Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

2014 metų įvykiai

Parengti profesionalūs JAVELIN raketų sistemos operatoriai
2014-12-23
img
Gruodžio 8-19 dienomis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - Mokymo centras) vyko JAVELIN raketų sistemų operatoriaus (toliau - JAVELIN RSO) kursas. Per dvi savaites trukusius užsiėmimus ir pratybas buvo parengti kariai, gebantys efektyviai valdyti JAVELIN raketų sistemą. Tai jau septintoji Mokymo centro Paramos ginklų kursuose parengta JAVELIN RSO kurso laida.
null
Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre vyko Sprogdinimo darbų kursas
2014-12-23
img
Gruodžio1 d. - gruodžio 19 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - Mokymo centras) vyko Sprogdinimo darbų kursas, kurio metu klausytojai įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kurie būtini planuojant, organizuojant ir vykdant sprogdinimo darbus. Kurso klausytojams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, buvo išduoti kurso baigimo pažymėjimai. Baigus šį kursą suteikiama teisė savarankiškai planuoti, organizuoti ar vykdyti sprogdinimo darbus, naudojant kovines sprogstamąsias medžiagas ir priemones, arba vykdyti sprogdinimo darbų vadovo padėjėjo pareigas.
null
Juozo Lukšos mokymo centre vyko M2HB sunkiojo kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas, skirtas kariams savanoriams
2014-12-22
img
Gruodžio 21 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - JLMC) pasibaigė 14 dienų trukęs M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas, kurio metu JLMC ekspertai ir instruktoriai kartu su jiems talkinusiais neetatiniais instruktoriais iš kitų Sausumos pajėgų padalinių, parengė Krašto apsaugos savanorių pajėgų M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininkus, gebančius valdyti ir prižiūrėti šiuos kulkosvaidžius.
null
Ar gali puskarininkis turėti įtakos karininko darbui operacijų planavimo ir valdymo metu?
2014-12-11
img
Gruodžio 11 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - JLMC) baigėsi 3 savaičių trukmės Štabo darbo kursas, kuriame JLMC ekspertai ir kviestiniai instruktoriai suteikė bazinių žinių ir mokė atlikti praktinius darbus, reikalingus bataliono lygmens, štabo S1-S6 skyrių specialistų pareigų vykdymui operacijų planavimo metu.
null
10 dienų – daug ar mažai?
2014-12-09
img
2014 m. lapkričio 24 d. - gruodžio 3 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - JLMC) įvyko Pradinis patrulio kursas. Pagrindinis kurso tikslas yra parengti Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (toliau - KASP) kvalifikuotus karius, gebančius vykdyti žvalgybos užduotis. Kursą sėkmingai baigė visi į kursą atvykę kariai, iš kurių 4 kurso klausytojai garbingai atstovavo Viešojo saugumo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos. Šis kursas išskirtinis tuo, jog jį baigusiems kariams buvo suteikta teisė nešioti antsiuvą „PRADINIS PATRULIS".
null
Sunkusis kulkosvaidis M2HB „sunkus“ tiek svoriu, tiek valdymo sudėtingumu
2014-12-08
img

Gruodžio 5 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - JLMC) baigėsi 3 savaites trukęs M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas, kurio metu JLMC ekspertai ir instruktoriai kartu su jiems talkinusiais neetatiniai instruktoriai iš  Sausumos pajėgų padalinių, parengė Sausumos pajėgų ir Karinių jūrų pajėgų vienetų M2HB kulkosvaidžio kulkosvaidininkus, gebančius valdyti ir prižiūrėti šio tipo kulkosvaidžius.

null
Kariai mokėsi kovoti prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus
2014-12-08
img
Gruodžio 5 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau - JLMC) ir Gaižiūnų poligone (Jonavos r.) baigėsi savaitę trukęs JLMC Karo inžinerijos kursų organizuotas Kovos prieš improvizuotus sprogstamuosius užtaisus (toliau - KPISU/ angl. Counter Improvised Explosive Devise, C-IED) kursas.
null
Juozo Lukšos mokymo centras pirmą kartą organizavo Saugos vado (artilerijos pabūklai) kursą
2014-12-05
img

Gruodžio 1-5 dienomis Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione (toliau - GRG AB) Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centras (toliau - JLMC) organizavo Saugos vado (artilerijos pabūklai) kursą. Šis kursas JLMC organizuotas pirmą kartą. Anksčiau karininkai buvo rengiami Danijoje (2001 m.) ir GRG AB (2004 m.). Bėgant laikui karininkai parengti vykdyti saugos vado funkcijas buvo rotuojami, išėjo į atsargą ir dėl šių priežasčių atsirado poreikis parengti naują saugos vadų laidą.

null
M 113 vairuotojo užduotis vykdę kariai sėkmingai baigė kursą
2014-12-01
img

Lapkričio 28 d. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau – JLMC) baigėsi 3 savaites trūkęs Šarvuočio M 113 vairuotojo kursas, kuriame JLMC ekspertams talkinę neetatiniai instruktoriai parengė 24 Sausumos pajėgų karius, gebančius gerai valdyti ir prižiūrėti šarvuotį M 113.

null
Juozo Lukšos mokymo centre vyko Cheminio, biologinio ir radiacinio užterštumo žvalgybos kursas
2014-11-24
img

Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre (toliau – JLMC) lapkričio 10–21 dienomis vyko Cheminio, biologinio ir radiacinio (toliau – ChBR) žvalgybos kursas, kuriame kariai buvo mokomi ChBR žvalgybos pagrindų, supažindinti su ChBR taršos ženklinimo tvarka, ChBR pranešimų rengimo taisyklėmis. Gautas teorines žinias kariai taikė praktikoje praktinių pratybų Gaižiūnų poligone metu.

null
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sprendimas: Fresh Media