Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Dvišalis Danijos-Lietuvos projektas LITBRIG

Apie projektą

Įvadinis kursas

LITBRIG štabo mokymai nr. 2

LITBRIG štabo mokymai nr.3

LITBRIG štabo mokymai nr. 4

Pasirengimo lygių nustatymo pratybos.

Naujas DATS vadas

„Geležinis Vilkas” štabe lankėsi Danijos Karalystės Divizijos vadas

 

 

Apie projektą

 

Danijos Karalystės iniciatyva 2005 metais pradėtas vykdyti dvišalis Danijos-Lietuvos projektas LITBRIG. Pagrindinis projekto tikslas – iki 2014 m. pabaigos visapusiškai parengti MPB „Geležinis Vilkas” štabą ir pačią brigadą visoms NATO operacijoms pagal NATO reikalavimus, užtikrinti sistemingą ir tikslingą visų Lietuvos kariuomenės  padalinių, dalyvaujančių šiame projekte, darbą ir atsakomybę.

 

Remiantis projekto gairėmis bendras Danijos ir Lietuvos brigados projektas (LITBRIG) yra prioritetinis projektas visoje Lietuvos kariuomenėje. Be Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas”, projekte dalyvauja ir kiti Lietuvos kariuomenės padaliniai:

  • Gynybos štabas;
  • Lauko (Sausumos) pajėgų vadovybė;
  • Mokymų ir doktrinų valdyba;
  • Logistikos valdyba (Tiesioginės paramos logistikos batalionas);
  • Karo medicnos tarnyba;
  • Karo policija;
  • Inžinerijos batalionas.

Įgyvendinus LITBRIG projektą Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas” kartu su Tiesioginės paramos logistikos batalionu, Bendros paramos logistikos batalionu, Nacionalinės paramos elementu, Karo policijos skyriumi, Inžinerine kuopa (iš Inžinerijos bataliono), Medicinos kuopa (iš Medicinos bataliono) turi būti visiškai pasirengę dalyvauti visose NATO operacijose pagal NATO reikalavimus.

 

Iki 2005 m. pabaigos turi būti parengtas pirmas perdislokuojamas ir gebantis išsilaikyti Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” bataliono dydžio kovinis vienetas bei papildomi kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo padaliniai. 2008-aisiais metais turi būti parengtas antrasis bataliono dydžio kovinis vienetas su aprūpinimo padaliniais, o 2009-aisiais pirmasis batalionas turėtų pereiti į aukštesnę kovinę parengtį.

 

2004 m. rugpjūčio 19 d. Danijos patarėjų grupė pirmą kartą lankėsi Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas” (žiūrėti nuotraukas apačioje).

 

 

Įvadinis kursas

 

2004 m. lapkričio 11–19 dienomis Kovinio rengimo centre Nemenčinėje vyko įvadinis LITBRIG projekto kursas, kurio metu Danijos patarėjų grupei padedant brigados ir bataliono štabų kariai tobulino štabo darbo procedūras (žiūrėti nuotraukas dešinėje ir apačioje).

 

 

 

 

 

Įvadinio kurso metu buvo surengtas tinklinio čempionatas tarp MPB „Geležinis Vilkas” štabo,  Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono ir Danijos patarėjų grupės komandų. Šįkart pereinamąją taurę iškovojo MPB „Geležinis Vilkas” štabo komanda. Šiai pereinamajai taurei laimėti kasmet bus rengiamos ne tik tinklinio, bet ir futbolo ar kitų sporto šakų varžybos.

 

Nuotraukoje momentas iš varžybų tarp Danijos patarėjų grupės ir  Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono komandų. Kamuolys Danijos atstovų pusėje.

 

 

LITBRIG štabo mokymai nr. 2 

 

2005 m. sausio 31 d. prasidėjo MPB „Geležinis Vilkas” keturių dienų LITBRIG štabo pratybos. Tai antrieji mokymai pagal dvišalio Danijos–Lietuvos projektą. Vadovaujantis LITBRIG projektu ir 2005 m. I ketvirčio kovinio rengimo kalendoriumi, Danijos patarėjų (DATS – Danish Advisory Training Staff) grupei padedant, kariai mokomi atlikti brigados lygmens operacijų planavimą pagal NATO standartų reikalavimus.

 

 

Pratybų tikslas – toliau vykdyti pirmosios bataliono grupės personalo paruošimą štabo pasirengimo lygio galutiniam įvertinimui, tobulinti brigados sprendimo priėmimo procedūras bei ruošti Algirdo bataliono štabą atskaitinėms pratyboms.

 

Pirmame mokymų etape Brigados štabo karininkai parengė įsakymą padaliniams pagal Danijos karininkų instruktorių pateiktą scenarijų. Štabo darbo procese dalyvavo Brigados štabo ir atskirų kuopų valdymo grupių personalas, Karo medicinos tarnybos Medicinos kuopos, Karo policijos kuopos, Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono, Oro gynybos bataliono valdymo grupės, Gen. Romualdo Giedraičio bataliono ir Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos bataliono štabo vienetai. Antrąjį mokymų etapą Brigados įsakymas buvo pateiktas Algirdo bataliono grupės štabo personalui.

 

LITBRIG štabo mokymai nr.3

 

2005 m. kovo 1–4 dienomis vyko jau treti LITBRIG štabo mokymai.

 

LITBRIG štabo mokymai nr. 4

 

2005 m. balandžio 19 – 21 dienomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mehcanizuotojo pėstininkų bataliono teritorijoje vyko štabų mokymai LITBRIG 4, kurių metu buvo tobulinami Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” bei Algirdo ir Mindaugo batalionų štabų veiksmai planuojant kontrataką.

 

Paskaitų metu Danijos patarėjų grupės nariai priminė taktinius reikalavimus kontratakos metu bei NATO karinių pajėgų naudojamas radijo ryšio procedūras, buvo dirbama grupėse pagal atskiras funkcines sritis. Vėliau planavimo darbą pradėjo štabai, taip pat vyko „Vadaviečių pratybos”, kurių metu buvo akcentuojamas įgūdžių naudojant NATO radijo ryšio procedūras tobulinimas.

 

Jau tampa tradicija kiekvienų štabų mokymų LITBRIG metu jėgas išbandyti sporto aikštelėje. Šįkart buvo organizuojamos krepšinio varžybos tarp brigados bei Algirdo bataliono štabų komandų. Krepšinyje stipresni pasirodė Algirdiečiai.

 

 

Pasirengimo lygių nustatymo pratybos.

2005 m. rugsėjo mėnesį vyko pirmoji fazė pasirengimo lygio nustatymo pratybos, kurių metu įvertintas Sausumos pajėgų štabo lygis dirbant pagal NATO procedūras.

2005 m. gruodžio 6-8 dienomis vyko antroji fazė ir standartų pasiekimo lygio nustatymo pratybos.

Pratybų pradžią paskelbė suplevėsavusios Lietuvos valstybės, NATO bei patvirtinta pratybų vėliavos.

 

Pagrindinis pratybų tikslas buvo nustatyti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vieneto, priskirto NATO, minimalų saveikumo standartų atitikimo lygį.

Pratybų metu pagal Danijos karininkų parengtą scenarijų Lietuvos kariuomenės pirmosios bataliono grupės štabas parengė operacinį planą, išleido įsakymą bataliono grupės vienetams bei valdė pačios operacijos vykdymą.

Pratybos vyko laikantis nustatytų griežtų NATO procedūrų tik anglų kalba
Pratybos vyko laikantis nustatytų griežtų NATO procedūrų tik anglų kalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioms pasirengimo lygio nustatymo pratyboms vadovavo NATO sausumos pajėgų Šiaurės Europoje štabas Heidelberge.

 

 

 

Pratybas stebėjo atvykę vertintojai iš Heidelbergo štabo bei karininkai iš Danijos kariuomenės patarėjų grupė 

Naujas DATS vadas

2006 sausio 25 d. motorizuotųjų pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas” lankėsi naujai paskirtas DATS (angl. Danish Advisory Training Staff ) vadas (kairėje) plk. Birger MEJLHOLM ir akredituotas Danijos gynybos atašė Lietuvai. 

 


Vizito metu svečiai susipažino su MPB „Geležinis Vilkas

„Geležinis Vilkas” štabe lankėsi Danijos Karalystės Divizijos vadas2006 m. Spalio 25 d. Motorizuotojoje pėstininkų Brigadoje „Geležinis Vilkas” štabe lankėsi Danijos Karalystės Divizijos vadas Gen. Maj. Knud Bartels, kuris prieš pradedant eiti kitas pareigas atsisveikino su Motorizuotosios pėstininkų brigados kariais.

Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas” nuo 2006 m. rugpjūčio 31d. priskirta Danijos divizijai.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2010-12-22
Sprendimas: Fresh Media