Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Bataliono vyriausiasis puskarininkis

         

BATALIONO VYRIAUSIASIS PUSKARININKIS

Vrš. Vygintas Grobas

Liepojos g. 5, LT-92289 Klaipėda
(8 46) 391 403

     

GIMINO DATA

1974 m. spalio 10 d. 

GIMIMO VIETAŠiauliai
IŠSILAVINIMAS1993 m. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla
KVALIFIKACINIAI KURSAI

     

1995 m. Lietuvos nacionalinis MC ir Baltijos bataliono MC - Karinio ir taikos palaikymo mokymai;

1995 m. Baltijos batalionas Adaži mokymo stovykla - Pagrindinių karinių įgūdžių kursas;

1996 m. Danijos armijos artilerijos mokykla - Artilerijos ugnies koreguotojo mokymo programa;

1996 m. PRINCE LIFE pulkas - Mechanizuotų pėstininkų tobulinimosi kursas ir misijai skirtas apmokymas;

1999 m. LK Mokomasis pulkas - Instruktorių kursas;

1999 m. Div. gen. St. Raštikio puskarininkių mokykla - Pėstininkų specialybės I pakopos jaunesniųjų vadų kursas, skyrininko kvalifikacija;

Šveicarijos Sausumos kariuomenės profesinė ginkluotojų pajėgų NCO mokykla 0 PFP-NCO kursas;

2001 m. LK Rukla MP MC - lietuvos FIBUA (kovo apstatytose vietovėse) instruktorių kursas;

2002 m. Čekijos Vyškovo karinė akademija - Instruktavimo metodų kursas;

2002 m. KASP. mjr. J. Lukšos vadų mokymo centras - Instruktorių kursas Nr. 1;

2007 m. Vilniaus karininkų ramovė (britai) - Įkaitų išlikimo strategijos ne karinėse operacijose kursas;

2010 m. NATO Jungtinis nuotolinis mokymas - Apsisaugojimas nuo savižudžių mirtinikų kursas;

2010 m. NATO Jungtinis nuotolinis mokymas - Improvizuotų sprogstamųjų užtaisų vengimo kursas;

2011 m. Vokietijos Ginkluotųjų pajėgų kovinio rengimo centras - Improvizuotų sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo kursai.

 

 

TARNYBOS EIGA

        

1991 m. Kario priesaika;
1994-1995 m. MPB „Geležinis vilkas“ (Algirdo bataliono TPP mokomosios kuopos šaulys-radistas);

1995-1996 m. TPP MC BATBAT būrio 1-žvalgų skyriaus skyrininkas;

1996-1998 m. TPP MC BALBAT pėstininkų kuopos Žvalgų skyriaus skyrininkas;

1998-1998 m. TPP MC Būrio vadų ir seržantų mokomojo būrio 2 mokomojo skyriaus Skyrininkas-instruktorius;

1998-1999 m. KASP Šiaulių ATGR 62 batalionas (S2 skyriaus specialistas);

1999-1999 m. KASP Prisikėlimo 6-oji rinktinė (štabo S2 skyriaus specialistas)

1999-2001 m. Mokomasis pulkas (3 mokomojo bataliono vyresnysis puskarininkis);

2001-2004 m. KASP Prisikėlimo 6-oji rinktinė, P. Bartkaus MC (instruktorius, vėliau vyr. instruktorius);

2004-2005 m. KASP LDK Butigeidžio mokomasis batalionas (vyr. instruktorius);

2005-2006 m. MP Brg. „Geležinis vilkas“, PAG-2 (MP apsaugos kuopos kuopininkas);

2006-2010 m. KASP LDK Butigeidžio mokomasis batalionas (vyr. instruktorius, vėliau vyren. instruktorius);

2010-2012 m. KASP LDK Butigeidžio mokomasis batalionas (Mokymo kontrolės ir analizės grupės analizės vyr. specialistas);

2012-2013 m. KASP Prisikėlimo 6-oji rinktinė (vyr. puskarininkis);

2013-2013 m. LKM Puskarininkių mokykla (Štabo seržantų rengimo skyriaus viršininkas);

2013-2015 m. LKM vyr. puskraininkis;

Nuo 2015 LDK Butigeidžio dragūnų bataliono vyr. puskarininkis.

 

DALYVAVIMAS KARINIOUSE

VAIKSMUOSE IR OPERACIJOSE

    

1996-1997 m. misija Bosnijoje ir Hercegovinoje (LITCOY-1)
2005-2006 m. misija Afganistane (PAG-2) 
2008 m.  Irakas (MNC-I)

KARINIAI LAIPSNIAI

    

1997 m. vyresnysis seržantas

2000 m. viršila

2001 m. jaunesnysis puskarininkis

2011 m. štabo seržantas

2011 m. viršila

 

2011 m. viršila (OR-8)

  

APDOVANOJIMAI

Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis "Už pavyzdingą tarnybą" (Lauko pajėgų
vadas;

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis " Už tarptautines
operacijas";

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis " Už tarptautines operacijas" ženklas 2;

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medalis " Už tarptautines
operacijas" ženklas 3.

UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMAS Vokiečių k., rusų k.
ŠEIMYNINĖ PADĖTIS Vedęs, turi dvi dukras

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-10-20
Sprendimas: Fresh Media