Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono (toliau KM HB) tikslas – kovinių veiksmų vykdymas savarankiškai ar aukštesnio junginio sudėtyje.

 

KM HB uždavinys – gavus įsakymą, išskleisti batalioną ar jo padalinius į nurodytą operacijos rajoną, pasirengti kovos veiksmams ir vykdyti gynybos operacijas savarankiškai nacionaliniams  poreikiams įgyvendinti.

 

 

Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, batalionas atlieka šias funkcijas:

– vykdo taktinės karinės žvalgybos užduotis;
– vykdo manevrines operacijas;
– atlieka paramos ugnimi užduotis;
– vykdo pajėgų apsaugos užduotis;
– atlieka kovinio aprūpinimo užduotis operacijos metu;
– vykdo vadovavimo ir valdymo užduotis operacijos metu;
– rengia ir tvirtina KM HB kovinio rengimo planus, organizuoja ir vykdo padalinių mokymą;
– bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvos gynybai;
– įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir civilinei valdžiai;
– palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime;
– KM HB gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

 

 

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

2019-10-11 Karių priesaika
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-06-12
Sprendimas: Fresh Media