Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

2-oji rinktinė KASP vėliava kaunas

 

 

 

 

Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės tikslas - parengti Rinktinės karius ir iš jų suformuotus karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

 

 

 

 

 

 

 Rinktinės uždaviniai yra:
1. rengti karius savanorius ir iš jų suformuotus karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai bei priimančiosios šalies paramos teikimui;
2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;
3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
4. teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5. dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą.

 

Įgyvendindama 1 nurodytą uždavinį Rinktinė:
1. rengiasi įgyvendinti ir įgyvendina valstybės ginkluotos gynybos ir priimančiosios šalies paramos teikimo planus;
2. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės ginkluotos gynybos planų įgyvendinimą;
3. organizuoja Rinktinės ir (arba) kitų Lietuvos kariuomenės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės ginkluotos gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos teikimui.

 

Įgyvendindama 2 nurodytą uždavinį Rinktinė:
1. rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;
2. nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
3. organizuoja karių savanorių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
4. organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;

5. organizuoja Rinktinės štabo ir Rinktinės profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą.

 

Įgyvendindama 3 nurodytą uždavinį Rinktinė:
1. rengia Rinktinės karius ir iš jų suformuotus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Įgyvendindama 4 nurodytą uždavinį Rinktinė:
1. dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau - TMU) planus;
2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinės kariams ir (arba) iš jų suformuotiems kariniams vienetams;
3. organizuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;
4. skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų suformuotus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

 

Įgyvendindama 5 punkte nurodytą uždavinį Rinktinė:
1. agituoja karo prievolininkus atlikti tarnybą aktyviajame rezerve;
2. teikia siūlymus Savanorių pajėgų vadui dėl karių savanorių atleidimo iš Krašto apsaugos savanorių karo tarnybos;
3. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas ir agitacinius renginius kuriais, siekia informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės veiklą, ugdyti patriotinę savimonę ir sudominti karine tarnyba;
4. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir  visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
5. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

 

Rinktinė gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-08-09
Sprendimas: Fresh Media