Lietuvos kariuomenė
 
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos


1. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro (toliau - SP JLMC) uždaviniai yra:
1.1. organizuoti ir vykdyti Sausumos pajėgų (toliau SP) karių karinį mokymą, karinių vienetų taktinį kovinį rengimą;
1.2. užtikrinti karinę ekspertizę manevro, karo inžinerijos, žvalgybos ir paramos ugnimi srityse.


2. Įgyvendindamas 1.1 punkte nustatytą uždavinį, SP JLMC atlieka šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja ir vykdo SP (prireikus ir kitų kariuomenės pajėgų rūšių) karinį mokymą pagal patvirtintas programas;
2.2. planuoja, organizuoja ir vykdo SP (prireikus ir kitų kariuomenės pajėgų rūšių) vadų karinį mokymą (taktinį rengimą);
2.3. planuoja, organizuoja ir vykdo SP (prireikus ir kitų kariuomenės pajėgų rūšių) padalinių (iki būrio dydžio) taktinį kovinį rengimą;
2.4. planuoja ir organizuoja SP JLMC vykdomo karinio rengimo logistinį aprūpinimą;
2.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka SP JLMC kursų klausytojų vertinimą, išduoda jų įvertinimą atitinkančius pažymėjimus;
2.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių mokymo įstaigomis ir kariniais vienetais;
2.7. administruoja SP JLMC personalą ir kursų klausytojus.


3. Įgyvendindamas 1.2 punkte nustatytą uždavinį, SP JLMC atlieka šias funkcijas:
3.1. tobulina ir rengia SP JLMC organizuojamų kursų programas, mokomąją ir metodinę medžiagą;
3.2. apibendrina įgytą patirtį, analizuoja ją ir pagal savo funkcines sritis diegia naujoves karinio rengimo srityje.
4. SP JLMC gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jo veikla.

x

Akimirkos iš SP JLMC organizuojamų kursų pratybų

   
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2013-01-18
Sprendimas: Fresh Media