Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Užduotys ir funkcijos

                  

Dainavos apygardos 1-osios rinktinės tikslas-

Parengti rinktinės karius ir iš jų suformuotus vienetus Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

Dainavos apygardos 1-osios rinktinės  uždaviniai:

 1. rengti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms teikimui;
 2. palaikyti kovinę parengtį rinktinėje;
 3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
 4. teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms.

Įgyvendindama 1 uždavinį rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant valstybės karinės gynybos planus;
 2. užtikrina valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą;
 3. organizuoja rinktinės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgos teikimui.

Įgyvendindama 2 uždavinį rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;
 2. nustato rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
 3. organizuoja karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
 4. organizuoja rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;
 5. bendradarbiauja su KAS institucijomis ir vienetais karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių kovinio rengimo ir kitais klausimais;
 6. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos visuomene, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
 7. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

Įgyvendindama 3 uždavinį rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia rinktinės karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Įgyvendindama 4 uždavinį rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant taikos meto užduočių (toliau-TMU) planus;
 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, rinktinėje;
 3. organizuoja ir kontroliuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;
 4. skiria rinktinės karius ir (arba) iš jų sudarytus karinius vienetus bei priemones TMU vykdymui.
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2015-12-04
Sprendimas: Fresh Media