Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas

 

KOVINIS RENGIMAS


Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindinis kovinio rengimo tikslas - parengti karius savanorius (jų tarnybos laikotarpiu) krašto gynybai, suteikiant būtinųjų karinių žinių ir įgūdžių, reikalingų keliamų užduočių vykdymui.


KARIŲ SAVANORIŲ RENGIMAS

 

Karių savanorių kovinį rengimą sudaro tarpusavyje susijusios dalys: individualus (įskaitant vadų ir specialistų) bei kolektyvinis rengimas. Kovinis rengimas vykdomas vadovaujantis patvirtintais Kovinio rengimo planais ir programomis, taip pat karys tarnybos eigoje siunčiamas į įvairius kursus, siekiant kelti jo kaip kario ir / ar vado kvalifikaciją bei kompetenciją. Šiems tikslams pasiekti kariai savanoriai gali būti šaukiami nuo 20 iki 50 parų per metus savaitgaliais, taip pat darbo dienomis, atsitraukus nuo tiesioginio darbo.

Karių savanorių individualus, rengimas vyksta Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre, Lietuvos kariuomenės mokykloje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione bei padaliniuose. Kariai savanoriai tarnybos metu turi galimybę kelti kvalifikaciją šiuose kursuose:

Baziniame kario savanorio įgūdžių kurse;
Pėstininko gelbėtojo kurse;
Radijo ryšio sistemų specialisto kurse;
Informacinių sistemų specialisto kurse;
Telekomunikacinių sistemų specialistų kurse;
FALCON kurse;
Pėstininkų skyriaus vado - vyr. šaulio kurse;
Pradiniame patrulio kurse;
Taiklaus šaulio kurse;
Kulkosvaidininkams ir jų padėjėjams skirtuose kursuose;
Granaitsavidininkui ir jo padėjėjui skirtuose kursuose;
Minosvaidininko kursuose.

Paskyrus karį savanorį į pareigas, karys savanoris pereina ketverių metų kovinio rengimo ciklą.
Pirmais metais karys savanoris turi baigti Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą, o antrais, trečiais ir ketvirtais metais karys savanoris rengiamas pagal kiekvieniems metams Rinktinės vado iškeltas individualias užduotis, vykdomas specialistų ir vadų rengimas, atsižvelgiant į užimamas pareigas bei karys savanoris toliau rengiamas vykdyti kolektyvines patrulio, gynybos ir puolimo užduotis paskirtuose padaliniuose. Kai kuopa yra užpildyta kariais savanoriais 60 %, atsiranda galimybė rengti karį savanorį kitoms kolektyvinėms užduotims (pvz.: vykdyti ataką / gynybą mieste, vykdyti ginkluotą palydą (eskortą) ir t.t.).
Būtina paminėti, kad kariams savanoriams egzistuoja galimybė tarnauti ne tik pėstininkų padalinyje, bet ir žvalgybos, ryšių ar tiekimo ir transportavimo būrių sudėtyje, todėl užduočių vykdymo spektras tampa įvairesnis.

 

   

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-01-19
Sprendimas: Fresh Media