Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

Inžinerijos bataliono uždavinys:

Padidinti kariuomenės kovinių ir juos remiančių vienetų efektyvumą vykdant mobilumo, kontrmobilumo, išgyvenamumo, bendrosios inžinerinės paramos užduotis.

Inžinerijos bataliono užduotys:
 • vykdyti inžinerinės paramos užduotis Lietuvos gynybos veiksmams NATO/ES pajėgų sudėtyje ir vidutinio pėstininkų bataliono operacijoms už Lietuvos ribų;
 • vykdyti bendrosios inžinerijos paramos užduotis Lietuvoje ir užtikrinti bataliono stovyklavietės įrengimą (horizontalūs darbai) už LR ribų;
 • atlikti kariuomenės vienetų apsaugą nuo ABC grėsmės;
 • vykdyti išminavimo darbus, siekiant užtikrinti karinių (konvencinių) sprogmenų ir improvizuotų sprogmenų neutralizavimą tarptautinių operacijų rajonuose;
 • vykdyti operatyvinio ir ištisinio išminavimo darbus visoje LR sausumos teritorijoje neutralizuojant karinius (konvencinius) sprogmenis;
 • rengti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius;
 • rengti parengtojo rezervo karių mokymus;
 • rengti kovinės, bendrosios inžinerijos, išminavimo ir ABC specialistus.
   
 
 
 
 
 
 

Inžinerijos bataliono pratybų akimirkos

   
Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Inžinerijos batalionas atlieka šias funkcijas:
 • remia padalinius, vykdydamas mobilumo, kontrmobilumo ir išgyvenamumo operacijas;
 • vykdo bendrosios inžinerijos užduotis;
 • dalyvauja, įgyvendinant Sausumos pajėgų tikslų projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka standartinių sprogmenų neutralizavimo darbus;
 • dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse karinėse operacijose bei kituose tarptautiniuose karinio bendradarbiavimo renginiuose;
 • krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado nustatyta tvarka vykdo karo inžinerijos personalo atrankos, administravimo ir karjeros politiką;
 • palaiko glaudžius ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • ugdo karius, sudaro tinkamas jų tarnybos sąlygas;
   
 .  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-09-20
Sprendimas: Fresh Media