Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

PAG (Provincijos atkūrimo grupės) misija Afganistane

 

Algirdo batalionas PAG misiją Afganistane vykdė 2010 m. lapkričio - 2011 m. geguės mėn. Tuo metu PAG-12 (dvyliktosios pamainos) kontingentui vadovavo Algirdo bataliono vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas.

 

Didžiąją dalį PAG-12 karinio kontingento sudarė kariai iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo motorizuotojo pėstininkų bataliono.

 

PAG-3 Afganistane tęsė prieš tai misiją atlikusių PAG karių pradėtą darbą: padėjo vietinės saugumo struktūroms kurti saugią ir stabilią aplinką, stiprino centrinės Afganistano valdžios įtaką provincijoje, sudarė tinkamas sąlygas civilinei veiklai. PAG-12 tęsė ir įvairius vietinės policijos paramos projektus. Šioje srityje ypatingą darbą dirbo Civilių ir kariškių bendradarbiavimo specialistai. Kariai rūpinosi ir Čagčarano vaikų globos namų auklėtiniais.

  

PAG-12, be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai.

 

  


 Nauji metai

Afganistane švenčiami Naujieji 1390 metai

(Fotogalerija)

 

Kovo 21 d. Goro provincijos sostinėje Čagčarane, miesto savivaldybėje vyko iškilminga Naujųjų Metų (vietos kalba „Nowruz") sutikimo šventė, į kurią buvo pakviesti ir Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-12) civilinio ir karinio elemento vadovai. Šventės metu Čagčarano miesto bendruomenė palydėjo senuosius ir pasitiko naujuosius 1390 metus.

 

Iškilmingoje  Nowruz šventėje dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių, kurių tarpe buvo Goro provincijos gubernatorius Dr. Abdullah Heiwad‘as, PAG-12 vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas,  PAG Civilinio elemento vadovas Eugenijus Vaicekauskas, Specialiosios misijos Afganistane vystomojo bendradarbiavimo patarėjas Evaldas Galvanauskas, JAV Tarptautinės plėtros agentūros atstovai, PAG civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus kariai, Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų (ANSF) Goro provincijoje pareigūnai, provincijos departamentų vadovai, religiniai lyderiai (Mulos), vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, žemdirbiai, žiniasklaidos atstovai bei kiti garbingi vietos bendruomenės nariai.

 

„Nowruz- tai naujos pradžios ir solidarumo laikas. Aš tikiuosi, kad Goro žmonės savo rankomis su centrinės valdžios ir tarptautinių partnerių pagalba ir toliau kurs šio krašto ateitį, kuri bus kupina gėrio, saugumo ir teigiamų permainų,"- sveikindamas šventės dalyvius kalbėjo Goro provincijos gubernatorius Dr. Abdullah Heiwad‘as.

 

Sveikinimo kalbą pradėjęs pasisveikinimu Dari kalba, PAG-12 vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas minėjo, kad per pastaruosius penkis mėnesius buvo pastebimas aktyvus vietos valdžios atstovų ir Goro žmonių siekis kurti saugesnę ir šviesesnę ateitį. „Ši diena yra pranašingas ženklas ateinantiems metams ir puiki proga sustiprinti tarpusavio santykius bei bendradarbiavimą. Džiugu, kad vietos bendruomenė yra neabejinga provincijos saugumui, rūpinasi jos atstatymu, domisi ateities galimybėmis ir krašto gerove", -sakė pulkininkas R. Baltrėnas.

 

Šventės metu svečiai turėjo galimybę pasigrožėti populiariu nacionaliniu šokiu Atan, kurį atliko vietos bendruomenės žemdirbiai bei Čagčarano skautų būrelis, o Sultan Alawudin Ghori berniukų mokyklos auklėtiniai atliko nacionalinę dainą apie pavasarį ir žemdirbių triūsą.

 

Renginį vainikavo simbolinis medelių sodinimas miesto centre, Sultan Alawudin Ghori berniukų mokykloje bei Čagčarano miesto parke. Jo metu Goro provincijos gubernatorius kartu su PAG-12 civilinio ir karinio elemento vadovais bei vietos bendruomenės nariais pasodino keletą medelių.

 

Vėliau PAG-12 vadas ir kariai nuvyko į Goro provincijos sostinėje Čagčarane dislokuotos Afganistano nacionalinės armijos kuopos stovyklą, kur susitiko su šio padalinio kariais ir pasveikino juo su Nowruz švente.

 

Nowruz (liet. "Nauja diena") - pavasario pradžia ir pirmoji pagal persų kalendorių, diena. Šios šventės metu vietos bendruomenė rengiasi naujais rūbais ir džiaugiasi pavasariu dalyvaudami viešuosiuose renginiuose.

 


KV vizitas

Lietuvos kariuomenės vadas su delegacija apsilankė Goro provincijoje

(Fotogalerija)

 

Kovo 17 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Čagčarane apsilankė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius ir jį lydėjusi aukštų pareigūnų delegacija - LR Seimo nariai, LR Prezidentūros atstovas, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vadas vidaus tarnybos generolas Sergejus Madalovas ir kiti kariuomenės padalinių atstovai.

 

Vizito tikslas - susipažinti bei aptarti Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-12) ir jos partnerių vykdomą veiklą bei dabartinę saugumo situaciją regione, susitikti su Lietuvos kariais vykdančiais misiją regione bei naujuoju Goro provincijos gubernatoriumi.

 

PAG-12 vadas, pulkininkas Remigijus Baltrėnas, delegacijos atstovus supažindino su daugianacionaline PAG struktūra, pristatė tarptautinius partnerius, kurie kartu vykdo užduotis Goro provincijoje, apžvelgė saugumo situaciją Goro provincijoje, pagrindines grėsmes ir iššūkius bei stovyklos infrastruktūra ir karių gyvenimo sąlygomis. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su PAG užduotimis, bendradarbiavimu su vietos saugumo (angl. Afghanistan National Security forces, ANSF) pajėgomis ir vietos valdžia bei pagalbą įgyvendinant Afganistano taikos ir reintegracijos programą (angl. Afghanistan Peace and Reintegration Program, APRP) provincijoje.

 

Šio vizito metu kariuomenės vadas labai domėjosi kaip vykdomas vietos policininkų rengimas, kurį vykdo pirmoji Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupė (POMSG-1), kurią sudaro aštuoni lietuviai ir dvylika JAV karių.

 

POMSG-1 vadas majoras Petras Puleikis ir Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL) vadovas komisaras Vytaras Ratkevičius pristatė savo veiklą provincijoje ir supažindino Lietuvos delegaciją su vykdomomis užduotimis ir apžvelgė bendradarbiavimą su Afganistano Nacionalinės Policijos (ANP) pareigūnais. Pagrindinė POMSG užduotis - mokyti, patarti ir kitomis priemonėmis paremti Afganistano nacionalinės policijos pajėgų pasirengimą tinkamai vykdyti jiems keliamas užduotis.

 

„Policijos operacinė mokymo ir sąveikos grupė yra tai, ko reikėjo stiprinant policininkų pasirengimą Goro provincijoje. Vietos policininkai noriai mokosi, yra imlūs žinioms ir greitai perima patirtį iš Lietuvos bei JAV specialistų. Esu patenkintas, kad mokymo procesas vyksta sklandžiai, nepaisant kai kurių iššūkių dėl aprūpinimo", - sakė gen. mjr. A. Pocius.

 

Kariuomenės vadas PAG stovykloje taip pat susitiko su Goro provincijos gubernatoriumi dr. Abdullah Heiwad‘u, su kuriuo aptarė situaciją provincijoje: ateities planus saugumo užtikrinimo ir vystomojo bendradarbiavimo srityse. Pasak Goro provincijos gubernatoriaus, bendradarbiavimas su PAG vyksta labai sklandžiai, visi provincijos atkūrimo projektai vykdomi atsižvelgiant į poreikį, o civilių ir karių kontingentas, kuris atlieka šias užduotis, veikia labai glaudžiai derindamas veiksmus su vietos valdžia ir saugumo struktūromis.

 

„Gubernatorius Abdullah Heiwad yra tas, kurio ilgai reikėjo Goro provincijai. Jo iniciatyva, vietos žmonių poreikių žinojimas, geri santykiai su provincijos bendruomenėmis ir joje veikiančiomis institucijomis man padarė labai daug gero provincijos atkūrimo labui. Goro provincijoje šis gubernatorius yra labai gerbiamas ir iš to, ką mačiau ir išgirdau apie jo veiklą esu sužavėtas. Manau, su tokiu gubernatoriumi Goro provincijai atsiveria puikios perspektyvos", - po susitikimo kalbėjo gen. mjr. A. Pocius.

 

Vėliau svečių delegacija su PAG atstovais nuvyko į Goro provincijos sostinėje Čagčarane šių metų pradžioje dislokuotos Afganistano nacionalinės armijos (angl. Afghanistan National Army, ANA) stovyklą, kur susitiko su šio padalinio kariais.

 

„Goro provincijoje dislokavus nacionalinės kariuomenės vienetą užpildyta anksčiau buvusi spraga. Čia esanti Afganistano kariuomenė padeda užtikrinti saugumą ir norint, kad vietos saugumo pajėgos būtų visiškai pasirengusios perimti provincijos kontrolę yra reikalinga ne tik jas čia turėti, bet ir gerai parengti. Būtina galvoti apie kompleksinį saugumo pajėgų rengimą. Policininkus jau mokome, tačiau mokyti reikės ir karius. Jau dabar mūsų PAG kariai keičiasi patirtimi su čia dislokuotu nacionalinės armijos vienetu, o nuo šių metų pavasario pradėsime juos mokyti dar intensyviau - su tam specialiai paruoštų PAG instruktorių pagalba", - kalbėjo gen. mjr. A. Pocius.

 

Generolas majoras Arvydas Pocius kartu su PAG Civilinio elemento vadovu Eugenijumi Vaicekausku, Specialiosios misijos Afganistane vystomojo bendradarbiavimo patarėju Evaldu Galvanausku, Japonijos biuro Čagčarane vadovu Hiroyuki Orikasa, bei JAV Tarptautinės plėtros agentūros (USAID) atstovu PAG Jason Chau aptarė vystomojo bendradarbiavimo veiklą, dabartinius iššūkius, naujų projektų įgyvendinimo galimybes provincijoje.

Lietuvos kariuomenės vadas rikiuotės aikštėje susitikęs su Lietuvos kariais ir civilinio elemento atstovais kartu vykdančiais užduotis Goro provincijos atkūrimo grupėje padėkojo jiems už gerai vykdomą sunkią ir garbingą tarnybą, palinkėjo ir toliau sėkmingai vykdyti užduotis.

 

Vizitą vainikavo karių ir delegacijos atstovų susitikimas PAG ramovėje, kur kariuomenės vadas ir PAG vadas tradiciškai pasveikino karius, šventusius savo gimtadienius pastarosiomis dienomis, bei pavaišino juos iš Lietuvos atkeliavusia lietuviška juoda duona ir mėsos gaminiais.

 

Afganistane gen. mjr. A. Pocius taip pat susitiks su NATO mokymo misijos Afganistane (angl. NATO Training Mission Afghanistan, NTM-A) vadu generolu leitenantu Williamsu B. Caldwellu aptars Lietuvos karių dalyvavimą mokant Afganistano nacionalinės kariuomenės ir policijos pajėgas eigą.

 


ANA mokymai

PAG-12 pradėjo Goro provincijoje dislokuotų Afganistano nacionalinės armijos karių parengimą

(Fotogalerija)

 

Kovo 12 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė (PAG-12) pradėjo Goro provincijoje dislokuotos Afganistano nacionalinės armijos (ANA) kuopos karių kovinį parengimą. ANA stovykloje Čagčarane vyko pirmosios paskaitos kariams, kurias organizavo PAG štabo kuopos kariai. Šių pirmųjų pratybų tikslas- PAG kariams įvertinti ANA karių profesionalumo lygį bei perteikti sukauptas žinias karyboje.

 

Kovinio rengimo pratybų metu PAG-12 Štabo kuopos kariai, vyresnysis leitenantas Andrius Bivainis ir vyresnysis seržantas Edvardas Saženis, ANA kariams perteikė savo žinias apie minosvaidžių priežiūrą ir jų panaudojimo galimybes, minų taktines-technines charakteristikas ir tinkamą jų priežiūrą bei eksplotavimą. Kariai paaiškino kaip tinkamai ir efektyviai panaudoti minosvaidžius skirtingų operacijų metu. Vėliau ANA kariai pademonstravo savo įgūdžius naudojant automatinį šautuvą (M16), o PAG kariai priminė jiems pagrindinius ginklo taktinius-techninius duomenis, taisyklingą ginklo išardymą ir surinkimą bei tinkamą jo priežiūrą. ANA kariai nustebino savo teorinėmis žiniomis ir pasiruošimo lygiu, nes daugelis karių žinojo ginklo duomenis ir jo panaudojimo galimybes. Pratybų pabaigoje vyko trumpos ginklo išardymo ir surinkimo varžybos, o jų nugalėtojas buvo apdovanotas vyr. srž. Edvardo Saženio įsteigtu prizu.

 

Pradėjas kovinis parengimas bus tęsiamas ir toliau, kurio metu PAG kariai mokys ANA karius standartinių operacijų planavimo procedūrų, pirmosios medicininės pagalbos, ryšių, veiksmų aptikus improvizuotus sprogstamuosius užtaisus, ginklų valdymo bei šaudymo įgūdžių.

 

Pirmieji ANA kuopos kariai į Goro provinciją atvyko sausio 12 d., o šiuo metu tarnybą provincijoje vykdo 150 karių, kurių padalinys dislokuotas Čagčarane. Kuopą sudaro menevriniai padaliniai bei paramos elementas. Pagrindinis ANA kuopos dislokavimo tikslas Goro provincijoje yra parama Afganistano nacionalinei policijai (ANP), kuri šiuo metu kartu su PAG kariais užtikrina saugumą provincijoje.

 


 Kovo 11

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo Goro provincijoje tarnaujantys Lietuvos kariai

(Fotogalerija)

 

Kovo 11 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje tarnaujantys ir dirbantys Lietuvos kariai ir civiliai paminėjo Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

Šia proga lietuvius pasveikino užsienio šalių kariai ir civilinio elemento atstovai, kartu vykdantys užduotis Goro provincijos atkūrimo grupėje.

 

„1990 m. Kovo 11 d. turi simbolinę reišmę, nes daugelis iš čia stovinčių rikiuotėje buvome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykių liudininkais. Todėl visų mūsų pareiga yra puoselėti šalies nepriklausomybę, gerbti tautines tradicijas, valstybingumą ir jausti pareigą Tėvynei", - šventinės rikiuotės metu sakė Provincijos atkūrimo grupės štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Aurelijus Motiejūnas.


Po iškilmingos rikiuotės kariai susirinko ramovėje, kur žiūrėjo filmą, priminusį apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto pasirašymą, kitus to meto Lietuvoje vykusius.

 


ES ambasadoriaus vizitas

Goro provincijoje apsilankė Europos Sąjungos delegacijos Afganistane vadovas Vygaudas Ušackas

(Fotogalerija)

 

Kovo 10 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Čagčarane apsilankė Europos Sąjungos (ES) delegacijos Afganistane vadovas ir specialusis atstovas Vygaudas Ušackas ir jį lydėjusi delegacija. Tarp delegacijos narių su V. Ušacku taip pat atvyko Lenkijos ambasadorius Afganistane Maciejus Langas (Maciej Lang) ir Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovas Valteris Baliukonis. Vizito tikslas - susipažinti su Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės ir jos partnerių vykdoma veikla ir dabartine saugumo situacija regione, susitikti su naujuoju Goro provincijos gubernatoriumi ir pasveikinti Lietuvos karius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.

 

Susitikimo metu PAG karinio elemento vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas delegacijos atstovus supažindino su daugianacionaline PAG struktūra, pristatė tarptautinius partnerius, kurie kartu vykdo užduotis Goro provincijoje, apžvelgė saugumo situaciją Goro provincijoje, pagrindines grėsmes ir iššūkius. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su PAG užduotimis, akcentuojant saugumo užtikrinimą Civiliniam elementui įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo projektus regione, bendradarbiavimą su vietos saugumo pajėgomis ir vietos valdžia ir pagalbą įgyvendinant Afganistano taikos ir reintegracijos programą provincijoje.

 

Savo veiklą regione taip pat pristatė Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės ir Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane vadovai, kurie supažindino ES ambasadorių su vykdomomis užduotimis ir apžvelgė bendradarbiavimą su Afganistano Nacionalinės Policijos pareigūnais.

 

ES delegacijos Afganistane vadovas ir Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovas kartu su PAG Civilinio elemento vadovu Eugenijumi Vaicekausku, Specialiosios misijos Afganistane vystomojo bendradarbiavimo patarėju Evaldu Galvanausku ir JAV Tarptautinės plėtros agentūros atstovu PAG Jasonu Chau (Jason Chau) aptarė vystomojo bendradarbiavimo veiklą, dabartinius iššūkius, naujų projektų įgyvendinimo galimybes provincijoje.

 

ES ambasadorius V. Ušackas PAG stovykloje taip pat susitiko su Goro provincijos gubernatoriumi, Dr. Abdullah Heiwad'u, o vėliau - su PAG atstovais ir delegacijos nariais nuvyko į gubernatoriaus biurą kur turėjo galimybę sudalyvauti vietos Šuroje (liet. susirinkime) ir pabendrauti su vietos bendruomenės nariais.

Ambasadorius su provincijos gubernatoriumi aptarė PAG, grupės partnerių ir Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų bendradarbiavimą saugumo srityje, vietos valdžios ir PAG civilinio elemento bendrą veiklą vykdant vystomojo bendradarbiavimo projektus ir ateities planus siekiant atstatyti provinciją. Gubernatorius supažindino ES ambasadorių su šiuo metu esama situacija regione ir reintegracijos ir susitaikymo programos tikslais ir iššūkiais provincijoje. Jis akcentavo, kad norint pasiekti užsibrėžtus tikslus reikia nemažai nuveikti ir tam reikalinga tarptautinių partnerių parama.

 

„Kartu su PAG mes siekiame bendrų tikslų užtikrinant saugumą provincijoje ir kuriant palankias sąlygas provincijos vystimuisi ir jos gerovei. Mūsų sėkmė yra PAG sėkmė ir PAG sėkmė yra mūsų sėkmė,"- sakė Goro gunermatorius.

 

„Europos Sąjunga suinteresuota, kad Afganistano šalis kuo greičiau atsistotų tvirtai ant kojų. Todėl labai svarbu sėkmingai įgyvendinti reintegracijos ir susitaikymo procesą bei užtikrinti taiką šalyje,"- kalbėjo Vygaudas Ušackas.

Vizito metu ES ambasadorius dalyvavo Šv. Mišiose PAG maldos namuose. Vėliau susitiko su PAG tarnaujančiais Lietuvos kariais ir pasveikino juos su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena bei palinkėjo kariams ir jų šeimos nariams stiprybės ir ištvermės vykdant šią kilnią misiją.

 


Uzagavenes

Goro provincijoje Lietuvos kariai šventė Užgavėnes

(Fotogalerija)

 

Kovo 8 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje (PAG) Čagčarane tarnaujantys Lietuvos kariai šventė Užgavėnes. Nepaisant to, kad Goro provincijoje dar yra sniego, o šventė vyko karinėje stovykloje, kurioje yra būtina laikytis saugumo taisyklių ir nuolat būti parengtyje, kariai pasistengė sukurti sau šventę ir linksmai išvaryti žiemą iš kiemo bei pasitikti pavasarį.

 

Šventė praėjo linksmai ir triukšmingai. PAG stovyklą „aplankiusi čigonė" pasakojo apie Užgavėnių prasmę ir tadicijas, o vėliau atbildėję Lašininis su Kanapiniu susikovė tradicinėje dvikovoje. Renginyje dalyvavę kariai ir civiliai galėjo patys pabandyti pakovoti tarpusavyje su maišais bei sudalyvauti kitose rungtyse. Pasilinksminę dalyviai buvo vaišinami gardžiais blynais, o renginį vainikavo simbolinis Morės sudeginimas.

 


Vasario 16

Goro provincijoje Lietuvos kariai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

(Fotogalerija)

 

Vasario 16 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktoji pamaina (PAG-12) iškilmingos rikiuotės metu paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

 

Šia proga Lietuvos karius ir civilius pasveikino užsienio šalių kariai ir civilinio elemento atstovai, kartu vykdantys užduotis Afganistane Goro provincijos atkūrimo grupėje. PAG-12 vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas sveikindamas 93-ųjų Vasario 16 dienos metinių proga kalbėjo:

 

„1918 m. Vasario 16 d. buvo padėtas pamatas mūsų valstybei. Mes turime didžiuotis savo šalimi ir jos didvyriais, kurie nepabūgo sunkią akimirką prisiimti atsakomybę ir vesti mūsų tautą nepriklausomybės keliu. Mūsų pareiga puoselėti ir gerbti savo valstybę bei perduoti šias tradicijas savo vaikams ir vaikaičiams".

 

PAG-12 suformuota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pagrindu, kuris jau antrą kartą vykdo pusės metų misiją Afganistano Goro provincijoje. Šio dalinio kovinė vėliava PAG stovykloje Čagčarane plevėsavo 2006 metais.

 

Lietuvos vadovaujama PAG Gore - bendra civilių ir karių misija, NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis, kuri Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

 


generolas

Goro provincijoje lankėsi Tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane vadas gen. Davidas Petraeusas

(Fotogalerija)

 

Vasario 10 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane apsilankė Tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane (angl. sutr. ISAF) vadas, JAV generolas, Davidas H. Petraeusas ir jį lydėjusi ISAF atstovų delegacija. Vizito tikslas - susipažinti su Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) veikla, saugumo situacija regione, Afganistane įgyvendinamos Taikos ir reintegracijos programos pažanga, taip pat susitikti su naujuoju Goro provincijos gubernatoriumi ir Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų Goro provincijoje vadovybe.

 

Susitikime su ISAF vadu taip pat dalyvavo Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovas Valteris Baliukonis, ISAF pajėgų Vakarų regione, kuriam priklauso Goro PAG, vadas brigados generolas Marcelio Bellacicco ir kt. ISAF atstovai.

 

PAG vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas gen. D. Petraeusui pristatė saugumo situaciją regione, daugianacionalinę PAG struktūrą, veiklą ir joje dalyvaujančius tarptautinius partnerius. Pristatant PAG veiklą, pabrėžtas saugumo sąlygų užtikrinimas vystomojo bendradarbiavimo projektus regione plėtojantiems civiliams, bendradarbiavimas su Afganistano nacionalinėmis saugumo pajėgomis ir vietos valdžia, parama įgyvendinant Afganistano taikos ir reintegracijos programą.

 

PAG stovykloje gen. D. Petraeusas taip pat susitiko su Goro provincijos gubernatoriumi dr. Aqahi Abdullah Heiwadu ir Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų Goro provincijoje vadais, su kuriais aptarė ISAF ir Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų bendradarbiavimo klausimus, taip pat neseniai Gore dislokuotos Afganistano nacionalinės armijos kuopos veiklą.

 

Susitikime Goro provincijos gubernatorius pabrėžė, kad dėl glaudaus Afganistano pajėgų ir Lietuvos vadovaujamos PAG bendradarbiavimo saugumo situaciją Goro provincijoje pavyko stabilizuoti, vis sparčiau įgyvendinama Afganistano taikos ir reintegracijos programa, tačiau siekiant užsibrėžtų tikslų, Afganistanui reikalinga ir tarptautinių partnerių parama.

 

Gen. D. Petraeusas pažymėjo Goro provincijos valdžios, provincijoje veikiančių Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų ir PAG bendradarbiavimo svarbą, nes tik bendromis pastangomis galima pasiekti juntamų rezultatų. „Jūsų sėkmė yra visų mūsų sėkmė,"- sakė gen. D. Petraeusas.

 

Susitikime taip pat buvo aptarta vystomojo bendradarbiavimo veikla provincijoje ir naujų projektų įgyvendinimo galimybės.

 


minejimas

Goro provincijoje Lietuvos kariai paminėjo 15-ąsias Algirdo bataliono kovinės vėliavos įteikimo metines

(Fotogalerija)

 

Vasario 10 d. Afganistano Goro provincijoje tarnaujanti dvyliktoji Lietuvos karių pamaina minėjo kovinės vėliavos įteikimo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajam pėstininkų batalionui penkioliktąsias metines. Puoselėjant bataliono tradicijas Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje buvo surengta iškilminga vėliavos pagerbimo ceremonija.

 

Šiuo metu Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje tarnauja dvyliktoji Lietuvos karių pamaina, kurios daugumą sudaro Algirdo bataliono kariai. Juos šventės proga pasveikino Algirdo bataliono vadas, kuris dabar vadovauja ir visos tarptautinės PAG kariniam kontingentui.

 

„Mes turime didžiuotis savo kovine vėliava, kuri mus suburia kartu ir lydi įvairių užduočių metu. Kovinė vėliava yra mūsų simbolis, todėl mūsų pareiga yra laikyti ją aukštai iškėlus", - sveikindamas karius, sakė plk. R. Baltrėnas.

 

Lietuvos karius taip pat pasveikino užsienio šalių kariai ir civiliai atstovai, kartu vykdantys užduotis Goro provincijos atkūrimo grupėje.

 

Lietuvai antrą kartą atgavus nepriklausomybę, 1996 metų vasario 10 d. dalinio vėliavos įteikimo aktu, kurį pasirašė tuometinis Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Andriškevičius, Algirdo batalionui buvo įteikta dalinio kovinė vėliava su šūkiu: „Tėvynės meilė tebus mums vadovas".

 

Algirdo bataliono kovinė vėliava yra paženklinta juosta su pasidabruotu ženklu ir plokštele, pažyminčiais, kad ši vėliava kartu su Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės trečiąja Lietuvos karių pamaina 2006 metais dalyvavo tarptautinėje misijoje Afganistane. Taip pat vėliava yra paženklinta ir bronziniu ženklu su plokštele už pusmečio budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose trišalio Baltijos bataliono sudėtyje. Algirdo batalionas kartu su kitais Baltijos bataliono kariais, priskirtais NATO greitojo reagavimo pajėgų keturioliktosios pamainos Sausumos komponentui, budėjo nuo 2010 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. Karinio vieneto vėliava ženklinama paauksuotu ženklu ir plokštele, jeigu karinis vienetas dalyvavo kolektyvinės gynybos operacijoje, pasidabruotu ženklu ir plokštele už dalyvavimą kitose tarptautinėse operacijose, bronziniu ženklu ir plokštele - už budėjimą NATO ir Europos Sąjungos greitojo reagavimo pajėgose. Ženkluose pavaizduoti sukryžiuoti kalavijai simbolizuoja kovą, ąžuolo lapai - stiprybę ir šlovę.

 

 


 

dovanos

PAG-12 kariai perdavė gausybę šiltų rūbų Čagčarano vaikų globos namams

(Fotogalerija)

 

Vasario 3 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-12) kariai Čagčarano miesto vaikų globos namams perdavė VŠĮ Humana People To People Baltic skirtą paramą vietos vaikams.  

 

PAG civilių ir karių bendradarbiavimo grupės kariai aplankė Čagčarano miesto vaikų globos namus, kuriuose gyvena ir mokosi apie 200 vaikų. Lietuvos kariai jiems padovanojo gausybę šiltų rūbų, kurie atkeliavo iš Lietuvos ir juos mūsų kariams perdavė VŠĮ Humana.

 

Likusi paramos dalis bus skirta vietos vaikų darželiui bei vargingiausioms provincijos šeimoms, kuriuos kartu su Goro provincijos Darbo ir socialinių reikalų departamento atstovais išdalins PAG kariai.

 

VŠĮ Humana People To People Baltic teikia pagalbą vaikams Brazilijoje, Bisau Gvinėjoje, Kinijoje, Zambijoje ir Zimbabvėje bei vykdo Bendruomenės vystymo projektus Indijoje. Minėtos organizacijos atstovai dar preitais metais susisiekė su misijai Afganistane besirengiančia PAG-12 grupe ir pasiūlė paramą Goro provincijos vaikams. 2010 m. rugsėjį PAG-12 kariai apsilankė VŠĮ Humana People To People Baltic atstovybėje ir su organizacijos atstovais sutarė dėl 2 tonų šiltų rūbų Afganistano Goro provincijos vaikams.

 

Žiemos (lapkričio-kovo mėnesiais) Afganistane itin atšiaurios ir sniegingos. Dėl skurdo dažna šeima neišgali pasirūpinti šiltais drabužiais ir vaikų apavu. Vaikai, kuriems buvo amputuotos nušalusios galūnės, šiandien Afganistane nesuskaičiuojami. Šalyje jaučiama milžiniška humanitarinės ir socialinės pagalbos stoka. Todėl ši parama vietos vaikams yra ypač svarbi.

 

 


dalinimasLietuvos žmonių numegztas šiltas kojines PAG-12 kariai padovanojo Čagčarano mergaičių mokyklos moksleivėms

(Fotogalerija)

 

 

2011 m. vasario 3 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktosios Lietuvos karių pamainos (PAG-12) kariai perdavė likusią dalį akcijos „Geros širdys- šiltos kojos" metu Lietuvos žmonių numegztų šiltų kojinių Goro provincijos Čagčarano miesto mergaičių mokyklos auklėtinėms. PAG civilių ir karių bendradarbiavimo grupės kariai aplankė Goro sostinės Čagčarano mieste įsikūrusią Soltan Razieh vidurinę mergaičių mokyklą, kurioje mokosi beveik 2 tūkst. moksleivių. Kariai pabendravę su moksleivėms ir mokytojais, mokyklos direktorei ir mergaitėms perdavė apie 1200 porų Lietuvos žmonių numegztų šiltų kojinių. PAG kariai moksleivėms taip pat padovanojo kanceliarinių priemonių.

 

Soltan Razieh mokyklos direktorė Farida Naseri nuoširdžiai padėkojo Lietuvos žmonėms ir PAG karių šeimų nariams, kurie savo rankomis numezgė ir padovanojo mergaitėms šias gražias ir šiltas kojines. „Malonu, kad tokia graži dovana atkeliavo iš Lietuvos beveik 4000 kilometrų ir buvo įteikta čia besimokančioms mergaitėms",- sakė Farida Naseri.  Soltain Razieh - tai vienintelė vidurinė mergaičių mokykla visame Čagčarano rajone, kurioje mokosi moksleivės nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Joje pamokas veda 32 mokytojai organizuojami net trimis pamainomis - nuo 6 val. ryto iki 17 val. vakaro. Mokykloje mergaitės mokosi įvairių dalykų: dari, puštunų, arabų, anglų kalbų, matematikos, istorijos, geografijos, teologijos, taip pat turi fizinio lavinimo pamokų.

 

Prieš porą savaičių PAG- 12 kariai taip pat aplankė Čagčarano Gari Gazai mokyklą ir jos moksleiviams padovanojo kelis šimtus porų šiltų kojinių.

 

PAG-12 kariai jau padovanojo apie 2 su puse tūkstančio Lietuvos žmonių numegztų šiltų kojinių vietos vaikams.

Atokioje ir kalnų nuo kitų Afganistano rajonų atskirtoje Goro provincijoje šalies šiaurės vakaruose žiemos yra ypač sniegingos ir šaltos, temperatūra nukrenta iki -40°C. Goras taip pat yra viena skurdžiausių Afganistano provincijų. Labiausiai pažeidžiama ir neapsaugota visuomenės grupė- moterys ir vaikai. Dėl skurdo dažna šeima neišgali pasirūpinti šiltais drabužiais ir vaikų apavų. Neretai, net iš iškritus sniegui, vaikai vaikšto basi, menkai apsirengę.

 


 sprogmenys

Goro provincijos saugumo pajėgos PAG kariams perdavė didelį kiekį sprogmenų ir šaudmenų

(Fotogalerija)

 

Sausio 24 d. Afganistano Goro provincijos Nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo komiteto koordinatorius Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) kariams naikinti perdavė vietos saugumo pajėgų provincijoje surinktą amuniciją.

 

Lietuvos kariai naikinti perėmė dvidešimt tris 107 mm raketas, apie pusšimtį minosvaidžių minų, keliasdešimt prieštankinio granatsvaidžio ir beatošliaužio pabūklo šaudmenų, apie 600 sunkiojo kulkosvaidžio šovinių, taip pat prieštankines ir priešpėstines minas, kitos amunicijos.

 

Goro provincijoje veikiančio Nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo komiteto uždavinys - surinkti ginklus ir sprogmenis iš nelegaliai veikiančių grupuočių ir užtikrinti jų saugojimą ir sunaikinimą. Kadangi Goro provincijos saugumo pajėgos neturi galimybių savarankiškai naikinti sprogmenų ir šaudmenų, todėl surinkę ar radę juos, provincijos atstovai dažnai kreipiasi pagalbos į PAG Išminuotojų komandą, kuri turi reikalingus pajėgumus ir įgūdžius tokiems sprogmenims neutralizuoti.

 

Afganistano gynybos ministerija kiekvienoje šalies provincijoje skiria Nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo proceso koordinatorių, kuris atsakingas už šios veiklos priežiūrą ir kontrolę. Tie provincijos rajonai, kurie surenka atitinkamą kiekį šaudmenų ir sprogmenų pretenduoja gauti tarptautinės bendruomenės ir Afganistano vyriausybės skiriamą paramą vystomojo bendradarbiavimo projektams.

 

Afganistano Goro provincijoje veikianti Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė (PAG) - bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. Prielaidos Afganistane dislokuotoms tarptautinėms pajėgoms baigti misiją bus sudarytos tuomet, kai šalies nacionalinės saugumo pajėgos bus pajėgios pačios užtikrinti savo valstybės ir gyventojų saugumą. Šiuo metu vykdant naująją NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistane strategiją didelis dėmesys skiriamas Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų rengimo projektams.

 

 


 begimas

Goro provincijoje Lietuvos kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną

 (fotogalerija)

 

Sausio 13 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktosios pamainos (PAG-12) kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Pagerbdami žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą kariai PAG stovykloje surengė simbolinį bėgimą ir 1991 metų sausio mėnesio įvykių paminėjimą.

 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas prasidėjo simboliniu 13 ratų bėgimu PAG stovykloje, kuriame dalyvavo 50 tuo metu laisvų nuo tarnybos karių.  

 

„Jau praėjo dvidešimt metų nuo lemtingų Sausio 13-osios dienos įvykių, todėl mes šiuo simboliniu bėgimu pagerbsime Laisvės gynėjų dienos didvyrius. Visi čia esantys suprantame šios dienos svarbą ir reikšmę", - prieš bėgimą sakė PAG-12 vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas.

 

Tos pačios dienos vakarą PAG gerovės namuose buvo pasveikinti simbolinio bėgimo dalyviai, o visi susirinkusieji turėjo galimybę prisiminti, ekrane stebėti užfiksuotus lemtinguosius  1991 metų sausio įvykius.

 

 


 

veliavaGoro provincijoje Lietuvos kariai paminėjo Lietuvos vėliavos dieną

(Fotogalerija)

Sausio 1 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje (PAG) tarnaujantys Lietuvos kariai paminėjo Lietuvos vėliavos dieną. Provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane buvo surengta iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija.

 

Šia proga vykusios rikiuotės metu PAG vadas pulkininkas Remigijus Baltrėnas pasveikino PAG dvyliktąją Lietuvos karių pamainą ir Lietuvos karius, tarnaujančius Goro provincijoje veikiančioje Tarptautinėje policijos operacinėje mokymo ir sąveikos grupėje, linkėdamas jiems puoselėti Valstybės simbolį - trispalvę.

 

„Šiandien sukanka 92 metai nuo tos dienos, kai Vilniaus Gedimino pilies bokšte pirmą kartą suplevėsavo Lietuvos trispalvė. Mes turime suprasti Lietuvos simbolio, vėliavos, svarbą ir perduoti šias tradicijas iš kartos į kartą. Trispalvė mus lydi gedulo akimirkomis, pergalių momentais sporto tribūnose ir vykdant savo pareigą toli nuo Tėvynės, misijos rajone. Mes didžiuojamės turėdami savo valstybinę vėliavą - savo simbolį", - sveikindamas karius, sakė PAG vadas plk. R. Baltrėnas.

 

Vėliavos dienos proga Goro provincijoje tarnaujančius Lietuvos karius ir civilius atstovus taip pat pasveikino Gore tarnaujantys užsienio šalių kariai ir civilinio elemento atstovai.

 

kojines vaikams

 Afganistano vaikams kariai perdavė Lietuvos žmonių numegztas šiltas kojines

(Fotogalerija)

 

Gruodžio 16 d. Afganistano Goro provincijoje taraujantys Lietuvos kariai provincijos vaikų globos namų ir vaikų darželio auklėtiniams perdavė šiltas kojines, kurias numezgė labdaros akcijoje „Geros širdys - šiltos kojos" dalyvavę Lietuvos žmonės.

 

Kartu su Goro provincijos socialinių reikalų departamento direktoriumi kariai pirmiausia aplankė Goro sostinės Čagčarano vaikų darželį. Kariai bendravo su vaikais ir darželio auklėtojomis ir perdavė jiems apie 200 porų kojinių. Vėliau kariai lankėsi Čagčarano vaikų globos namuose, kurių auklėtiniams padovanojo apie 400 porų kojinių. Vaikams kariai taip pat pasakojo apie Lietuvoje vykusią kojinių mezgimo akciją ir pasidalijo savo įspūdžiais apie tarnybą tolimoje šalyje.

 

Goro provincijos socialinių reikalų departamento direktorius dr. Crul Ahmad Osmani širdingai dėkojo visiems Lietuvos žmonėms, kurie savo rankomis numezgė ir vietos vaikams padovanojo tiek daug gražių ir šiltų kojinių. „Malonu, kad toli nuo čia gyvenantys žmonės rodo mums dėmesį ir siunčia savo šilumą bei gerumą", - sakė dr. C. A. Osmani.

 

Vienas iš akcijos organizatorių, Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktosios Lietuvos karių pamainos Civilių ir kariškių bendradarbiavimo grupės vadas majoras Aivaras Pliatkus sakė, kad Lietuvos žmonių parodytas dėmesys ir jų parama yra reikalingi Goro provincijos gyventojams. „Džiaugiamės kartu su vietos bendruomene, kad Lietuvos žmonės taip aktyviai dalyvauja gerumo ir paramos akcijose ir savo darbais prisideda prie bendro visų mūsų tikslo", - sakė majoras A. Pliatkus.

 

Artimiausiu metu kariai planuoja aplankyti Čagčarano miesto Soltan Razieh vidurinę mergaičių mokyklą, taip pat perduoti šiltų kojinių vargingiausių šeimų vaikams.

 

Šių metų birželio-spalio mėnesiais vykusi akcija „Geros širdys - šiltos kojos" susilaukė didelio Lietuvos žmonių susidomėjimo ir palaikymo, kuris pranoko akcijos rengėjų lūkesčius. Į akciją aktyviai įsitraukė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Panevėžio moterų pataisos namai, šalies savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai ir jų artimieji, taip pat pavieniai žmonės. Paramos akciją siūlais parėmė mezgimo ir siūlų įmonės.

 

Atokioje ir kalnų nuo kitų Afganistano rajonų atskirtoje Goro provincijoje šalies šiaurės vakaruose žiemos yra ypač sniegingos ir šaltos, temperatūra nukrenta iki -40°C. Goras taip pat yra viena skurdžiausių Afganistano provincijų. Labiausiai pažeidžiama ir neapsaugota visuomenės grupė - moterys ir vaikai. Dėl skurdo dažna šeima neišgali pasirūpinti šiltais drabužiais ir vaikų apavų. Neretai, net iš iškritus sniegui, vaikai vaikšto basi, menkai apsirengę.

Šiuo metu Gore tarnauja dvyliktoji PAG Lietuvos karių pamaina, kurios daugumą sudaro kariai iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono.

 

Goro PAG stovykloje Čagčarane kartu su Lietuvos kariais ir civiliais tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Suomijos ir Ukrainos atstovai.

 


 

varzybosGoro provincijoje Lietuvos kariai minėjo Algirdo bataliono 19-ąsias įkūrimo metines

(Fotogalerija)  

Saulėtą gruodžio 4-osios dieną Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Čagčarane vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono devynioliktųjų įkūrimo metinių minėjimas.

 

Algirdo bataliono gimtadieniui paminėti buvo surengta sporto šventė,  per kurią tradiciškai susigrūmė Bataliono karininkai ir seržantai. PAG stovykloje vyko sportinės tinklinio, biliardo, smiginio ir stalo futbolo varžybos, - čia savo pranašumą bandė įrodyti PAG tarnaujančių seržantų rinktinė ir Algirdo batalionui atstovaujantys karininkai.

 

Kaip sakė karininkų komandos atstovas kapitonas Tomas Godliauskas, dar prieš renginį jautėsi susidomėjimas ir intriga. Žodžių mūšis prasidėjo dar net nestartavus varžyboms. Komandų dalyviai nepraleido progos pašmaikštauti ir draugiškai paerzinti savo priešininkus.

 

Pirmoji dvikova vyko tinklinio aikštelėje, kur po atkaklios kovos Algirdo karininkams teko pripažinti pralaimėjimą. Aistros virė toliau, mūšis persikėlė į PAG gerovės namus, kur susirėmė biliardo, smiginio ir stalo futbolo komandos. Karininkai prie biliardo stalo įveikė seržantų komandos smarkuolius. Toliau kovos vyko smiginio ir stalo futbolo rungtyse. Seržantų komanda intensyviai priešinosi, tačiau jiems nepavyko įveikti tądien taiklesnių karininkų. Po atkaklios kovos Algirdo bataliono dienos varžybų nugalėtojais tapo karininkai. Varžybų laimėtojai bus apdovanoti suvenyrais, o pralaimėtojai pažadėjo revanšą.

 

Anot seržantų komandos atstovo vyresniojo seržanto Deivido Slukino, sporto varžybose seržantai ir karininkai mielai varžosi tarpusavyje. „Gerai, kad net ir intensyviame PAG gyvenime randame laiko neformaliems renginiams ir bendravimui, kai galime atsipalaiduoti ir turiningai praleisti laiką, nepaisydami laipsnių ir hierarchijos".

 


 

operacijaPAG-12 medikai stovykloje Čagčarane operavo afganistanietį berniuką

(Fotogalerija)  

Lapkričio 25 d. Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dvyliktosios   pamainos  (PAG-12) karo medikai operavo dvylikametį Čagčarano berniuką. Operacija, kuri buvo atlikta PAG stovykloje Čagčarane esančioje karo lauko ligoninėje, truko apie valandą.

 

„Operacija praėjo sėkmingai ir šiuo metu berniukas slaugomas PAG karo lauko ligoninėje. Jeigu gijimo procesas eis sklandžiai ir nekils komplikacijų, o dvylikametis ir jo tėvai laikysis medikų rekomendacijų, artimiausiu metu berniukas bus sveikas",- kalbėjo PAG medicinos skyriaus vadas majoras Erikas Kenstavičius.

 

Operaciją atliko Ukrainos ir Lietuvos karo medikai.

 

Į PAG medikus pagalbos kreipėsi Čagčarano gyventojas su savo dvylikamečiu sūnumi. Atlikę išsamius tyrimus medikai nusprendė daryti cistos, kėlusios vaikui skausmus ir trukdžiusios judėti, operaciją.  

 

Po sėkmingai pavykusios operacijos berniuko tėtis  padėkojo PAG medikams už  puikiai atliktą pareigą ir nuoširdų dėmesį, rodomą vietos žmonėms.

 

Pasak mjr. E. Kenstavičiaus, PAG karo lauko ligoninėje galima teikti visokeriopą medicinos pagalbą - nuo būtiniausios gyvybę gelbstinčios chirurginės intervencijos iki terapinės pagalbos.

 

PAG stovykloje Čagčarane įrengta karo lauko ligoninė - moderni ir gerai aprūpinta sveikatos priežiūros įstaiga. Ji įrengta stovyklos gyvenamųjų konteinerinių komplekse, turi autonominę kondicionavimo sistemą, vandentiekį, autonominę jėgainę.

 

PAG medikai nuolat bendradarbiauja su Čagčarano ligoninės personalu, jį moko, taip pat vyksta konsultuoti vietos pacientų miesto ligoninėje, priima pacientus ir stovyklos medicinos įstaigoje. Sudėtingų atvejų metu operuoja vietos gyventojus.

 


 

kariuomenes dienaGoro provincijoje Lietuvos kariai minėjo kariuomenės dieną

(Fotogalerija)  

Lapkričio 23 d. Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovykloje Čagčarane paminėta Lietuvos kariuomenės diena.  

 

PAG štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Aurelijus Motiejūnas pasveikino ir palinkėjo jiems stiprybės, ištvermės ir vienybės. „Tikiu ir neabejoju, kad mūsų šeimos, draugai ir bendražygiai tiki mumis ir didžiuojasi tuo, ką mes darome", - sveikindamas Lietuvos karius, vykdančius tarnybą dvyliktojoje PAG Lietuvos karių vieneto pamainoje ir pirmojoje tarptautinės policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupėje sakė PAG štabo viršininkas.

 

Kariuomenės dienos proga Lietuvos karius pasveikino ir Lietuvos vadovaujamoje PAG tarnaujantys ir dirbantys užsienio šalių kariai ir civilinio elemento atstovai.

 

Po iškilmingos rikiuotės  stovyklos ramovėje kariai pažiūrėjo filmą apie Lietuvos kariuomenę - jos istoriją, tradicijas, dabartį bei iššūkius. Karius pradžiugino nuotaikingas sveikinimas iš Lietuvos, kuriame savo palinkėjimus perdavė karių žmonos su atžalomis bei grupės INCULTO nariai.

 

Vėliau Šv. Mišios karių maldos namuose buvo aukojamos, PAG-12 kapelionas majoras Arnoldas Valkauskas palinkėjo kariams ir jų artimiesiems mylėti vieni kitus, nestokoti bendrystės ir tikėjimo bei saugoti tai, kas yra tikra ir prasminga gyvenime.

 

PAG-12 suformuota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pagrindu, kuris jau antrą kartą vykdo pusės metų misiją Afganistano Goro provincijoje. Nemaža dalis Algirdo bataliono karių, tarnaujančių PAG-12  jau turi tarptautinių operacijų patirties - yra vykdę panašias užduotis Balkanų regione, Irake bei Afganistane.

 


 

perdavimasTarnybą Afganistane pradėjo dvyliktoji Goro provincijos atkūrimo grupės Lietuvos karių pamaina ir Lietuvos vadovaujama policijos apmokymo grupė

(fotogalerija)

Lapkričio 15 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane įvyko oficiali Lietuvos karinių vienetų pasikeitimo ceremonija, per kurią tarnybą Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje pradėjo dvyliktoji Lietuvos karių pamaina (PAG-12)

Ceremonijos metu PAG vado įgaliojimus iš pulkininko Gintaro Smaliuko perėmė pulkininkas Remigijus Baltrėnas.

Lietuvos karininių vienetų pasikeitimo proga PAG stovyklą aplankė NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) Vakarų regioninės vadavietės, kuriai pavaldi Lietuvos PAG, vadas brigados generolas Marcelio Bellacicco, Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vadas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis, laikinai vykdantis Goro provincijos gubernatoriaus pareigas Fazulal Haq Nejaat, Goro provincijos administracijos ir vietos saugumo pajėgų vadovybė, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų vadovai.

ISAF Vakarų regioninės vadavietės vadas brig. gen. M. Bellacicco iškilmingos rikiuotės metu kreipdamasis į Lietuvos karius sakė, kad Lietuvos kariai garbingai tarnauja šioje karo nuniokotoje šalyje ir visokeriopai padeda afganistaniečiams sukurti geresnę ateitį užtikrindami saugumą provincijoje. Generolas pabrėžė, kad karių šeimos, valstybės, NATO tarptautinės pajėgos gali pagrįstai didžiuotis karių tarnyba.

„Provincijos atkūrimo grupė ir toliau sieks išlaikyti gerus santykius ir glaudų bendradarbiavimą su Goro provincijos administracijos ir vietos saugumo pajėgų vadovybe ir vietos žmonėmis. Tęsime jau pradėtus darbus ir skirsime visas pastangas padėdami vietos gyventojams kurti geresnį gyvenimą ir šviesesnę ateitį," - sakė naujosios Lietuvos karių pamainos vadas plk. R. Baltrėnas.

Į karius kreipėsi ir PAG Civilinio elemento vadovas Linas Linkevičius, taip pat palinkėjęs kariams per artimiausią pusmetį ir toliau plėtoti gerus santykius su provincijos administracija, žmonėmis, būti svariu veiksniu padedant vietos gyventojams atkurti savo šalį.
Laikinai vykdantis gubernatoriaus pareigas Fazulal Haq Nejaat ceremonijos metu sakydamas kalbą išreiškė padėką tarptautinei bendruomenei, PAG vadovybei ir kariams už provincijai teikiamą paramą. Gubernatorius pažymėjo, jog Lietuvos vadovaujamos PAG atstovus sieja geri santykiai su vietos administracija, nes būtent bendradarbiavimas lemia pokyčius šioje provincijoje. Goro provincijos administracijos atstovas išreiškė viltį, kad geri santykiai išliks ir misiją pradėjus vykdyti naujai Lietuvos karių pamainai.

PAG-12 pagrindą sudaro LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai, dalyvaujantys šioje misijoje jau antrą kartą. Šio padalinio kovinė vėliava Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Čagčarane plevėsavo 2006 metais.

Kartu su PAG-12 veiklą Goro provincijoje pradėjusios Policijos apmokymo ir sąveikos grupėje - dvidešimt narių: 18 Lietuvos kariuomenės Karo policijos ir JAV Pensilvanijos valstijos nacionalinės gvardijos karių bei du Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Pirmosios pamainos vadas - Lietuvos kariuomenės Karo policijos karininkas majoras Vidmantas Žilakauskas.

 


Emblema

Afganistane Lietuva vaidina ypatingai atsakingą vaidmenį nuo 2005 m. prisiimdama įsipareigojimą vadovauti ISAF PAG Vakarų Afganistane, Goro provincijoje. Pagrindinė PAG misijos užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. PAG, be maždaug 150 Lietuvos karių ir civilių, tarnauja ir dirba Danijos, Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rumunijos ir Ukrainos kariai ir civiliai.

Balandį tarptautinei misijai Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje, pradėjo ruoštis dvyliktoji Lietuvos karių pamaina (PAG-12), kurioje daugumą sudaro Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai.
Lapkritį tarnybą Afganistano Goro provincijoje pradėsiančiai dvyliktai Lietuvos karių pamainai vadovaus Algirdo bataliono vadas pulkininkas leitenantas Remigijus Baltrėnas.

 

Spalio 1 d. Kazlų Rūdos poligone (Marijampolės r.) pasibaigė misijai Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje besirengiančios dvyliktosios Lietuvos karių pamainos (PAG-12) vertinamųjų pratybų aktyvioji fazė.

 

Iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių atstovų suburta pratybų vertintojų grupė pripažino PAG-12 pamainą, kurios dauguma sudaro Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai, pasirengusia misijai.

 


Algirdo batalionas PAG misiją Afganistane vykdė 2006 m. gegužės-lapkričio mėn. Tuo metu PAG 3 (trečiosios pamainos) kontingentui vadovavo Algirdo bataliono vadas pulkininkas Vilmas Šatas. Didžiąją dalį PAG-3 karinio kontingento sudarė kariai būtent iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo motorizuotojo pėstininkų bataliono.

 

PAG-3 Afganistane tęsė prieš tai misiją atlikusių PAG 2 karių pradėtą darbą: padėjo vietinės saugumo struktūroms kurti saugią ir stabilią aplinką, stiprino centrinės Afganistano valdžios įtaką provincijoje, sudarė tinkamas sąlygas civilinei veiklai. PAG-3 tęsė ir įvairius vietinės policijos paramos projektus. Šioje srityje ypatingą darbą dirbo Civilių ir kariškių bendradarbiavimo specialistai. Kariai rūpinosi ir Čagčarano vaikų globos namų auklėtiniais.

 

   

Algirdo bataliono kovinė vėliava

lydėjusi bataliono karius į PAG 3

misiją Afganistane 

PAG 3 vadas

plk. ltn. Vilmas Šatas

(Algirdo bataliono vadas)

Algirdo bataliono karių palydėtuvių

į misiją ceremonija

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-09-11
Sprendimas: Fresh Media