Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Vyr. puskarininkis

 

Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vyr. puskarininkis

seržantas majoras Darius KOLODZEISKIS

 

Gimimo data 1971 08 22
  

Išsilavinimas

  

1990 m. Alytaus 1-oji vakarinė vidurinė mokykla (vidurinis);

Nuo 2012 m. Lietuvos karo akademijoje studijuoja personalo vadybą;

Kursai  

Įvairūs kursai Baltijos bataliono mokymo centre, Latvijoje, Ugnies paramos mokymo programa Danijos kariuomenės Artilerijos mokykloje, Pėstininkų specialybės I-II pakopos jaunesniųjų vadų, kuopininko/dalinio vyr. puskarininkio kursai LKM Puskarininkių mokykloje, Instruktorių kursai Mokomajame pulke, JAV Jūrų pėstininkų instruktorių mokykloje, PFP puskarininkių kursas Ginkluotųjų pajėgų puskarininkių mokykloje Šveicarijoje, Baziniai puskarininkių kursai JAV Puskarininkių akademijoje, Aukštesnieji puskarininkių kursai JAV Jūrų pėstininkų štabo akademijoje, Štabo darbo kursas Juozo Lukšos mokymo centre, Štabo darbo ir procedūrų kursas NATO Šiaurės Rytų vadavietėje ir kt.

  

Karinė tarnyba

  

1994 m. SKAT, Alytaus rinktinė - kuopos vadas;

1994-1995 m. LDK Algirdo motodesantininkų batalionas, Taikos palaikymo pajėgų mokomoji kuopa - šaulys;

1995-1996 m. TPP Mokymo centro BALTBAT pėstininkų kuopa, II būrys - būrininkas;

1996-1997 m. TPP BALTBAT I-as skyrius - skyriaus vadas, instruktorius;

1998-1999 m. Stasio Raštikio puskarininkių mokykla - skyriaus vadas, instruktorius;

1999-2001m. Ruklos mokomasis pulkas, S3 kovinio rengimo skyrius - specialistas;

2001 m. Ruklos mokomasis pulkas, mokomasis batalionas, mokomoji kuopa - kuopininkas;

2001-2002 m. Ruklos mokomasis pulkas, IV-asis batalionas - vyr. puskarininkis;

2002 m. MPB „Geležinis Vilkas", LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas, BATSQN-5 - kuopininkas;

2002-2003 m. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, I-asis mokomasis batalionas, vadovybė - vyr. puskarininkis;

2003 m. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, I-asis mokomasis batalionas, logistikos komanda - vyr. puskarininkis;

2003-2004 m. KAM, Gynybos štabas, J5 skyrius - specialistas;

2004-2007 m. Lietuvos kariuomenės vado sekretoriatas, Atstovavimo grupė - puskarininkis NATO štabe;

2007-2011 m. LKM, Puskarininkių mokykla, Štabo seržantų rengimo skyrius - vyresnysis bei vyr. instruktorius;

2012-2013 m. LKM, Puskarininkių mokykla, Štabo seržantų rengimo skyrius - viršininkas;

2013-2016 m. Birutės MPB - bataliono vyr. puskarininkis;

2016 m. Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vyr. puskarininkis.

  

Kariniai laipsniai

  

1997 m. grandinis;

1999 m. seržantas;

2001 m. vyresnysis seržantas;

2003 m. štabo seržantas;

2006 m. viršila;

2012 m. seržantas majoras.
  

Apdovanojimai 

  

KAS proginis įstojimo į NATO medalis;

Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus";

Lietuvos kariuomenės pajėgų medalis „Už pavyzdingą tarnybą";

KAS medalis „Už tarptautines misijas";

Įvairaus lygmens padėkos, garbės raštai, daiktinės dovanos.

  

Šeiminė padėtis 

Vedęs, turi dukrą ir sūnų

Užsienio kalbos

 

Anglų

 
  
  
  
  

 

MPB „Geležinis Vilkas“ naujienos

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-01-26
Sprendimas: Fresh Media