Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinės operacijos

Rengti karius tarptautinėms operacijoms - viena pagrindinių bataliono užduočių. Norint tinkamai atlikti taikos palaikymo misijas ar kitas karines užduotis, būtina joms gerai pasirengti. Pagrindinis kario paruošimo ir patirties įgijimo bei įsisavinimo šaltinis - teorinis mokymas bei taktinės pratybos.

Daugelyje LR kariuomenės mokymų dalyvavo ir dragūnų bataliono kariai. Nuo 1994 m. bataliono kariai dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane, Bosnijoje ir Hercogovinoje, Irake, Serbijoje ir Juodkalnijoje (Kosovo provincija). Dalyvaudami tarptautinėse operacijose, kariai turi galimybę susipažinti su kitomis užsienio šalių kariuomenėmis, jų kovos technika, ginkluote, bei įgyti patirties vykdant nustatytas užduotis.

Dalyvavimas tarptautinėse taikos palaikymo misijose

Nuo 1994 m. Dragūnų bataliono kaip ir kitų batalionų kariai nuolat dalyvauja taikos palaikymo, įvedimo bei stabilizavimo misijose buvusios Jugoslavijos federacijos ir kitose valstybėse. Pirmieji bataliono taikdariai - būrio vadas j. ltn. A. Kavaliauskas ir medicinos instruktorius psk. Žydrūnas Slovikas, į tarptautinę taikos palaikymo misiją Kroatijoje drauge su visu trisdešimt dviejų karių būriu LITPLA-1 išvyko 1994 m. rugpjūčio 22 dieną. Šis būrys, vadovaujamas kapitono Artūro Charpko, dalyvavo Jungtinių tautų operacijoje UNPROFOR II (angl. United Nations Protection Force) Kroatijoje.

Nuo 1995 m. rugpjūčio 19 d. iki spalio mėn. taikdarišką misiją Kroatijoje drauge su kitais LK taikos palaikymo būrio LITPLA-3 kariais tęsė du Klaipėdos 7-ojo dragūnų pamario gynybos bataliono žvalgai: j. puskarininkis Egidijus Ežerinskis bei viršila Valdas Žalpys. Kaip LITPLA-1, taip ir šis būrys Kroatijoje tarnavo Danijos bataliono sudėtyje.

Situacija buvusioje Jugoslavijoje buvo tokia įtempta, kad NATO nusprendė pradėti taikos įvedimo misiją Bosnijoje ir siųsti ten 60000 savo ir asocijuotųjų valstybių karių. Dabar kariai turėjo teisę dalyvauti koviniuose veiksmuose ir savigynai naudoti ginklą. Ši misija buvo daug pavojingesnė nei ankstesnės. LITPLA-4 būrio sudėtyje buvo dalis LITPLA-3 karių ir kariai, dalyvavę ankstesnėse pamainose, tarp jų ir visi keturi jau minėti dragūnai.

1996 m. pabaigoje konfliktui aprimus NATO karių skaičius Bosnijoje ir Hercegovinoje sumažintas iki 32000, IFOR (įgyvendinimo pajėgų) misiją pakeitė SFOR (stabilizavimo pajėgos). Šioje operacijoje nuo 1996 m. spalio 12 d. iki 1997 m. balandžio 7 d. drauge su kitais LITCOY-1 būrio kariais vėl dalyvavo jau taikdario patirtį turintis Klaipėdos bataliono kariai.

1999 m. NATO vadovaujamą SFOR operaciją Bosnijoje BALTSCON-2 (1999 03 15 - 1999 10 13) ir BALTSQN 2 (2000 08 21 - 2001 02 15) būriuose tęsė kpt. Žilvinas Gaubys.

Nuo 2000 m. rugsėjo mėn. iki 2001 m. kovo mėn. bataliono karių tarnavo NATO KFOR operacijoje Lenkijos bataliono sudėtyje Kosovo provincijoje.

 2003 metais bataliono karių pagrindu buvo suformuota žvalgybos kuopa BALTSQN-8, kuri nuo 2003 m. rugpjūčio 18 d. iki 2004 m. vasario 17 d. dalyvavo NATO KFOR operacijoje Kosove Danijos bataliono sudėtyje. BALTSQN-8 žvalgų kuopa buvo suformuota iš Vakarų karinės apygardos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono 46 privalomosios tarnybos karių - 32 liktinių ir 6 karininkų. Jų gretas papildė kitų vienetų 5 karininkai ir 8 seržantai. 2003 m. kovo 18 d. į batalioną atvyko Danijos Karalystės instruktorių grupė, kuri pradėjo parengimą KFOR taikos įvedimo operacijai. Nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 20 d. Danijos Karalystėje vyko kuopos karių pratybos. Baigus paruošimą, kuopa išvyko prie Mitrovicos į Danijos bataliono dislokacijos vietą Kosovo provincijoje dalyvauti operacijose. Etniniai serbų ir albanų nesutarimai - priežastis, dėl kurios teko lietuvių kariams kartu su danais, lenkais, prancūzais, ispanais, amerikiečiais ir kitais kariais tarnauti Kosovo žemėje. Lietuvos vardas tariamas su pagarba, pabrėžiamas svarbus karių įnašas užtikrinant Kosovo krašto gyventojų saugumą ir gyvenimo stabilumą. Misijos metu kariai profesionaliai atliko užduotis ir nusipelnė ne tik   vietinių gyventojų pagarbos, bet ir aukštų įvertinimų.

2004 m. kovo 19 d. BALTSQN - 8 žvalgų kuopos kariai buvo apdovanoti medaliais už dalyvavimą misijose, juos įteikė Lauko pajėgų štabo viršininkas plk. D. Kalibatas. Kuopos vadui Prancūzų gynybos ministras įteikė Geležinio kryžiaus medalį už pavyzdingą vadovavimą kuopai.

2007 m. kovą į taikos rėmimo misiją Serbijos Kosovo provincijoje buvo iškilmingai išlydėtas KFOR-16 karių būrys, suformuotas KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės (Panevėžio ir Šiaulių apskritys) karių savanorių pagrindu.

  

2007-06-01/2007-12-01 NATO mokymo operacijoje (NTM-1 Irakas) misiją atliko j. psk. Valdemaras Buivydas.

2007-01-01/2007-06-15 NATO taikos rėmimo operacija (ISAF, Afganistanas) kpt. Marius Sušinskis.

2007-08-15/2008-02-16 NTM -1 misiją Irake atliko kpt. Edgaras Jankauskas.

  
 Irakas. Nuotr. aut. kpt. E.Jankauskas Irakas. Nuotr. aut. kpt. E.Jankauskas

2008-04-20/2008-10-20 PAG-7 misija Afganistane atliko trys bataliono kariai; kpt. Vidas Ilgaudas, vrš. Henrikas Polka ir vrš. Gintaras Birbalas.

2008-05-15/2008-11-15 j. psk. Vygintas Grobas dalyvavo misijoje Irake MNC-1.

2008-07-13/2009-01-13 KFOR štabe misiją atliko psk. Evaldas Umporas.

2008-10-29 į Afganistaną išvyko PAG-8 karių būrys suformuotas KASP 3-iosios rinktinės pagrindu. Tai jau antra Goro provincijos atkūrimo grupė, suformuota iš KASP karių. Tarp jų devyni Dragūnų mokomojo bataliono kariai. Lietuvos vadovaujama PAG misija Afganistano Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį. Pagrindinė PAG užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. PAG - tai NATO Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms (angl. NATO International Security Assistance Force, ISAF) priklausanti Lietuvos vadovaujama bendra civilinė ir karinė misija.

 

Afganistanas. Nuotr. aut. vrš. I.Milašius

 Afganistanas. Nuotr. aut. vrš. I.Milašius
  

Žiema Afganistane - Irmantas - „Picasa" žiniatinklio albumai

Žiema Afganistane - Irmantas - „Picasa" žiniatinklio albumai

2008-11-16/2009-05-16 NATO mokymo misiją Kosove atliko j. psk. Vladimiras Vasiljevas

2009-11-08 į misiją Afganistane išlydėtas PAG-10 karių būrys. Tarp jų septyni dragūnų mokomojo bataliono kariai.

2010 m. PAG-11 misiją Afganistane atliko vyr. srž. Petras Sakalauskas.
2011 m. NPE-5 misiją Afganistane atliko vyr. srž. sp. Irmantas Vaškevičius.

2011-11-02/2012-02-15 NPE-6 misiją afganistane atliko vyr. srž. sp. Irmantas Vaškevičius.

2011-11-02 į misiją Afganistane išlydėtas PAG-14 karių būrys. Trap jų šeši dragūnų bataliono kariai. Tai št. srž. Voldemaras Buivydas, št. srž. Vladimiras Vasiljevas, vyr. srž. Rolandas Židickis, vyr. srž. Tomas Gudžiūnas, srž. Benas Kaupas, gr. Linas Oertelis.

2012-11-03 į misiją išvyko PAG-16, tarp jų aštuoni dragūniečiai, tai kpt. Vaidas Bimbiris, kpt. Vidas Ilgaudas, srž. Ruslanas Mėlinauskas, srž. Mantas Švanys, vyr. srž. Gintaras Birbalas, gr. Andrius Jasadavičius, gr. Neilas Škulevičius.

2013 m. NPE-9 misiją Afganistane atliko vrš. Audrius Orlakas. 

2014 m. NPE-11 misiją Afganistane atliko vyr. srž. sp. Irmantas Vaškevičius.  

2016 m. į komandiruotę Ukrainoje išvyko mokymo grupė sudaryta Dragūnų bataliono pagrindu. 

2017 m. į mokymo misiją Ukrainoje išvyko mokymo grupės sudaryta Dragūnų bataliono pagrindu. 

    

                                                               
 

                         „Linkėjimai iš Afganistano“                                                               

                  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-11-03
Sprendimas: Fresh Media