Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2011 m.

 

2011 m. gruodžio 5-8 d. Panevėžio rajone vyko bataliono II mechanizuotosios pėstininkų kuopos ir Štabo kuopos Štabo būrio vertinamosios lauko taktinės pratybos stabilizavimo operacijų kontekste.

Užduotis pratybų metu bataliono padaliniai vykdė kartu su priskirtais padaliniais iš Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos Logistikos bataliono,  Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono ir Karo policijos, taip pat pratybose dalyvavo Karo medicinos tarnybos Mindaugo batalione dislokuoti karo medikai. Pratybose dalyvavo apie 180 karių.

Vertinamųjų pratybų metu buvo įvertinta, kad Mindaugo bataliono II mechanizuotoji pėstininkų kuopa su priskirtais padaliniais yra pasirengę vykdyti stabilizavimo, riaušių malšinimo bei gyvenvietės blokavimo ir paieškos operacijas, o Štabo kuopos Štabo būrys yra pasirengęs skleisti bataliono vadavietes ir vykdyti užduotis stabilizavimo operacijų kontekste.

(Fotogalerija)


 

2011 m. lapkričio 22-24 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Pabradės poligone (Švenčionių r.), vykdant IV ketvirčio kovinio rengimo planą, buvo suorganizuotos bataliono Štabo kuopos 120 mm minosvaidžių būrio Vertinamosios lauko taktinės pratybos, kurioms vadovavo kuopos vadas kapitonas Donatas Giedrikas, ir kurių metu buvo atliekamas kovinis šaudymas iš minosvaidžių.

 

120 mm minosvaidžių būrys su minosvaidžiais „Tampella"(įmontuotais šarvuoto transporterio M113 bazėje) lapkričio 22 d. daugiafunkciniais sunkvežimiais SISU buvo perdislokuotas į Pabradės poligoną, kur gavo Bataliono vado įsakymą, kuriame buvo nurodyta: „...remti bataliono padalinius netiesiogine ugnimi" Būrio vadas vyresnysis leitenantas Tomas Stankūnas atlikęs padalinių valdymo procedūras, pradėjo vykdyti pagrindinę savo užduotį - bataliono padalinius remti netiesiogine ugnimi.

Lapkričio 23-osios rytas, dėl ūkanoto oro, buvo labai nepalankus kovinio šaudymo, kurį stebėjo laikinai einantis Mindaugo MPB vado pareigas majoras Saulius Petravičius, pratyboms. Nors tirštas rūkas apsunkino priešakinių stebėtojų ugnie koregavimo darbus, minosvaidininkai puikiai atliko ugnies uždavinius. Kadangi keli priešo kariai, pasinaudoję prastu matomumu, sugebėjo atsitraukti, minosvaidžių būriui teko pakeisti ugnies poziciją ir tęsti priešo naikinimą iš kitos poligono vietos tol, kol pagaliau lapkričio 24 d. priešo pajėgos buvo galutinai sunaikintas. 


 

2011 metų birželio 1 d. Karaliaus Mindaugo bataliono padaliniai bėgo 10 km krosą. Taip bataliono kariai netradiciškai paminėjo šešioliktąsias Dalinio vėliavos įteikimo ir devynioliktąsias „Geležinio Vilko" vardo suteikimo Motorizuotajai pėstininkų brigadai metines. Nors Dalinio vėliava, kaip pergalės, šlovės ir vienybės simbolis, dabar kartu su PAG-13 kariais yra Tarptautinėje operacijoje Afganistano Islamo Respublikos rajone, mindaugiečiai bėgdami simbolinį bėgimą jautė vienas kito petį ir vienybę. 

Po bėgimo, kartu su kariais įveikęs 10 km distanciją, l. e. vado pareigas mjr. Saulius Petravičius rikiuotės aikštėje pasveikino karius Dalinio vėliavos įteikimo metinių ir MPB „Geležinis Vilkas" dienos progomis. Pasak mjr. S. Petravičiaus - „batalionas yra stiprus tiek, kiek stiprus yra pats silpniausias bataliono karys". Tie žodžiai kiekvienam kariui skambėjo kaip kvietimas visada būti vieningiems.


 

2011 m. gegužės 16-20 d. vyko bataliono apsaugos rezervinių būrių vertinamosios lauko taktinės pratybos „Budintis vilkas". Pratybų tikslas buvo treniruotis ir pasirengti atlikti kovines užduotis, jei to prireiktų. Taip pat karių ruošimas vykti į Afganistaną, paremti šiuo metu ten esančias mūsų karines pajėgas.

(Fotogalerija) 


 

2011 m. kovo 21 d.-Balandžio 1 d. PAG-13 kariai Kazlų Rūdos poligone, Marijampolės r. dalyvavo vertinamosiose lauko taktinėse pratybose „PAG-13 iššūkis 2011".

Šio pasirengimo misijai etapo metu buvo vertinamas daugiau nei pusmetį vykęs PAG-13 karių pasirengimas atlikti užduotis misijos rajone: padalinių judėjimas vietovėje, patruliavimas, sužeistųjų evakuacija, darbo su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos administracijos atstovais koordinavimas, kt.

Per pratybas kariai vykdė mokomuosius patrulius Marijampolės ir Alytaus apskrityse, per kuriuos turėjo įveikti panašius atstumus, kokius jiems teks įveikti ir operacijos rajone, užduotis vykdė civilinėje aplinkoje - miestuose ir miesteliuose, kurie savo dydžiu primena miestus Goro provincijoje.

Pratyboms pasibaigus, PAG-13 buvo įvertinta kaip pasirengusi vykdyti užduotis tarptautinėje misijoje.

(Fotogalerija)


 

2011 m. vasario 21 d.-Kovo 4 d. PAG-13 kariai Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, Nemenčinėje dalyvavo vertinamuosiuose štabo ir padalinių valdymo grupių mokymuose „PAG-13 iššūkis 2011". Mokymų metu buvo naudojama moderni kompiuterinė konfliktų ir taktinių situacijų simuliacijos sistema (JCATS). 

Pratybos „PAG-13 iššūkis" - tai pirmasis daugiau nei pusmetį trunkančio pasirengimo misijai Afganistane etapas, kurio metu siekiama įvertinti karių pasiruošimą atlikti Provincijos atkūrimo grupės štabo funkcijas: planuoti operacijas, užtikrinti štabo skyrių bendradarbiavimą ir informacijos perdavimą padaliniams, rengti ataskaitas aukštesnio lygmens vadavietėms, atlikti kitas užduotis.

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-01-03
Sprendimas: Fresh Media