Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Kovinis rengimas

 


KARINIS RENGIMAS Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės pagrindinis karinio rengimo tikslas - parengti karius savanorius (jų tarnybos laikotarpiu) krašto gynybai bei taikos meto užduočių vykdymui, suteikiant būtinųjų karinių žinių ir įgūdžių, reikalingų keliamoms užduotims.


 

KARIŲ SAVANORIŲ RENGIMAS

 

Karių savanorių karinį rengimą sudaro tarpusavyje susijusios dalys: individualus (įskaitant vadų ir specialistų) bei kolektyvinis rengimas. Karinis rengimas vykdomas vadovaujantis patvirtintais Karinio rengimo planais ir programomis, taip pat karys tarnybos eigoje siunčiamas į įvairius kursus, siekiant kelti jo kaip kario ir / ar vado kvalifikaciją bei kompetenciją. Šiems tikslams pasiekti kariai savanoriai gali būti šaukiami nuo 20 iki 50 parų per metus (neskaitant tarptautinių operacijų ir kursų) savaitgaliais, taip pat darbo dienomis, atsitraukiant juos nuo kasdieninio darbo atsiradus kariuomenės poreikiui.

Karių savanorių individualus, rengimas vyksta Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre, Lietuvos kariuomenės mokykloje bei kituose padaliniuose. Kariai savanoriai tarnybos metu turi galimybę kelti kvalifikaciją šiuose kursuose:

Baziniame kario savanorio įgūdžių kurse;
Pėstininko gelbėtojo kurse;
Radijo ryšio sistemų specialisto kurse;
Informacinių sistemų specialisto kurse;
Telekomunikacinių sistemų specialistų kurse;
FALCON kurse;
Pėstininkų skyriaus vado - vyr. šaulio kurse;
Pradiniame patrulio kurse;
Taiklaus šaulio kurse;
Kulkosvaidininkams ir jų padėjėjams skirtuose kursuose;
Granaitsavidininkams ir jų padėjėjams skirtuose kursuose;
Minosvaidininko kurse;

Šaulio inžinieriaus kurse.

Paskyrus karį savanorį į pareigas, karys savanoris pereina ketverių metų karinio rengimo ciklą, po kurio jam užskaitoma pradinė karo tarnyba.
Pirmais metais karys savanoris turi baigti Bazinį kario savanorio įgūdžių kursą, o antrais, trečiais ir ketvirtais metais karys savanoris rengiamas pagal kiekvieniems metams Rinktinės vado iškeltas individualias užduotis, vykdomas specialistų ir vadų rengimas, atsižvelgiant į užimamas pareigas bei karys savanoris toliau rengiamas vykdyti kolektyvines patrulio, gynybos ir puolimo užduotis paskirtuose padaliniuose. Kai kuopa yra užpildyta kariais savanoriais 60 %, atsiranda galimybė rengti karį savanorį kitoms kolektyvinėms užduotims (pvz.: vykdyti ataką / gynybą mieste, vykdyti ginkluotą palydą (eskortą) ir t.t.).
Būtina paminėti, kad kariams savanoriams egzistuoja galimybė tarnauti ne tik pėstininkų padalinyje, bet ir žvalgybos, ryšių ar tiekimo, transportavimo bei minosvaidžių būrių sudėtyje, todėl užduočių vykdymo spektras yra įvairus, suteikiantis kariui savanoriui tarnybos metu vykdyti jo pomėgiams artimesnes funkcijas.


   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2019-02-28
Sprendimas: Fresh Media