Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2010 m.

 

2010 m. gruodžio 13-17 d. PAG-13 kariai dalyvavo lauko taktinėse pratybose „Nauja pamaina" (angl. „New Shift"), kurių metu buvo atliktas tarpinis PAG-13 štabo ir padalinių pasirengimo misijai vertinimas.

Pratybos „Nauja pamaina" vyko Pajuosčio aerodromo teritorijoje, kur pratybų tikslui įrengta mokomoji lauko stovykla. Pratybose kariai vykdė įvairias taikos palaikymo užduotis, planavo operacijas, vykdė patruliavimo ir eskortavimo išvykas Panevėžio rajone ir už jo ribų.

Pratybų metu PAG-13 kariai taip pat vykdė stovyklos apsaugą, vyko į tariamus susitikimus su vietos gyventojais bei reagavo į pratybų metu imituotas nestandartines situacijas. Pratybose iš viso dalyvavo apie 200 karių.

(Fotogalerija) 


 

2010 m. lapkričio 1-5 d. PAG-13 štabo ir padalinių valdymo grupių kariai, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Nemenčinėje, dalyvavo pasirengimo misijai pratybose, kuriose buvo naudojama moderni kompiuterinė konfliktų ir taktinių situacijų simuliacijos sistema (JCATS), kurios pagalba imituojamos įvairios tikrąją situaciją misijose atitinkančios užduotys.  

Pratybų metu buvo treniruojamas štabo ir padalinių valdymo grupių darbas: kaip planuojamos operacijos, kaip bendradarbiaujama ir dalijamasi informacija tarp štabo skyrių ir kaip ji perduodama padaliniams. Taip pat buvo treniruojama reakcija į susidariusias saugumo situacijas, priimami sprendimai, rengiamos ir siunčiamos ataskaitos aukštesnėms vadavietėms, vykdomos kitos užduotis.

Pratybose pasitelkus taktinį treniruoklį JCATS buvo imituojamas padalinių judėjimas vietovėje, sužeistųjų evakuacija, vietinių gyventojų demonstracijos, sprogstamųjų užtaisų sprogimai keliuose, stovyklos apšaudymas, darbas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susitikimai su vietinės valdžios atstovais ir kitos įvairios užduotys.


 

2010 m. rugsėjo 6-17 d. Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone vyko PAG-13 karių kovinio šaudymo pratybos. Buvo šaudoma iš automatinio šautuvo G-36, pistoletų GLOCK-17, PM ir TT, kulkosvaidžių FN-MAG ir RPK, granatsvaidžių AT4, Carl Gustaf ir RPG-7, mėtomos rankinės granatos.

Per pratybas kariai atliko įvairaus sudėtingumo praktinius veiksmus ir šaudymo pratymus su priskirtais ginklais, tobulino šių ginklų naudojimo principus, taisyklingų pozicijų užėmimo ir judėjimo, nuleistuko paspaudimo, taikymosi techniką.
Tai vienos iš pirmųjų PAG-13 karių pasirengimo misijai Afganistane pratybų.

(Fotogalerija)


 

2010 m. gegužės 31-birželio 4 d. Lietuvos kariuomenės Pabradės poligone vyko II mechanizuotosios pėstininkų kuopos vertinamieji mokymai „Tūnantis Vilkas".

Šių pratybų pagrindinis tikslas buvo įvertinti II mechanizuotosios pėstininkų kuopos pasirengimą atliekant konvencinius veiksmus (žygį, susitelkimo rajono užėmimą ir gynybą) bei įvykdyti kuopos kovinį šaudymą.

Pratybose taip pat dalyvavo ir savo užduotis vykdė bataliono Štabas, I mechanizuotoji pėstininkų, Štabo kuopa, Sunkiosios ginkluotės kuopos minosvaidžių būrys, batalionui priskirta Tiesioginės paramos kuopa, paieškos ir gelbėjimo grandis, karo policijos skyrius, inžinerijos bei oro gynybos būrys, artilerijos bataliono priešakiniai stebėtojai. Iš viso 250 karių.

(Fotogalerija)


 

2010 m. balandžio 13-14 d. bataliono teritorijoje vyko Štabo ir padalinių valdymo grupių mokymai „Tūnantis vilkas".

Pratybų tikslas - treniruoti bataliono ir jam priskirtų padalinių valdymo procedūras ir tinkamai pasiruošti vasaros pradžioje planuojamoms vertinamosioms lauko taktinės pratyboms. 

Dvi dienas vykę mokymai prasidėjo nuo taktinių, logistinių vadaviečių ir ryšio tinklų įrengimo ir vietovės maketo paruošimo. Vėliau kuopų ir būrių vadai pagal gautą bataliono vado įsakymą planavo žygio, susitelkimo rajono užėmimo ir gynybos operacijas. Paskutinėje pratybų dalyje buvo vykdomos visų operacijų treniruotės naudojant maketą.

Mokymuose be Mindaugo bataliono karių taip pat dalyvavo atstovai iš Oro gynybos, Artilerijos, Inžinerijos batalionų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Karo policijos - iš viso apie 100 karių.


2010 m. kovo 8-9 d. III mechanizuotosios pėstininkų kuopos auditorijoje vyko bataliono taktinės pratybos naudojant žemėlapį  „Tūnantis vilkas". Pagrindinis pratybų tikslas - tobulinti bataliono padalinių valdymo standartines procedūras. Pratybose be bataliono štabo ir kuopų vadų taip pat dalyvavo atstovai iš Inžinerijos, Oro gynybos ir Tiesioginės paramos logistikos batalionų, Karo policijos, KASP 5-osios rinktinės bei brigados „Geležinis Vilkas". Bataliono štabas su priskirtų padalinių vadais mokymų metu pagal 10 valandų ciklą planavo gynybos operaciją.


 
 

2010 m. kovo 1-3 d. Pajuosčio aerodromo teritorijoje vyko Štabo kuopos Žvalgybos būrio ir Sunkiosios ginkluotės kuopos 120 mm minosvaidžių I būrio mažų padalinių taktikos vertinamosios lauko taktinės pratybos „Tykantis vilkas". Pratybų tikslas - įvertinti padalinių gebėjimą pagal nustatytus standartus vykdyti jiems nurodytas užduotis. 

 

2010 m. vasario 8-12 d. Pajuosčio aerodromo teritorijoje vyko II mechanizuotosios pėstininkų kuopos mažų padalinių taktikos būrių vertinamosios lauko taktinės pratybos „Sėlinantis vilkas". Pagrindinis pratybų tikslas - įvertinti padalinių pasirengimą pagal nustatytus standartus vykdyti jiems iškeltas užduotis: prasiskverbimą, žvalgybą, reidą bei pasalą.

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-01-03
Sprendimas: Fresh Media