Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas

Pagrindinė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono veikla taikos metu - štabo ir padalinių karių kovinis rengimas. Kovinio rengimo tikslas yra ugdyti karių meilę Tėvynei, dvasinę stiprybę, drąsą, išmokyti juos valdyti kovos techniką ir ginklus, tobulinti kovinę parengtį, paruošti padalinius vykdyti kovines užduotis, ginant Lietuvos Respublikos teritoriją ir jos Nepriklausomybę.
Mokomoji medžiaga kariams dėstoma per paskaitas, pratybas, diskusijas. Pratyboms skiriama po 6 val. per dieną, 70 % visų pratybų - praktika. Pagrindiniai mokomieji dalykai: sprogdinimo darbai, inžinerinės užtvaros, fortifikacija, inžinerinė taktika, bendroji taktika, inžinerinė technika, šaudyba ir ginklai, fizinis rengimas, pilietinis ugdymas. Kiekviena kuopa mokymosi  etapo pabaigoje vyksta į poligonus, kuriuose dalyvauja kompleksinėse pratybose.

Taip pat, esant poreikiui, bataliono kariai specialybės žinias gilina bei įgūdžius tobulina užsienio šalių kariniuose daliniuose.

 
  

Sprogmenų neutralizavimo kuopos pratybos: nesprogusio standartinio sprogstamojo užtaiso neutralizavimas miesto teritorijoje

 

Nuotolinio valdymo išminavimo roboto paruošimas vykdyti išminavimo operaciją

   
 
 

Sprogmenų neutralizavimo būrio pratybos: nesprogusių standartinių sprogstamųjų užtaisų paieška

 .
 
  
 
  

Bendrosios inžinerijos būrio pasiruošimo budėti greito reagavimo pajėgų sudėtyje vertinamosios pratybos: transporto priemonių, įrangos ir ekipuotės maskavimas, gynybos pozicijų įrengimas

 
 
  

Bendrosios inžinerijos kuopos pratybos: kariai įrengia vielų bei medines kelio užtvaras

 
 

Bendrosios inžinerijos kuopos kariai Kairių poligone įrenginėja mokomąją stovyklavietę, skirtą šeštajai provincijos atkūrimo grupei pasiruošti misijai Afganistane

 
 
  

1 inžinerijos kuopos ataskaitinės lauko pratybos: kariai atlieka karių bei technikos švarinimo nuo ABC užterštumo darbus

 
  
 
  

1 inžinerijos kuopos lauko pratybos: kariai treniruojasi veikti taikos palaikymo operacijų metu

 

  

1 inžinerijos kuopos lauko pratybos ,,Išgyvenimas žiemos sąlygomis": kariai įkuria laužą be pramoninių priemonių

 
 
 
 
 
  

2 inžinerijos kuopos pratybos: kariai įrengia pontoninius tiltus, kelia karinę techniką bei įrangą per vandens kliūtis, atlieka povandeninę žvalgybą

 
 
  

 JAV Pensilvanijos valstijoje vykusių pratybų „RED ROSE IV", kuriose dalyvavo 6 bataliono ABC būrio kariai, akimirkos. Pratybose didžiausias dėmesys buvo skirtas civilių gyventojų evakavimo iš stichinės nelaimės zonos bei švarinimo nuo atominių, biologinių ir cheminių medžiagų veiksmams.

   
 
 
0025
  
Geriausisi skyrius 2014
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-09-20
Sprendimas: Fresh Media