Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Karinis rengimas

KASP 1-osios rinktinės karinio rengimo tikslas - parengti karius savanorius ir profesinės karo tarnybos karius krašto gynybai ir taikos meto užduočių vykdymui.

 

Karių savanorių karinis rengimas

 

Kariui savanoriui (K/S) pabaigus Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą (toliau - BKSĮK), K/S yra paskiriamas į kuopą, būrį, skyrių kur yra tobulinami individualūs, bei formuojami kolektyviniai įgudžiai. Taip K/S treniruojasi kartu su kitais, labiau patyrusiais kariais ir tobulina savo įgūdžius. Vienas iš K/S rengimo prioritetų yra jo individualių šaudymo įgūdžių tobulinimas ir tai yra pasiekiama kiekvienais metais K/S atliekant kasmetinio šaudymo iš individualaus ginklo testą ir palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių šaudymo pratimų atlikimo (vieneto sudėtyje). Lygiagrečiai individualiam ir kolektyviniam rengimui, antraisiais - ketvirtaisiais rengimo metais, atsižvelgiant į vadų rekomendacijas (K/S lankomumas, gebėjimai ir pan.), į K/S tarnybos stažą, jo užimtumą, K/S siunčiamas į specialistų rengimo kursus pagal poreikį, kur jis įgyja reikiamą kvalifikaciją. Tolimesnio rengimo metu K/S tobulina savo įgūdžius ir įsisavina naujus gebėjimus, kad taptų kuo universalesniu ir profesionalesniu kariu.

 

Karinio rengimo sistemą sudaro keturios tarpusavyje susijusios dalys:


• Individualių įgūdžių suformavimas, palaikymas ir vystymas - tai karinio rengimo sistemos dalis, skirta individualiems kario savanorio įgūdžiams įgyti ir tobulinti. Rengimo metu mokoma atlikti individualias užduotis, kurios bus būtinos kolektyvinėms užduotims vykdyti. Individualusis rengimas vykdomas baziniame kario ir specialistų rengimo kursuose ir toliau tęsiamas rinktinėje.
• Specialistų rengimas - tai taikliojo šaulio, kulkosvaidininko, granatsvaidininko, ryšininko, šaulio gelbėtojo, inžinieriaus rengimas, siekiant juos parengti tinkamai vykdyti savo funkcijas užduočių vykdymo metu. Specialistų rengimas vykdomas tiek rinktinėje, tiek mokymo įstaigose. Antraisiais rengimo metais K/S gali būti siunčiamas į karinę mokymo įstaigą, kur suteikiami reikalingi įgūdžiai pagal jo specialybę. Toliau įgūdžiai tobulinami bei įtvirtinami rinktinėje, vykdant specialistams skirtas įgūdžių atnaujinimo pratybas bei kolektyvinį rengimą. Trečiaisiais ir tolimesniais rengimo metais, K/S gali būti siunčiami į karinę mokymo įstaigą, kur įgyja auštesnę kvalifikaciją.
• Vadų rengimas - visų lygių vadų mokymas planuoti operacijas, priimti tinkamus sprendimus ir efektyviai vadovauti. Rengimas vykdomas karinėse mokymo įstaigose ir toliau tęsiamas rinktinėje.
• Kolektyvinis rengimas - vienetų rengimas vykdyti kovos užduotis. Kolektyvinio rengimo metu kariai mokomi karinio vieneto sudėtyje atlikti kolektyvines užduotis. Kolektyvinis rengimas vykdomas rinktinėje.

 

 

  
  
  
  

 

 

Kursai kariams savanoriams:

 

1. Bazinis kario savanorio įgūdžių kursas;
2. Pėstininkų skyriaus vado - vyr. šaulio kursas;
3. Pradinis patrulio kursas;
4. Taiklaus šaulio kursas;
5. Mūšio apgyvendintoje vietovėje kursas;
6. Šaulio - inžinieriaus kursas;
7. Bazinis karo inžinerijos kursas;
8. Saugos instruktoriaus kursas;
9. Sprogdinimo darbų kursas;
10. Bazinis instruktoriaus kursas;
11. FN MAG kulkosvaidžio kulkosvaidininko kursas;
12. 60 mm minosvaidžio minosvaidininko kursas;
13. Artilerinės oro gynybos patrankos L 70 operatoriaus kursas;
14. Cheminio, biologinio ir radiacinio užterštumo šalinimo kursas;
15. Lauko virtuvės KERCHER TFK 250 operatoriaus kursas;
16. Radijo ryšio sistemų specialisto kursas;
17. Telekomunikacinių sistemų specialisto kursas.
_________________________________________________________

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-05
Sprendimas: Fresh Media