Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

 • Batalionas pradėtas formuoti 1991 m. pabaigoje/1992m. pradžioje. Tikslių duomenų (įsakymų kopijų) dėl tikslios įkūrimo datos batalionui nepavyko atrasti, tačiau jau 1992 m. kovo 17 d. Lauko Kariuomenės Brigados įsakyme Nr. 55 minimas Alytaus motodesantinis batalionas (dėl pirmojo būrio vado paskyrimo). Pirmieji šauktiniai kariai į tarnybą batalione buvo pakviesti 1992 m. balandžio mėn. Nuo 1992 m. pavasario prasidėjo dalinio aprūpinimas transporto technika ir ginkluote.  

 

   

 

Batalionas buvo kuriamas motodesantinės kuopos pagrindu. Kuopa buvo dislokuota įvairiose vietose. Pirmoji dislokacijos vieta - Alytaus r. Daugų miestelio mokyklos bendrabutis. Pagrindinės to meto kuopos užduotys - saugus svetimos kariuomenės išvedimas, viešosios tvarkos užtikrinimas. Kuopa taip pat talkino VSAT perimant Vištyčio užkardą.

 

 • 1992 m. liepos 20 d., tęsiant Lietuvos kariuomenės tradicijas, batalionas pavadintas "Geležinio Vilko" 1-osios Lauko Kariuomenės Brigados Alytaus moto-desantiniu batalionu. 
 • 1993 m. liepos 19 d. Alytuje, esamos kuopos pagrindu, kuriamas atskirasis taikos palaikymo batalionas, tačiau metų eigoje pervadinamas motorizuotoju pėstininkų batalionu.
 • 1994 m. rugsėjo 19 d. motodesantiniam batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės vardas.

 • 1994 m. lapkričio 14 d. batalionui įteikta kovinė vėliava.

 • Nuo 1992 m. rugsėjo 21 d. batalionui vadovavo plk. ltn. Antanas Ramaška.

 • 1997 m. įkurtas bendras Lietuvos Lenkijos taikos palaikymo batalionas LITPOLBAT.

 • Nuo 1999 m. kovo 1 d. bataliono vadu buvo plk. ltn. Sigitas Bartuška.

 • 1999m. balandžio 16 d. – LITPOLBAT'ui Vilniuje įteikta kovinė vėliava.

 • Nuo 2001 rugsėjo 6 d. bataliono vadu buvo plk. ltn. Vladimiras Bieliauskas.

 • Nuo 2003 gegužės 12 d. bataliono vadu buvo mjr. Vilmantas Tamošaitis.

 • Nuo 2005 balandžio 1 d. batalionui vadovauja mjr. Ramūnas Baronas.

 • 2007 m. birželio 29 d. buvo uždarytas LITPOLBAT projektas.

 • 2008 m. balandžio 22 d. batalione buvo atidengta Didžiosios kunigaikštienės Birutės skulptūra.
   
 

 • 2008 m. gegužės mėn. Birutės bataliono kariai išvyko į tarptautinę misiją Afganistane, Goro provincijoje.
     

 • 2008 m. gegužės 22 d. tarptautinėje misijoje Afganistane žuvo bataliono karys srž. Arūnas Jarmalavičius. 

 • 2008 m. gruodžio 2d. batalione įvyko karių, sugrįžusių iš tarptautinės misijos Afganistane, karių sutiktuvės.
 
 
 

 • Nuo 2008 m. gruodžio 19 d. batalionui vadovauja mjr. Mindaugas Steponavičius
 • 2009 m. gruodžio 22 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.
 
 • 2009 m. rugsėjo 18 d. krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė lankėsi Alytuje įsikūrusiame Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione, kuris tądien minėjo Birutės vardo suteikimo batalionui 15-ąsias metines. Ministrę vizito metu lydėjo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Jonas Vytautas Žukas ir Krašto apsaugos ministerijos patarėjas Jonas Algirdas Kronkaitis.

Ministrei bataliono vadovybė pristatė dalinio užduotis ir kovinio rengimo organizavimą, supažindino su bataliono   ginkluote ir technika. Ministrė taip pat aplankė bataliono muziejų, kuriame saugomos tarpukary Alytuje veikusio II ulonų pulko nuotraukos. Pasak ministrės, šiame pulke tarnavo ir jos senelis.

  

 • 2009 m. spalio 23-25 d. vykusiuose mokymuose „Rudens šviesa" dalyvavo nuo 2010 m. pradžios taikos meto užduočių operacinėse pajėgose budėsiantys Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų, Juozo Vitkaus inžinerijos, Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionų ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių kariai. Pajėgoms vadovauja Birutės bataliono vadas majoras Mindaugas Steponavičius, užduočių planavimą vykdo šio bataliono štabas. Pagrindinis karinių mokymų „Rudens šviesa" tikslas buvo įvertinti taikos meto užduočių operacinėse pajėgose 2010 m. budėsiančių padalinių gebėjimą planuoti ir vykdyti skirtus uždavinius puolamųjų ir gynybinių operacijų metu, treniruoti kovinės paramos bei aprūpinimo padalinius vykdyti užduotis operacinių pajėgų sudėtyje.
  

 • 2009 m. lapkričio 19 d. Kovinės vėliavos įteikimo batalionui 15-ųjų metinių proga batalionas apdovanotas Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas " vado lentele 
  

 • 2009 m. gruodžio 22 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione Alytuje lankėsi kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius. Tai buvo pirmasis generolo jam pradėjus eiti kariuomenės vado pareigas vizitas šiame dalinyje. Gen. mjr. A. Pocių lydėjo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Jonas Vytautas Žukas, motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis, Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis vyr. psk. Saulius Baldauskas. Vizito metu kariuomenės vadas bendravo su birutiečiais, išklausė bataliono vado majoro Mindaugo Steponavičiaus dalinio pristatymą, kurio metu buvo apžvelgta dalinio istorija, nūdienos aktualijos ir planai.

    Baigdamas vizitą kariuomenės vadas Birutės bataliono kariams linkėjo visokeriopos sėkmės.

  

 • Nuo 2010 m. sausio 1 d. batalionas pradėjo budėjimą Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose. Kartu su Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotuoju pėstininkų batalionu šiose pajėgose budi ir Juozo Vitkaus inžinerijos, Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių kariai.

Šios operacinės pajėgos yra pasirengusios vykdyti taikos meto užduotis Lietuvos teritorijoje reaguodamos į nuolat besikeičiančias aplinkybes ir atremdamos plataus spektro iššūkius ir grėsmes. Operacinės pajėgos gali reaguoti į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus, esant būtinybei, stiprinti valstybinės sienos apsaugą, vykdyti svarbių valstybės ar savivaldybių objektų apsaugą, jų gynybą nuo teroro ar masinio pobūdžio smurtinių išpuolių, teikti pagalbą valstybės institucijoms ekstremalių situacijų atveju.
Taikos meto užduočių operacinės pajėgos, kurias sudaro maždaug 500 karių, buvo suformuotos 2009 m. Sausumos pajėgų vado įsakymu. Prireikus, jos gali būti sustiprintos Karinių oro pajėgų padaliniais. Šių operacinių pajėgų sausumos pajėgų elementui vadovauja Birutės bataliono vadas plk. ltn. Mindaugas Steponavičius.


 • 2010 m. birželio 12-18 d. bataliono kariai dalyvavo pratybose "Tvirtas skydas 2010" - didžiausiose šiais metais kariuomenės lauko taktinės pratybos. Jose dalyvavo daugiau nei 1,2 tūkst. karių iš Sausumos, Oro ir Specialiųjų operacijų pajėgų, Logistikos valdybos, Karo policijos ir Karo medicinos tarnybos. Pagrindinis pratybų tikslas - treniruoti ir įvertinti TMU OP SPE kovinį pasirengimą vykdyti taikos meto užduotis, gynybos ir puolimo operacijas Lietuvos teritorijoje.


 

Mokymai „Tvirtas skydas" buvo suregti ketvirtą kartą, tačiau kas kartą juose dalyvauja vis kiti kariuomenės padaliniai, keliami kiti tikslai. Pirmą kartą šie mokymai surengti 2004 m., juose tąsyk dalyvavo brigados „Gelžinis Vilkas" kariai. Šiais metais - pirmas kartais, kai pratybose dalyvavo Taikos meto užduočių operacinės pajėgos.


 
  

 • 2010 m. Liepos 22-26 dienomis Pagėgių rinktinės saugomame ruože vyko bendros Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie Vidaus reikalų ministerijos ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono, Taikos meto užduočių Opearcinių pajėgų karių, pratybos „Priedanga". Pratybų tikslas - treniruoti VSAT ir Lietuvos kariuomenės karinių vienetų pasirengimą planuoti ir vykdyti valstybės sienos apsaugą.
  Per pratybas bataliono kariai kartu su VSAT Pagėgių rinktinės pasieniečiais tobulino atskirų VSAT padalinių ir karinių vienetų sąveiką, gerino įgūdžius ieškant ir nustatant neteisėtus valstybės sienos kirtimo atvejus, treniravo bendrų veiksmų darnumą, vykdė kitas užduotis, kurios numatytos pagalbos teikimo VSAT planuose stiprinant valstybės sienos apsaugą.
  Pratyboms vadovavo laikinai einantis Pagėgių rinktinės vado pareigas pulkininkas Rimantas Timinskis.
  

2011 m. birželio 13-23 d. Birutės bataliono kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose „Gintarinė viltis 2011".
Pagal pratybų scenarijų, parengtą remiantis NATO ir ES operacijomis Irake, Afganistane ir Somalyje ir maksimaliai priartintą prie realių operacijų sąlygų, buvo vertinama karių pasirengimas dalyvauti šių dienų NATO vadovaujamose operacijose tarptautinėje aplinkoje.
Pratybos „Gintarinė viltis 2011" vienu metu vyko Pabradės kariniame poligone ir Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje. Jose dalyvavo virš 2 tūkst. karių ir civilių iš septynių  NATO šalių narių - Estijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Norvegijos bei dviejų Partnerystės taikos labui programoje (angl. Partnership for Peace, PfP) dalyvaujančių šalių NATO partnerių - Gruzijos ir Suomijos. Pratybas stebėjo atstovai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Kazachstano, Moldovos ir Ukrainos karinių pajėgų ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos.


Nuo 2011 07 15 batalionui vadovauja mjr. Artūras Radvilas


2011 m. gruodžio 31 d. batalionas su priskirtais padaliniais baigė dviejų metų budėjimą Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose.
Pajėgų kariai buvo pasirengę reaguoti į Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimus, esant būtinybei, stiprinti valstybinės sienos apsaugą, vykdyti svarbių valstybės ar savivaldybių objektų apsaugą, jų gynybą nuo teroro ar masinio pobūdžio smurtinių išpuolių, teikti pagalbą valstybės institucijoms ekstremalių situacijų atveju.
Praėjusiais metais TMU OP kariai ne tik treniravosi, bet ir realiai dalyvavo ekstremalių situacijų likvidavimo operacijose. 2011 m. teikti pagalbą gyventojams nuolat buvo pasirengęs TMU OP būrio dydžio padalinys, taip pat dvi amfibijos, ledų sangrūdų sprogdinimo grupė ir Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Nuo 2011 m. sausio pabaigos vikšrinė amfibija su įgula buvo dislokuota Pagėgių savivaldybėje, kur per apsemtą kelio ruožą į Rusnę kėlė vietos gyventojus. Birželio mėn. kariai dalyvavo ekstremalios situacijos likvidavimo darbuose gesinant gaisrą Traksėdžių durpyne (Šilutės r.).

 

2012 m. gegužės mėnesį Birutės bataliono kariai išvyko į antrąją tarptautinę misiją Goro provincijoje, Afganistane.

        


2012 m. lapkričio 23 d. bataliono kariai grįžo iš tarptautinės misijos. Gruodžio 4 d. Alytaus miesto centre vyko sutiktuvių ceremonija.
  

Nuo 2012 m. gruodžio 10 d. batalionui vadovauja plk. ltn. Mantas Paškevičius

Pratybos "Kardo kirtis 2013"
Tarptautinės pratybos „Kardo kirtis" - JAV sausumos pajėgų vadavietės Europoje jau trečius metus vystomo karinio bendradarbiavimo su Baltijos šalimis dalis. Pratybos vienu metu vyko Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2013 m. birželio 3-14 dienomis. Adažių poligone, Latvijoje, dalyvavo Lietuvos karių kuopa iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono.
  

 
2014 01 01 batalionui suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono vardas bei naujas tarnybos ženklas.
 
 

Ulonų batalionas dalyvavo pratybose „Geležinis kardas" (angl. Iron Sword) - tai Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų organizuojamos tarptautinės pratybos Lietuvoje. Šios serijos pratybos yra NATO karinio rengimo ir pratybų organizavimo programos (angl. MTEP - Military Training and Exercise Program) dalis. 2014 metais jos Lietuvoje rengiamos pirmą kartą ir ateityje planuojama organizuoti kasmet.
Lietuvoje, lapkričio 2-14 dienomis, vykusiose tarptautinėse pratybose „Geležinis kardas 2014" dalyvavo apie 2,5 tūkst. karių iš devynių NATO šalių: Čekijos Respublikos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos ir Vokietijos. Planuojama, kad kasmet pratybos augs ir apjungs vis daugiau NATO ir partnerių šalių karių.

 

  
   
2014 m. lapkričio 1 d. batalionas pradėjo budėjimą Lietuvos kariuomenės greito reagavimo pajėgose.
Pajėgas sudaro dvi bataliono kovinės grupės, karinių oro pajėgų, specialiųjų operacijų pajėgų ir logistinės paramos elementai. Vienos grupės pagrindą sudaro Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas, kitos - LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas. Bataliono kovinės grupės - tai kovinėms užduotims suformuoti bataliono dydžio kariniai vienetai, savo sudėtyje turintys manevrinius vienetus ir žvalgybos, ugnies paramos, kovinio aprūpinimo, oro gynybos, inžinierinius bei kitus pajėgumus. Kiekvieną jų sudaro apie 800 karių.
    
 
 
    

     
 Nuo 2014 m. lapkričio 27 d. Birutės ulonų batalionui vadovauja mjr. Darius Bernotas
  

 

  

2015 m. gegužės 6-10 d. II bataliono kovinė grupė dalyvavo pratybose "Žaibo kirtis 2015". Pratybose buvo siekiama įvertinti padalinių sąveiką ir įvertinti Greitojo reagavimo pajėgų darbą. Pratybose „Žaibo kirtis 2015" buvo modeliuojamos įvairiausio pobūdžio grėsmės, nuo hibridinio karo iki teroristinių išpuolių. Į pratybų scenarijų įtraukti tokie strateginės infrastruktūros objektai, kaip suskystintų gamtinių dujų terminalas, Klaipėdos jūrų uostas, Palangos oro uostas ir kt.
Pratybas „Žaibo kirtis 2015" organizavo Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas. Jose dalyvavo apie 3 tūkst. karių iš visų kariuomenės pajėgų ir valdybų, kartu treniravosi apie 500 vidaus saugumo sistemos pareigūnų.
 
 

2016 m. sausio 1 d. batalionas tapo sudėtine  Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" dalimi. Siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetų efektyvumą taikos ir karo metu, nuo sausio 1 d. pertvarkyta Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas". Į jos sudėtį grąžinti du pėstininkų batalionai - Karaliaus Mindaugo husarų (Panevėžys) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus).

Rugsėjo 9 d. devynių mėnesių tarnybą baigė ir į atsargą išleisti 132 Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017 m. rugpjūčio 9 d. batalionui vadovauti pradėjo plk. ltn. Darius Meilūnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017 m. lapkričio 24 d. iškilmingos ceremonijos metu pašventinta naujoji bataliono Kovinė vėliava.

 

 

 


2017 m. gruodžio 22 d. virš šimto keturiasdešimties Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių prisiekė Tėvynei. Priesaikos Lietuvos Respublikos ceremonija vyko simbolinėje Alytaus miesto viešoje erdvėje - prie Laisvės angelo paminklo, tarpukaryje pastatyto Nepriklausomybės kovose žuvusiems kariams atminti.


2018 m. balandžio 9 d. rikiuotės metu su Ulonų batalionu ir kovine vėliava atsisveikino štabo viršininkas mjr. Arūnas Vaškevičius, kuris siunčiamas mokytis į karininkų karjeros operacinio lygmens Vadų ir štabo karininkų kursus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taip pat aukštesnis karinis laipsnis - štabo seržanto, suteiktas vyr. srž. Nerijui Buzūnui.


2018 m. gruodžio 28 d. Ulonų batalione vyko rikiuotė, kurios metu buvo apdovanoti kariai dalyvavę svarsčių kilnojimo varžybose skirtose srž. Arūnui Jarmalavičiui atminti, kuris žuvo vykdydamas tarptautinę misiją Afganistane. Įteikti padėkos raštai dalyviams ir taurė komandinės rungties nugalėtojams. Taip pat kpt. Nijolė Šiaudvytytė atsisveikino su Ulonų batalionu ir kovine vėliava karininkė savo tarnybą toliau vykdys kitame dalinyje.


2018 m. birželio 18 d. su Ulonų bataliono kovine vėliava atsisveikino S2 skyriaus viršininkas kpt. Marius Metlovas. Linkime sėkmės naujoje tarnybos vietoje, bei visada išlikti ulonu !


2018 m. birželio 25 d. rikiuotės metu I mechanizuotosios pėstininkų kuopos vadas kpt. Paulius Kančys atsisveikino su Ulonų bataliono kovine vėliava ir aktyvia kario profesine tarnyba . Linkime sėkmės, pilname naujų iššūkių, civiliniame gyvenime. Taip pat nepamiršti jog bataliono vartai visada atviri, nes buvusių ulonų nebūna.


2018 m. liepos 26 d. Ulonų bataliono gretas paliko II MPK vadas kpt. T. Šyvokas, iškilmingos rikiuotės metu karininkas atsisveikino su bataliono kovine vėliava.


2018 m. rugpjūčio 20 d. batalione vyko iškilminga rikiuotė, kurios metu buvo įteikti aukštesni seržantų ir karininkų kariniai laipsniai, į pareigas paskirtas naujas štabo viršininkas mjr. D. Zakarka.

2018 m. gruodžio 5 d. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje pradeda 161 šių metų šaukimo kariai.


2019 m. gegužės 27 d. iškilmingos rikiuotės metu atsisveikinome ir sėkmės tolimesnėje tarnyboje palinkėjome štabo seržantui Kęstučiui Petravičiui. Kęstutis Ulonų batalione tarnavo daugiau nei 20 metų, buvo tuo kariu, kuriuo visada galima pasitikėti.


MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

2019-10-11 Karių priesaika
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-09-03
Sprendimas: Fresh Media