Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 

BATALIONO UŽDAVINYS

 

      

Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas gavęs įsakymą, išsiskleis nurodytame operacijos rajone ir pasirengs vykdyti kovos užduotis, nurodytas Valstybės ginkluotos gynybos operaciniame plane nacionaliniams ir / arba tarptautiniams poreikiams įgyvendinti.

 

 

 

 

                                          

                                                BATALIONO FUNKCIJOS

 

Įgyvendindamas pavestą uždavinį, Kęstučio MPB atlieka šias funkcijas:

    Rengia nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius;

•    Vykdo taktinės karinės žvalgybos užduotis;

   Vykdo manevrines operacijas;

•    Atlieka paramos ugnimi užduotis;

    Vykdo pajėgų apsaugos užduotis;

    Atlieka kovinio aprūpinimo užduotis operacijos metu;

    Vykdo vadovavimo ir valdymo užduotis operacijos metu;

   Rengia ir tvirtina Kęstučio MPB kovinio rengimo planus, organizuoja ir vykdo padalinių mokymą nustatytų uždavinių pasiekimui;

    Teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvoje gynybai;

    Įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir civilinei valdžiai bei vykdo kitas taikos meto užduotis;

  •   Vykdyti aktyviojo rezervo karių rengimą;

     Palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime.

 Kęstučio MPB gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-04-11
Sprendimas: Fresh Media