Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Istorija

Kauno apskrities savanorių veikla prasidėjo 1990 metais, po Kovo 11-osios akto paskelbimo.

KASP savanoriai istorija Kaunas 2-oji rinktine skelbimas tapti savanoriu

 1990 m. kovo 17 d. Kauno „Sąjūdžio" „žaliaraiščių" veiklos koordinavimo taryba spaudoje paskelbė kvietimą stoti į savanorių gretas.

1990 m. kovo 22 d. Kauno savanoriai gavo pirmąją kovinę užduotį - ginti Spaudos rūmus Vilniuje. 

1990 m. lapkričio 23 d.  Lietuvos kariuomenės diena. Pirmieji Kauno ir Vilniaus savanoriai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tokia buvo pirmoji priesaika atgimusioje Lietuvos kariuomenėje Po priesaikos, atsiliepdami į Kauno miesto mero V.Adomonio kreipimąsi, savanoriai pradėjo saugoti savivaldybės pastatą, radijo ir televizijos centrą. Apsaugos koordinavimui įkurtas štabas.

1991 m. sausio 17 d. priimamas Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas, įteisinęs Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą. Prasidėjo juridiškai pagrįstas Kauno rinktinės formavimas, paskirti pirmieji etatiniai darbuotojai.

Pirmuoju štabo viršininku tapo V.Balandis, vado pavaduotoju - A. Ižikovas,

Kauno miesto kuopų vadais - A. Griškevičius, V. Pempė, V. Važnevičius, A. Stašaitis.

KASP savanoriai istorija Kaunas 2-oji rinktine apsauga tilto 
 

1991 m. kovo - balandžio mėn. paskiriami rajonų kuopų vadai: Kauno - K.Beliūnas, Raseinių - Ž.Šadauskis, Kėdainių - A.Plieskis, Jonavos - R. Pavasaris, Kaišiadorių - A. Gimžauskas, Prienų - E. Kamarūnas. Karinė struktūra apėmė visą apskritį.

1991 m. birželio mėn. suformuotas rinktinės štabas, krašto apsaugos ministro A. Butkevičius įsakymu rinktinės vadu skiriamas V. Straleckas (1991 06 01 - 1992 04 30).

1991 m. SKAT Kauno rinktinė tapo pirmųjų Savanorių žaidynių čempione.

1991 m. rinktinei skiriamos naujos patalpos Ožeškienės g. 37.

1991 m. rugpjūčio 19 d. 6.00 val. per visuomenės informavimo priemones buvo gautas pranešimas apie Maskvoje prasidėjusį karinį pučą. Skubiai surenkami kuopų vadai. Pasitarimas surengtas Dariaus ir Girėno stadione. Jį praveda rinktinės vadas V. Straleckas ir štabo viršininkas V. Balandis. Evakuota štabo dokumentacija. Suformuojamas ir išsiunčiamas savanorių būrys į Vilnių.  Iškviesti savanoriai apginkluojami turimais ginklais ir išsiunčiami į atsargines vadavietes. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įsikūrė būrys, vadovaujamas A.Stašaičio, Šilainiuose, ties Linkuvos, kaimu R.Balcerio vadovaujama kuopa, štabas įsikuria savanorio G. Grigonio bute. Ryšys užmegztas su atsarginėmis vadavietėmis, SKAT štabu (ryšį organizavo J.Abromavičius). Medicininis aprūpinimas įkuriamas sanatorijoje Lampėdžiuose. Suformuojama mobili grupė (vairuotojas R. Simonavičius, kariai V.Staleckas, A. Ižikovas, V.Balandis), kuri greitosios pagalbos automobiliu nepertraukiamai vykdė žvalgybą mieste. Pučas žlugo.

1991 m. apskrityje perimami sovietiniai kariniai komisariatai, karinės organizacijos „DOSAF" turtas, saugumo pastatai.

1991 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos vyriausybė paveda saugoti svarbius energetinius objektus. Kauno apskrityje apsaugai perimta Kauno mieste esanti Naftos bazė, pagrindinė elektros pastotė ŠES rajone, Kėdainių Naftos bazė, Viduklės (Raseinių raj.) Naftos bazė, "Azotas" Jonavoje.

1992 m. Patvirtinama nauja Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos struktūra. Rinktinės vadu skiriamas kpt. J. Juocevičius.

1992 m. įsiliepsnojo Kleboniškio miškas. Kauno savanoriai padėjo gesinti gaisrus. Akcijoje dalyvavo per 120 karių savanorių.

1992 m. kovo 2 d. Rinktinės vadu skiriamas vyr. ltn. J.Abromavičius, Kauno rajono bataliono vadu skiriamas vyr. ltn. A. Plieskis.

1992 m. liepos 1 d. Kauno miesto bataliono vadu skiriamas j. ltn. V. Važnevičius

1992 m. liepos mėnesį Kėdainių kuopos savanoriai kartu su "Geležinio vilko" brigados Panevėžio MDB vykdė pratybas, kuriose dalyvavo Panevėžio rinktinės Ramygalos kuopos savanoriai. Tai buvo pirmas bandymas organizuoti ir pravesti mokymus, paremtus teritorinės gynybos principais. Tai sudarė prielaidas mokytis ir gilintis į partizaninio karo principus, jo vedimo būdus bei metodus.

1993 m. vasario 25 d. KAM įsakymu buvo likviduota Kauno apskrities komendantūra ir jos funkcijos (karinis administravimas, karo prievolės ir mobilizacijos vykdymas) perduotos vykdyti Kauno rinktinei.

1993 m. sausio 8 d. Kauno rinktinė tampa Kauno apskrities teritorinės gynybos rinktine, vadu skiriamas mjr. V.Vilkelis, įkuriami rajonų teritorinės gynybos štabai.

Pradedamas vykdyti jaunuolių šaukimas į tikrąją krašto apsaugos tarnybą, ikišaukiamojo amžiaus jaunuolių apskaita ir registracija, mobilizacinio rezervo apskaita.

1993 m. Vyriausybės nutarimu rinktinei skiriamas Karinis miestelis Kaune A. Juozapavičiaus pr. 11a.

Į rinktinę atvyko pirmieji instruktoriai iš Danijos Home Guardo. Pravedami užsiėmimai su rinktinės kariais ir kariais savanoriais. Rugpjūtyje pirmieji kariai išvyko į Danijos savanorių mokymo centrą.

1993 m. rugpjūčio  31 d. išėjus sovietinei kariuomenei situacija krašte palengvėjo

Metų pabaigoje pasikeičia rinktinės vadovybė, vadu skiriamas kpt. P. Urbanavičius. Pravedama pirmoji savanorių atestacija, gausiausios rinktinės gretos sumažėjo.

1993 m. rugsėjo 4 d. į Lietuvą atvyksta Popiežius Jonas Paulius II. Kauno rinktinės savanoriai dalyvauja garbingo svečio apsaugoje.

1994 m. liepos 29 d. psk. A. Benešiūnas, psk. A. Šablauskas, vrš. A. Jasinskas pirmieji rinktinėje išvyko į tarptautinę misiją (UNPROFOR Kroatija).

1994 m. daug dirbama komplektuojant kuopas. Vadai pradeda bendradarbiauti su savo teritorijoje esančiomis mokyklomis. Jaunosios kartos karinis - patriotinis rengimas turi būti kiekvieno lietuvio piliečio rūpestis. Vis daugiau jaunų vaikinų, dar besimokydami, tampa savanoriais.

naujo savanorio priemimas 
 

1995 m. rinktinės kariai organizuoja V savanorių žaidynes žaidynės. Žaidynės pavyko. Laimėta pirmoji vieta.

1996 m. pravedama pirmoji moksleivių viktorina "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?" nugalėtoja tampa kaunietė moksleivė Renalda Kablytė. 

1997 m. teoriniai užsiėmimai sumažinami iki minimumo, mokymai koncentruojami į lauko pratybas. Padedant Karo medicinos tarnyboje paruošiami 25 kariai, sugebantys teikti pirmąją medicininę pagalbą savo kuopose.

1998 m. prasidėjo pajėgų reorganizacija. Štabuose įvedami nauji etatai, kurie praplėtė batalionų štabų funkcines galimybes.

1998 m. gegužės mėn. patvirtinamas LR Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Savanoriška krašto apsaugos tarnyba tampa Kašto apsaugos savanorių pajėgomis.

1998 m. birželio 09-19 d. JAV Nacionalinėje gvardijoje vyko mokymai GUARDEX - 98, į kuriuos buvo komandiruotas štabo viršininkas mjr. A. Plieskis.

1998 m. gruodžio 1 d. rinktinės vadu skiriamas mjr. A. Plieskis.

1999 m. sausio 15 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. 64 Kauno apskrities teritorinės gynybos rinktinei suteikiamas Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinės vardas.

1999 m. gegužės 28-30 d. Švedijoje Krašto apsaugos jaunimo varžybose pirmą kartą dalyvauja KASP komanda, sudaryta iš 2-osios rinktinės 223 kuopos savanorių gr. M.Pranaičio, eil. A.Masedunsko, eil. G. Skiezgilo, eil R. Armalio, vadovaujami kuopos vado ltn. A. Benešiūno. Savanoriai deramai atstovavo pajėgas.

1999 m. gegužės 14-16 d. Pabradės poligone pravedamos pirmosios KASP žvalgų žaidynės.

2000 m. rinktinei priskiriamas VII fortas.

2001 m. Rinktinėje atidaromas mokymo centras.

2001 m. birželio 7 d.  karo muziejuje vyko susitikimas su  Lietuvos kariuomenės vadu brigados gen. Jonu Algirdu Kronkaičiu tema „Lietuva ir NATO".

 KASP savanoriai istorija Kaunas 2-oji rinktine savanoriu Žvalgai
 

2002 m. Telšiuose vykusiose XII KASP žaidynėse rinktinė užėmė I vietą.

2003 m. balandžio 19 d. Rinktinę palieka plk. ltn. Antanas Plieskis, vadu paskiriamas mjr. Albertas Dapkus

2003 m. į geriausių LK sportininkų dešimtuką pateko eil. Mindaugas Mizgaitis ir gr. Jonas Jachimavičius

2005 m. birželio 19 d. į misiją Afganistane PAG-1 išvyko pirmas rinktinės karys. vrš. Algirdas Džiaugys.

2005 m. rugpjūčio 2 d. rinktinės vadu paskiriamas mjr. Romanas Satkus.

2006 m. gegužės mėn. 142 rinktinės kariai dalyvavo gesinant gaisrą Kuršių Nerijoje.

2007 m. liepos 11 d. rinktinės vadu paskiriamas mjr. Vidas Šarakauskas.

2007 m. birželio 17 d. nutraukiama dienos tarnyba VII forte Archyvo g. 61. Pastatai perduodami į valstybės turto fondą.

KASP savanoriai istorija Kaunas 2-oji rinktine skelbimas tapti savanoriu tiltas apsauga
 

2007 m. gruodžio mėn. Kauno geležinkelio tunelio bei geležinkelio tilto per Dubysą Raseinių raj. Lyduvėnuose apsauga perduodama Viešojo saugumo tarnybai prie VRM. Išformuojama Apsaugos kuopa.

2008 m. birželio 20 d. 207 kuopos kariai savanoriai  tęsdami ilgametes bendradarbiavimo tradicijas su Raseinių žmonių su negalia sąjunga, dalyvauja sąjungos organizuojamame susibūrime, padeda neįgaliesiems.

2008 m. rugsėjo 18 d. 28 rinktinės kariai savanoriai iškilmingai palydėti į misiją KFOR-19.

2009 m. birželio 2 d. mjr. Romualdas Moldaris paskirtas rinktinės vadu.

2010 m. liepos 6 d. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione rinktinės kariai suorganizavo XX KASP žaidynes.

2010 m. lapkričio 8 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Rinktinės vėliava įteikta paskirtam vadui plk. ltn. Leonui Lukoševičiui.

2011 m. rugsėjo mėn. surengta konferencija XX rinktinės įkūrimo metinėms paminėti.

2012 m. balandžio mėn. Gen. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre kariai naudodami kompiuterizuotą taktikos mokymo sistemą (JCATS) mokėsi virtualiai vykdyti gynybos operacijas tankiai apgyvendintose vietovėse.

2013 m. spalio 14-18 d. Alytuje vyko KASP 1R  ir KASP 2R štabų vertinamieji mokymai ,,Piktas lapinas". Jose dalyvavo daugiau nei 150 profesinės karo tarnybos karių bei karių savanorių.

2015 m. rugpjūčio 7-8 d.  Gen. Kazio Veverskio poligone, Kazlų Rūdoje vyko KASP geriausio pėstininkų skyriaus varžybos , kuriose 203 pėstininkų kuopos skyrius iškovojo 1-ąją vieta.

2015 m. lapkričio 23 d. paminėtos LK KAD karių pirmoji priesaikos XXV metinės. Minėjimo metu prisiekė 67 kariai savanoriai iš visų KASP rinktinių.

2016 m. gegužės 31 - birželio 7 d. pratybose JAV Pensilvanijos valstijoje dalyvauja rinktinės karių pagrindu suformuotas būrys - apie 40 karių. 

 

Iron Wolf 2016
 

2016 m. birželio 11-15 d.   tarptautinių pratybų ,,Iron Wolf" metu buvo vykdomas rinktinės gynybinių operacijų planavimo ir vykdymo vertinimas.

2017 m. vasario 16 d. Kaišiadoryse atkurta 208 lengvoji pėstininkų kuopa.

2017 m. vasario 27 d. rinktinės štabas persikėlė į rekonstruotą istorinio Panemunės kareivinių ir mokyklos komplekso pastatą. 

2017 gegužės 13 d. Raseiniuose atkurta 210 lengvoji pėstininkų kuopa. 

2017 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 15 d. rinktinės kariai dalyvauja Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų I bataliono Kovinės grupės, vadovaujamos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono, pratybose „Klastingas vilkas III".

 

2017 m. rugsėjo 16-17 d. Gaižiūnų poligone vyko 204 lengvosios pėstininkų kuopos vertinamosios lauko taktikos pratybos. Kartu su mūsų kariais pratybose dalyvavo ir Latvijos Zemessardze savanoriai.
2017 m. spalio mėnesį Jungtiniame tarptautinio pasiruošimo centre, Hohenfelse, Vokietijoje vykstančiose NATO pratybose ,,Greitas atsakas 17-2" (angl. „Swift Response 17-2").

2018 m. balandžio 11-17 d. KASP 2-osios rinktinės kariai dalyvavo prieštankinių padalinių pratybose „Medžiotojas 2018", kurios vyko Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Šių pratybų metu rinktinės kariams teko aukštesnės vadavietės vaidmuo (HICON). „Medžiotojas 2018" pratybose dalyvavo virš 700 karių iš 8 NATO valstybių (Lietuvos,Vokietijos, JAV, Kanados, Kroatijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Ispanijos).

 

 

 

 

Rinktinės vadai

KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadai:

1991-06-01 - 1992-04-30 - kpt. Vitalijus Straleckas,

1992-05-01 - 1992-06-28 - Juozas Juocevičius,

1992-06-29 - 1993-02-10 - Juras Abromavičius,

1993-02-11 - 1993-09-23 - Virginijus Vilkelis,

1993-09-24 - 1998-11-31 - kpt. Pranas Urbanavičius,

1998-12-01 - 2003-04-18 - plk. ltn. Antanas Plieskis,

2003-04-19 - 2005-08-01 -  mjr. Albertas Dapkus,

2005-08-02 - 2007-01-14 -  plk. ltn. Romanas Satkus,

2007-08-06 - 2009-04-03 -  mjr. Vidas Šarakauskas,

2009-07-02 - 2010-06-21 -  mjr. Romualdas Moldaris

2010-11-08 - 2013-07-04 - plk. ltn. Leonas Lukoševičius

2013-07-05 - 2015-08-06 - plk. ltn. Elegijus Paulavičius

2015-08-07 - 2018-07-26 - plk. ltn. Vidas Grunda

nuo 2018-07-27 iki dabar plk. ltn. Ričardas Stakelis

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-04-15
Sprendimas: Fresh Media