Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Išskirtinumas

Esame vienintelis dalinys Lietuvos kariuomenėje, pavadintas moters vardu.
Didžioji kunigaikštienė Birutė - Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo motina.
Nešiodami šį garbingą vardą , didžiuojamės savo istorija bei praeitimi, o tai kartu ir garbė, ir atsakomybė bei pareiga prieš ateities kartas.

Birutė gimė 1331 metais Žemaičių didiko Danilavičiaus šeimoje, kuri iš pašaukimo tapo vaidilute, netoli Palangos, ant švento kalno saugojusia šventą Praurinės aukuro ugnį. Žemaičių ir Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, grįžtančiam iš žygio prieš kryžiuočius, pasitaikė proga pažinti tą nepaprastai reto grožio mergelę, pamilo ją ir prieš jos valią išsivežė į savo kunigaikštysčių sostinę, Naujuosius Trakus ir ten 1348 metais ją vedė. Su ja Kęstutis susilaukė 5 vaikų, vienas iš jų, žymiausias Lietuvos valdovas Vytautas Didysis. 1382 metais žuvus vyrui ir jau Vytautui viešpataujant Lietuvoje, ji sugrįžo atgal į Palangą ir ten, laikydamasi savo senojo tikėjimo 1416 metais užbaigė gyvenimą. Žmonės, menantys jos dorybes ir nuopelnus, laikė ją šventa.

 

Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas turi karinį orkestrą. Pakiliai grojantis orkestras garbingai tęsia savo pirmtakų, Ulonų pulko orkestro tradicijas, yra ištikimas tarpukario kariuomenės ir visuomenės dienų tęsėjas. Karinis orkestras mielai koncertuoja miesto visuomenei, kariniuose daliniuose, sutinka aukštus valstybės svečius. Orkestras dalyvauja iškilminguose valstybiniuose kariuomenės ritualuose bei šventėse. Orkestrą sudaro 38 profesionalūs muzikantai. Dalį savo koncertinio repertuaro orkestras įrašė dvejose kompaktinėse plokštelėse. Šie muzikiniai albumai – tai profesionalaus darbo ir kūrybinės sėkmės lydinys. Kariškių dūdų garsai sujaudino ne vieną tarptautinių festivalių žiuri komisijos nario širdį. Aplankyta Italija, Lenkija, Latvija, Belgija, Prancūzija, Šveicarija. Prancūzijoje Dijon'o mieste vykusiame karinių orkestrų festivalyje orkestras buvo apdovanotas pagrindiniu prizu -”Sidabrine taure”. 2005 metais orkestras su dideliu pasisekimu dalyvavo II tarptautiniame karinių orkestrų festivalyje EGER mieste Vengrijoje. 2006 metais daug gerų atsiliepimų orkestras parsivežė iš tarptautinio karinių orkestrų festivalio, vykusio Vokietijoje, Oldenburgo mieste. 2007 metais orkestras dalyvavo tarptautiniuose pučiamųjų orkestrų festivaliuose Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje (Palangoje), Lietuvos dainų šventėje. 

 2008-ieji buvo pažymėti puikiu orkestro pasirodymu Suomijoje, "Grand Taatoo" festivalyje. Apie orkestro profesionalumą ir meitriškumą liudija ir 2009- ųjų kvietimas dalyvauti stambiame karinių orketrų festivalyje Sankt Peterburge. Tradiciškai, 2010 - aisiais,kaip ir kasmet, Alytaus miesto dienos šventėje bei daugelyje  kitų renginių vėl blizgėjo mūsų orkestro dūdos, skleisdamos puikią nuotaiką bei džiugindamos mieselėnų bei jų svečių širdis! 

Orkestro pasirodymai – tai garantuota šventė, gera nuotaika, linksma ir nuotaikinga muzika.

2011-uosius orkestras pasitiko su permainomis organizacinėje plotmėje. Nuo šiol orkestre groja tik civiliai asmenys, dirbantys pagal sutartį, ir kuriems suteikta teisė kasdieninėje profesinėje veikloje dėvėti uniformą. Tačiau tai neįtakoja orkestro profesionalumo ir atsidavimo savo darbui.

Asmuo kontaktams:

ats. kpt. Viktoras Ščetilnikovas

KATT 21287

8 680 66 987

.

Nuo 1999 m. iki 2007 m. Birutės batalionas buvo bendro Lietuvos-Lenkijos taikos  palaikymo bataliono „LITPOLBAT" dalis.


1996 m. kovo 15 d. įvyko pirmasis Lietuvos ir Lenkijos krašto apsaugos ministrų susitikimas Varšuvoje. Šio susitikimo metu buvo pasirašyta sutartis dėl bendro Lietuvos - Lenkijos bataliono įkūrimo. Buvo nuspręsta, kad LITPOLBAT Lietuvos pusė bus suformuota iš Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono, o Lenkijos pusė - iš 15-os divizijos 4-osios brigados dalinių. Sutartį dėl jungtinio Lietuvos - Lenkijos taikos palaikymo bataliono pasirašė Lietuvos krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Stanislaw Dobrzanski.
1997 m. birželio 25 d. buvo pasirašytas detalus planą dėl LITPOLBAT formavimo, aprūpinimo ir dislokacijos.
Tų pačių metų birželio 26 d. buvo pasirašyta sutartis, suteikianti teisinį pagrindą kurti bendrą Lietuvos ir Lenkijos taikdarių batalioną ( LITPOLBAT).
1999 m. balandžio 14 d. memorandumą apie Lietuvos - Lenkijos jungtinį batalioną pasirašė Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus ir Lenkijos Prezidentas Aleksandr Kwasniewski, Lietuvos krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Janusz Onyszkiewic. Grupei Lietuvos ir Lenkijos karininkų buvo įteikta LITPOLBAT vėliava.
Pirmieji štabų mokymai įvyko 1998 m. gegužės 12-15 dienomis Oržyš, Lenkija.
Pirmieji mokymai Lietuvoje, Alytuje įvyko 1998 m. liepos 1-4 dienomis.
1999 m. rugsėjo 12-22 d. LITPOLBAT pirmą kartą dalyvavo tradicinėse kas dvejus metus Lietuvoje vykstančiose taktinėse pratybose „Gintarinė viltis 99".
2001 m. rugpjūčio 28-rugsejo 6 d. LITPOLBAT dalyvavo tarptautinėse pratybose ,,Amber Hope 2001" - kartu su kitų 12-os salių kariais mokėsi taikos įvedimo ir palaikymo operacijų. 2002 m. LITPOLBAT'o kariai dalyvavo bendrose pratybose ,,Griunvaldo vėjas", 2003 - aisiais - ,,Amber Hope 2003", 2005 - aisiais - ,,Amber Hope 2005".
2007 m. birželio 18 - liepos 1 dienomis Klaipėdoje vyko didžiausios karinės pratybos Baltijos šalyse „Gintarinė viltis 2007", kuriose dalyvavo kariai ir civiliai iš 10 šalių.
2007 m. birželio 29 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione įvyko iškilminga projekto uždarymo ceremonija.
Lietuvos ir Lenkijos bataliono LITPOLBAT uždarymo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lenkijos gynybos ministras Aleksandras Szczyglo, Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų vadas brigados generolas Arvydas Pocius ir Lenkijos pajėgų vadas generolas leitenantas Valdemaras Skzypczakas, LITPOLBAT kariai, kiti svečiai.

 

Esame tarptautinės brigados LITPOLUKRBRIG dalis

 

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendras karinis vienetas - brigada LITPOLUKRBRIG - buvo įsteigta šalių gynybos ministrams 2014 metų rugsėjo 19 d. Varšuvoje pasirašius brigados steigimo sutartį. Šią sutartį jau ratifikavo visų šalių steigėjų parlamentai.
Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigadą sudarys tarptautinis štabas, trys batalionai ir specializuoti padaliniai.
Lietuva, Lenkija ir Ukraina brigadai skirs po pėstininkų batalioną, šalys-steigėjos skirs personalo specializuotiems junginiams ir brigados štabui formuoti.
Brigadai priskirti kariai dalyvaus bendrose pratybose ir mokymuose. Prireikus, brigada ar atskiri jos elementai galės būti siunčiami į tarptautines operacijas, kurioms suteiktas Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos mandatas. Sprendimą dėl brigados panaudojimo tarptautinėse operacijose turėtų priimti brigadoje dalyvaujančios šalys bendru sutarimu.
Lietuvos brigadai skiriamas batalionas suformuotas iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių.

 

.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2017-10-17
Sprendimas: Fresh Media