Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

Rinktinės tikslas

parengti Rinktinės karius ir iš jų suformuotus karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai.

 

Rinktinės uždaviniai yra:

 1. rengti karius savanorius ir iš jų suformuotus karinius vienetus Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai bei priimančiosios šalies paramos teikimui;

 2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;

 3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;

 4. teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

 5. dalyvauti vykdant kandidatų į tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą.

 

Įgyvendindama 1 nurodytą uždavinį Rinktinė:

 1. rengiasi įgyvendinti ir įgyvendina valstybės ginkluotos gynybos ir priimančiosios šalies paramos teikimo planus;

 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės ginkluotos gynybos planų įgyvendinimą;

 3. organizuoja Rinktinės ir (arba) kitų Lietuvos kariuomenės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės ginkluotos gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos teikimui.

   

Įgyvendindama 2 nurodytą uždavinį Rinktinė:

 1. rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;

 2. nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;

 3. organizuoja karių savanorių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;

 4. organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;.

 5. organizuoja Rinktinės štabo ir Rinktinės profesinės karo tarnybos karių kovinį rengimą.

 

Įgyvendindama 3 nurodytą uždavinį Rinktinė:

 1. rengia Rinktinės karius ir iš jų suformuotus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;

 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Įgyvendindama 4 nurodytą uždavinį Rinktinė:

 1. dalyvauja rengiant taikos meto užduočių (toliau – TMU) planus;

 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinės kariams ir (arba) iš jų suformuotiems kariniams vienetams;

 3. organizuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;

 4. skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų suformuotus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

 

Įgyvendindama 10.5 punkte nurodytą uždavinį Rinktinė:

 1. agituoja karo prievolininkus atlikti tarnybą aktyviajame rezerve;

 2. teikia siūlymus Savanorių pajėgų vadui dėl karių savanorių atleidimo iš Krašto apsaugos savanorių karo tarnybos;

 3. rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas ir agitacinius renginius kuriais,

 4. siekiama informuoti visuomenę apie Lietuvos kariuomenės veiklą, ugdyti patriotinę savimonę ir sudominti karine tarnyba;

 5. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir

 6. visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos bendruomenėmis, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;

 7. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis

 8. organizacijomis.

 

Rinktinė gali vykdyti ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.

 

 


 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2016-08-09
Sprendimas: Fresh Media