuožiūra).

12. Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, ir kad yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką teikti konkursui. Už autoriaus teisių pažeidimus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.

13. Pateikdamas nuotraukas konkursui, autorius tampa konkurso dalyviu.

14. Konkursui pateikiamos nuotraukos bus eksponuojamos bataliono štabo ir kareivinių patalpose bei publikuojamos informaciniuose pranešimuose (apie konkurso eigą) karinėje žiniasklaidoje ar interneto naujienų tinklapiuose.

15. Konkurso dalyviai, pateikdami nuotraukas, sutinka, kad konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos batalionui populiarinti.

III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS

 

16. Nuotraukų skaitmeninės bylos, neatitinkančios šių nuostatų 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinamos nebus.

17. Nuotraukos pateiktos vėliau, nei numatyta šių nuostatų 10 punkte, vertinamos nebus.

18. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina atskiru bataliono vado įsakymu sudaryta komisija.

19. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:

19.1. meniškumas ir originalumas (nuotraukos turi būti sukurtos, nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ar kitų panašių priemonių, visi netikėtumai turi būti natūralūs, atrasti fotografuojant);

19.2. dėmesys fotografavimo aplinkybėms (užfiksuoti įvairūs su Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu susiję įvykiai, pratybos, kasdieninė karių tarnyba);

19.3. išliekamoji vertė (kad metams bėgant nuotraukos neprarastų aktualumo, būtų įdomios);

19.4. techninė nuotraukų kokybė.

20. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų komisija išrenka tris nuotraukas, kurioms skiriamos I-III vietos.

 

IV. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI

 

21. I-III vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir daiktinėmis dovanomis.

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-09-15
Sprendimas: Fresh Media