Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Karininkų klubas

KARININKŲ KLUBAS
Įkurtas 1996 m. gegužės 10 d.

KARININKŲ KLUBO STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

Karininkų klubo prezidentas - kpt. Dalia Pališaitytė, el. paštas: [email protected]

 

KARININKŲ KLUBO UŽDAVINIAI

a. Karinių ritualų ir tradicijų atnaujinimas, jų puoselėjimas ir naujų kūrimas.
b. Karininkų darnių tarpusavio santykių formavimas.
c. Karininkų autoriteto stiprinimas ir reputacijos gerinimas.
d. Klubo narių kultūrinių poreikių tenkinimas ir laisvalaikio organizavimas.
e. Dalyvavimas Karaliaus Mindaugo husarų bataliono (toliau – bataliono) ir visuomenės kultūriniame, sportiniame gyvenime.
f. Bendradarbiavimas su kitų karinių dalinių Karininkų klubais, kariuomenės daliniais ir visuomeninėmis nepolitinėmis organizacijomis.


KARININKŲ KLUBO FUNKCIJOS

a. Organizuoja Klubo narių susirinkimus, kultūrines, pažintines išvykas, susitikimus su žinomais žmonėmis.
b. Dalyvauja bataliono rengiamuose sportiniuose, kultūriniuose renginiuose, inicijuoja ir organizuoja tokio pobūdžio renginius, juos remia prizais, pinigais ar dovanomis.
c. Dalyvauja labdaros veikloje.
d. Organizuoja Klubo ir jo narių šventinių progų minėjimą ar pagerbimą (gimtadienių, gavus aukštesnį karinį laipsnį, paaukštinimą pareigose), organizuoja perkeliamų į kitą tarnybos vietą ar išleidžiamų į atsargą Klubo narių išleistuves.
e. Bendrauja su kitų dalinių Karininkų klubais, vykdo kitus bendrus projektus.

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

2019-10-11 Karių priesaika
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-09-04
Sprendimas: Fresh Media