Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

1831-ųjų ir 1863-ųjų metų sukilimais buvo bandyta ginklu iškovoti laisvę. Į juos lietuviai ėjo savo noru, tad visi sukilėliai buvo savanoriai. „Aušros" ir „Varpo" leidėjai, knygnešiai, kurių keliai ėjo per Suvalkiją, taip pat buvo savanoriai, tik jų ginklai buvo kitokie - spausdintas žodis, lietuviška knyga, laikraštis.


1918-1920 metais už Lietuvos nepriklausomybę kovojo ir ją apgynė savanoriai. Jie labai greitai reagavo į kvietimą drąsiai stoti į kovą ir vieningai ginti savo tėvynę.


Deja, iškovota nepriklausomybė buvo prarasta.


Visoje Lietuvoje, tik praėjus frontui, 1944-ųjų rudenį būrėsi vyrai, pasirengę kovai prieš sovietų okupantus. Dzūkijoje bei Suvalkijoje įkurtos Dainavos ir Tauro partizanų apygardos. Lietuvos laisvės kovų simboliu tapo Adolfas Ramanauskas - Vanagas - Dainavos apygardos partizanų vadas. Beveik dešimtmetį vadovavęs įvairiems partizanų junginiams, jis buvo vienas iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio steigėjų, tapęs ginkluotųjų pajėgų vadu. Tauro apygardos partizanų vadai taip pat buvo drąsūs ir sumanūs. Iš jų iškiliausia asmenybė Juozas Lukša - Daumantas - rezistencinių laikraščių organizatorius ir redaktorius, ginkluotųjų pajėgų štabo žvalgybos skyriaus viršininkas.

 

                                             
    

 

Rezistencijos laikotarpis buvo vienas herojiškiausių, tačiau kartu ir tragiškiausių laikotarpių Lietuvos istorijoje. 1990 metais Lietuva vėl atgavo laisvę ir nepriklausomybę. Atsirado nauja savanorių karta, gynusi savo šalį, kūrusi Lietuvos kariuomenę, budėjusi tėvynės sargyboje.


Alytaus ir Marijampolės savanorių rinktinės pradėjo kurtis okupacijos sąlygomis nuo 1991 metų sausio. Savivaldybių pastatuose rinkosi žmonės, buvo sudaromi pirmieji savanorių sąrašai, siunčiami autobusai su pirmaisiais savanoriais į Vilnių prie parlamento ir Televizijos bokšto.


1991 metų kovo 1 dieną buvo įkurta Marijampolės apskrities, o balandžio 17 dieną - Alytaus apskrities teritorinės gynybos rinktinės.

 

 

                                          

 

Pirmosios užduotys, kurias gavo rinktinės:
- siųsti karius Lietuvos respublikos parlamento apsaugai;
- rengtis kovai pogrindžio sąlygomis.

 

 

                                                                       

 

Nuo 1991 metų gegužės mėnesio, siekiant neleisti įvežti papildomo Rusijos kariuomenės kontingento, buvo blokuojami sovietiniai daliniai, kontroliuojamas jų judėjimas.

 

 

 

                                              

 

1991 m. rugpjūčio 21 d. vienos iš šių užduočių metu Vilniuje, gindamas parlamentą, žuvo Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas. Jis palaidotas šalia kito savanorio, 1918-ais metais pirmo žuvusio Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus, Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje.


                                                       


Nuo pat rinktinių įsikūrimo buvo užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su savivaldybių atstovais, policija, šauliais, partizanais, tremtiniais, dvasininkais, mokyklų bendruomenėmis ir įmonių vadovais.

 

              
      

 

Nuo 1992 metų rinktinėse reguliariai organizuojami kultūriniai renginiai, pristatant Savanorių pajėgas ir rinktines visuomenei, supažindinant su tarnybos tikslais ir uždaviniais. Vykdomos iškilmingos rikiuotės, priesaikos ceremonijos, karinės - parodomosios programos.

 

 

                              
    

1992 metų spalio 5 dieną, vykdant tarnybinę užduotį - Nemune likviduojant ekologinės katastrofos padarinius - netikėtai mirė rinktinės karys savanoris Danielius Krakauskas. Buvęs partizanas, Kalniškės mūšio dalyvis, tremtinys. Grįžęs į Lietuvą pirmaisiais Nepriklausomybės metais tapo kariu savanoriu. Jis palaidotas Klevų gatvės kapinėse Pirmajame Alytuje.

 

 

                                
    

 

Nuo 1994 metų mūsų vienetuose lankosi karininkai iš JAV, Anglijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Lenkijos, Estijos.

 

 

                                         
    


Nuo 1995 kariai ir vienetai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje ir už jos ribų.

 

 

                         
    

 

1997 metais Alytuje rinktinės patalpose buvo įkurta ekspozicija ,,Mūsų tautos istorinė atmintis". Šią ekspoziciją gausiai lanko moksleiviai, miesto svečiai, bendruomenė bei svečiai iš užsienio.

 

 

    
    

 

1999 m. sausio mėn. 15 d. Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, įamžindamas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio partizanų apygardų vardus, Alytaus apskrities teritorinės gynybos rinktinei suteikė Dainavos apygardos vardą, nuo tada ji vadinama Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja rinktine, o Marijampolės apskrities teritorinės gynybos rinktinė pavadinta Tauro apygardos 4-ąja rinktine.

 

Vykstant reorganizacijai, išformavus Tauro apygardos 4-ąją rinktinę, nuo 2005 metų spalio 1 d. Dainavos apygardos 1-ajai rinktinei priskirta buvusios Tauro apygardos 4-osios rinktinės trys kuopos, o atsakomybės rajonas padidėjo dalimi Marijampolės apskrities.

 

2009 m. Lietuvos kariuomenėje formuojami taikos meto užduočių operaciniai pajėgumai. Rinktinės kariai sėkmingai dalyvauja vykdant taikos meto užduotis: teikia pagalbą policijai, civilei valdžiai, sėkmingai dalyvauja bendrose pratybose su Valstybinės sienos apsaugos tarnyba bei Priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

 

 

                             
    

 

 

Profesinės karo tarnybos kariai ir kariai savanoriai dalyvavo tarptautinėse operacijose Balkanuose, Afganistane. 2009 - aisiais metais rinktinės pagrindu buvo suformuota dešimtoji Provincijos atkūrimo grupė (PAG-10), kuri vykdė tarptautinę operaciją Afganistano Goro provincijoje. Nuo 2016 metų rinktinės kariai pradeda vykdyti mokymo misiją Ukrainoje.

 

 

                   
    

 

Šiuo metu rinktinė išsidėsčiusi pietinėje Lietuvos dalyje. Rinktinės atsakomybės rajonui priklauso Alytaus miesto, Alytaus, Varėnos, Lazdijų, Vilkaviškio, Marijampolės, Druskininkų, Kalvarijos savivaldybių teritorijos.

Rinktinę sudaro rinktinės štabas, dešimt pėstininkų kuopų bei štabo ir aprūpinimo kuopa. Jos vienetai rengiami vykdyti teritorinės gynybos užduotis.

 

Rinktinės šūkis: „Kur tvirta valia - ten ir galia!"

 

 

 

                                      
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-05
Sprendimas: Fresh Media