Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Aktualijos 2010-2011 m.

 

2011 m.

 

Provincijos atkūrimo grupės 14 pamainos karių šeimos nariai dalyvavo Kalėdinėje ekskursijoje Kaune

 

2011 m. gruodžio 10d. PAG 14 karių šeimos nariai dalyvavo Kalėdinėje ekskursijoje Kaune. Ekskursijos metu Kauno Šv. Arkangelo Mykolo Įgulos bažnyčioje vyko Kauno kapeliono Tomo Karklio priėmimas bei pažintinė ekskursija po bažnyčią. Taip pat lankėmės Kauno karininkų ramovėje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

 

   

 

 

Kariuomenės diena paminėta futbolo aikštėje

 

Vyčio apygardos 5 - osios rinktinės savanoriai tęsią tradiciją Lietuvos kariuomenės dieną paminėti futbolo varžybose. Gruodžio 3 d. į penktą kartą vykdomą salės futbolo turnyrą atvyko ne tik geriausios Šiaulių apskrities komandos, bet ir svečiai iš Panevėžio SK „Stop" ir Latvijos komanda „CBS Igate". Svečiai įrodė savo pranašumą jau pogrupio varžybose užimdami pirmąsias vietas. Apmaudu, tačiau 5 rinktinės komandai pralaimėjimas latviams 0:2 užkirto kelią į pusfinalį. Tačiau tai nesugadino puikios futbolo šventės.

 

 

 

Goro bendruomenė  susirinko į viešą profesoriaus iš Lietuvos paskaitą

 

2011 m. lapkričio 21-27 dienomis Afganistano Islamo Respublikos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) bazėje lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius ir Rytų Europos studijų centro (toliau - RESC) Politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas Vytis Jurkonis. Šiuo vizitu RESC siekia stiprinti vietos nevyriausybinių organizacijų projektų rengimo ir valdymo gebėjimus, o Afganistano Goro provincijos administracijai suteikti strateginio planavimo žinių.

 

  

 

 

PAG-14 išminuotojai sunaikino didelį kiekį sprogmenų

 

Lapkričio 22 dieną Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-14) Sprogmenų neutralizavimo skyriaus kariai sunaikino didelį kiekį pavojingų sprogmenų, kuriuos perdavė Goro provincijos Nacionalinio saugumo direktorato (angl. National Directorate of Security, NDS) atstovai.
Goro provincijos saugumo pajėgos neturi galimybių savarankiškai naikinti sprogmenų ir šaudmenų, todėl surinkę ar radę juos, provincijos atstovai dažnai kreipiasi pagalbos į PAG Sprogmenų neutralizavimo skyriaus karius, kurie turi reikalingus pajėgumus ir įgūdžius tokiems sprogmenims neutralizuoti. Amuniciją PAG kariams dažniausiai perduoda Goro provincijos Nelegalių ginkluotų grupuočių nuginklavimo komiteto (angl. Disbandment of Illegal Armed Groups, DIAG) bei NDS atstovai.
Išminavimo skyriuje kartu su Lietuvos išminuotojais tarnauja ir Ukrainos kariuomenės specialistai.

 

 

   
   

 

 

Afganistane PAG 14 pamainos kariai minėjo Lietuvos karių dieną

2011 lapkričio 23 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje iškilminga karių rikiuote paminėtos 93 -osios Lietuvos kariuomenės įkūrimo metinės.
„Šiandien mes minime šią Lietuvos kariuomenei svarbią šventę būdami toli nuo savo gimtosios šalies, nuo artimųjų ir tarnybos draugų. Turime garbingai atstovauti savo šalį, kariuomenę, įvykdyti visas mums pavestas užduotis, esate puikūs kariai, todėl neabejoju kad tai atliksime puikiai." - Sveikindamas karius sakė PAG-14 pamainos vadas pulkininkas Eligijus Senulis.
Iškilmingos rikiuotės metų kariams buvo perskaityti Krašto apsaugos ministrės ir kariuomenės vado, Jungtinio štabo viršininko sveikinimai. PAG Civilinio elemento vadovas Eugenijus Vaicekauskas taip pat pasveikino Lietuvos karius, padėkojo už puikiai atliekamą tarnybą. Vakare kariai dalyvavo Šv. Mišiose kurias maldos namuose aukojo PAG-14 kapelionas Virginijus Veilentas.

 

 

   

 

 

Tarnybą Afganistane pradėjo keturioliktoji Lietuvos karių pamaina

 

2011 lapkričio 14 d. Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje įvyko oficiali Lietuvos kontingentų pasikeitimo ceremonija. Jos metu tarnybą Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje pradėjo keturioliktoji Lietuvos karių pamaina (PAG-14), sudaryta daugiausia iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių.
Pasikeitimo proga ceremonijoje dalyvavo Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) Vakarų regioninės vadavietės, kuriai pavaldi Lietuvos PAG, vadas brigados generolas Luciano Portolano, Danijos kariuomenės vyriausias nacionalinis atstovas Afganistane brigados generolas Birgen Mejlholm, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis, Lietuvos kariuomenės „Geležinio vilko" brigados vadas pulkininkas Valdemaras Rupšys, Civilinio elemento vadovas Eugenijus Vaicekauskas, Lietuvos Specialiosios misijos Afganistane vystomojo bendradarbiavimo patarėjas Evaldas Galvanauskas, Japonijos ambasados Afganistane pirmasis sekretorius Shunji Tabuchi, Goro provincijos administracijos bei vietos saugumo pajėgų vadovybės atstovai, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų vadovai.
Oficialios perdavimo ceremonijos metu PAG vado įgaliojimus iš pulkininko Nerijaus Stankevičiaus perėmė pulkininkas Eligijus Senulis.
Lietuvos kontingentų pasikeitimo ceremonijoje, Vakarų regioninės vadavietės vadas brigados generolas Carmine Masiello ir Jungtinio štabo viršininkas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis simboliškai perėmė Lietuvos Respublikos valstybinę ir NATO aljanso vėliavas iš PAG-13 vado ir jas perdavė PAG-14 vadui pulkininkui Eligijui Senuliui.
PAG-14 vadas pulkininkas Eligijus Senulis kreipdamasis į susirinkusius sakė: „Naujoji Provincijos atkūrimo grupės karių pamaina ir toliau tęs ankstesnių provincijos atkūrimo grupių veiklą, sieks išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su Goro provincijos administracijos ir vietos saugumo pajėgų vadovybe bei vietiniais gyventojais.
Afganistano Goro provincijoje veikianti Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė (PAG) - bendra civilių ir karių misija, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis - padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.
Goro PAG stovykloje Čagčarane kartu su Lietuvos kariais ir civiliais tarnauja ir dirba Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Suomijos ir Ukrainos atstovai.

 

 

   
   

nuotraukos vyr. ltn. Tomo Pakalniškio

 

Į NATO misiją Afganistane išlydėti rinktinės kariai

 

Spalio 21 d. 11 val. Panevėžyje, Nepriklausomybės aikštėje, vyko Lietuvos karių išvykstančių į NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl ISAF) operaciją Afganistane išlydėtuvių ceremonija.
Lapkričio mėnesį Goro provincijoje misiją baigiančius karius pakeis naujos pamainos - Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės 14-oji Lietuvos karių (PAG-14) pamaina vadovaujama pulkininko leitenanto Eligijaus Senulio ir Goro provincijos policijos pareigūnus mokysianti Lietuvos vadovaujama Policijos operacinės mokymo ir sąveikos trečioji grupė (POMSG-3), kuriai vadovaus Lietuvos Kariuomenės Karo policijos vadas pulkininkas leitenanatas Ričardas Pocius.
Lietuvos PAG-14 karių pamaina, kurioje yra apie 150 karių, daugiausia iš Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios koordinuos Goro provincijos atkūrimo procesą, rengs Goro provincijoje dislokuotus Afganistano nacionalinės armijos karius. Goro PAG stovykloje Čagčarane kartu su Lietuvos kariais veiks Gruzijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Suomijos, Bulgarijos ir Ukrainos atstovai.
Goro provincijos policijos pareigūnus mokysianti Lietuvos POMSG-3, grupė, kurią sudaro 20 Lietuvos ir JAV karių bei Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Grupė tęs kolegų darbą, mokys ir konsultuos Afganistano nacionalines policijos pajėgas.
Išlydėtuvių ceremonijoje išvykstančius karius sveikino ir atminimo dovanas teikė Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Ištvermės, supratimo, tinkamo užduočių vykdymo, karių artimiesiems kantrybės ir palaikymo linkėjo Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Anne Elizabeth Derse, Lietuvos kariuomenės Jungtinio Štabo viršininkas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis, Panevėžio miesto vicemaras Petras Narkevičius, kiti kariuomenės dalinių vadai.

 

 

   
   
   

nuotraukos srž. R. Garnienės

 

Vyko misijai besiruošiančių karių artimųjų susitikimas

 

Rugsėjo 16 d. Karaliaus Mindaugo mechanizuotajame pėstininkų batalione (Pajuostyje, Panevėžio r.) vyko tarptautinei misijai Afganistano Goro provincijoje besiruošiančios keturioliktosios Lietuvos karių pamainos susitikimas su karių artimaisiais.
Renginyje šeimos nariams prisistatė Provincijos atkūrimo grupės 14 pamainos (toliau PAG-14) vadas pulkininkas leitenantas Eligijus Senulis. Vadas pažymėjo, kad šis susitikimas- tai puiki proga susipažinti tarpusavyje, taipogi šeimos nariams svarbu žinoti kur išvažiuoja kariai, ką jie veiks, kokias užduotis atliks, kokios bus jų gyvenimo sąlygos Lietuvių stovykloje Goro provincijoje.
Šeimos nariams PAG štabo karininkai supažindino su Lietuvos vadovaujamos misijos Goro provincijoje tikslais ir užduotimis, karių tarnybos ir buities sąlygomis stovykloje. Šeimoms taip pat buvo pristatyta karių žmonoms skirta interneto svetainė www.Penelopiuklubas.lt, aptarti misijos metu karių šeimoms planuojami renginiai.

 
   
   

 

  

Nuotraukos vyr.ltn. T. Pakalniškio ir srž. R. Garnienės

 

Rinktinės žvalgai tarptautinėse varžybose „Zemessardze patrula" Latvijos Respublikoje

 

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-osios rinktinės kariai 2011 m. rugsėjo mėnesio 9-11 dienomis dalyvavo kasmetinėse tarptautinėse varžybose „Zemessardze patrula" Latvijos Respublikoje. Varžybose dalyvavo 33 komandos iš Latvijos, Lietuvos ir Danijos.
Parą laiko trukusiose varžybose, Rinktinės kariai parodė puikų savo srities dalykų išmanymą ir mišrių komandų įskaitoje užėmė 1-ąją vietą (iš 11 komandų), o vyrų įskaitoje iškovojo 2-ąją vietą (iš 22 komandų).
„Zemessardze patrula" varžybos organizuotos jau 19-ąjį kartą. Rinktinės komandų vadovas kpt. Arūnas Norkevičius teigė, kad šių metų varžybos buvo organizuotos puikiai.
Varžybose iš viso buvo 17 rungčių, kuriose reikėjo pademonstruoti ne tik fizinį pasirengimą, bet ir turimų žinių bagažą, loginį mastymą. Galima paminėti tokias rungtis, kaip:
- karinės technikos, ginkluotės, įvairių šalių uniformų, skiriamųjų ženklų atpažinimas;
- ryšių rungtis, kurios metu per 8 minutes reikėjo užbėgti į bokštą, surinkti radijo stotį, suderintį dažnį, perduoti pranešimą, išrinkti radijo stotį ir nusileisti iš bokšto žemyn;
- pirmos medicininės pagalbos suteikimo rungtis;
- šaudymas, granatų mėtymas;
- persikėlimas per vandens kliūtį su ekipuote ir ginkluote;
- kliūčių ruožas su vandens kliūtimis;
- orientacinis žygis.
Varžybos vyko vietovėje, kur vyko aršūs mūšiai I ir II pasaulinių karų metu. Viena iš užduočių tiesiogiai buvo susijusi su tų metų įvykiais - kariams vietos muziejuje reikėjo nustatyti kam buvo naudojamas vienas ar kitas daiktas, tiesiogiai susijęs su kario tarnyba tuo laikotarpiu. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad specialus kablys buvo naudojamas užsimauti batus lauko sąlygomis, nors daugelio nuomone jis buvo naudojamas šaudmenų atitempimui į pozicijas.
„Zemessardze patrula" varžybose dalyvavo šie Rinktinės kariai - kpt. Arūnas Norkevičius, kpt. Valerijus Gruodis, vyr.ltn. Haroldas Grigalionis, srž. Justinas Ramonas, gr. Marius Merkelis, eil. Evaldas Rinkevičius, eil. Gediminas Jonuškis, eil. Dainius Rinkevičius, eil. Ovidijus Ošurkovas, eil. Vaiva Pėstininkė, eil. Julija Pron, eil. Vydmantė Gramataitė, eil. Raimonda Volkovaitė.

 

   

Nuotraukos gr. Mariaus Merkelio

 

Rinktinės savanoriai - Artūro Sakalausko futbolo turnyro nugalėtojai

 

Rugpjūčio 17-18 dienomis Birutės bataliono stadione vyko futbolo turnyras, skirtas A. Sakalauskui atminti. Turnyre dalyvavo dalyvavo penkios Krašto apsaugos savanorių pajėgų komandos, Dragūnų mokomojo bataliono komanda. Svečių teisėmis žaidė stadiono šeimininkai „Geležinio Vilko" Birutės bataliono futbolininkų komanda. Šiemet futbolo turnyro nugalėto tapo Rinktinėsfutbolininkai, finale rezultatu 2:0 nugalėję žemaičių rinktinės komandą. Pereinamąją taurę turnyro nugalėtojams įteikė savanorio tėvai Genovaitė ir Petras Sakalauskai.

   
nuotraukos vyr. srž. E. Žigaičio

 

 

Rinktinės kariai žygyje "Radvilų keliais"


2011 m. rugpjūčio 26-28 dienomis Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos Mokomajame pulke vyko 11-asis žygis "Radvilų keliais" Šis žygis buvo skirtas kunigaikščiui Kristupui Radvilai II atminti. Žygyje dalyvavo 7 rinktinės kariai, pasirinktinai ir sėkmingai įveikė 42 km, 32 km, 22 km, 12 km žygio dalyvių trasas.

 

   

 

nuotraukos kpt. M. Liaudanskio

 

XXI Krašto apsaugos savanorių pajėgų sporto žaidynės

 

Š. m. liepos 2-3 d. Armalėnų km. Šilutės raj., vyko XXI Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) sporto žaidynės.
Šiais metais žaidynes organizavo KASP Žemaičių apygardos 3-oji rinktinė ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabas. Dalyvavo penkių savanorių rinktinių, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomojo bataliono ir Lietuvos šaulių sąjungos komandos. Žaidynėse kariai varžėsi virvės traukimo, galiūnų, granatų svaidymo, kario kelio, dažasvydžio, krepšinio, biatlono konkursinėse komandų varžybose.Taip pat kariai dalyvavo ir nekonkursinėse kvadrato, rankų lenkimo, šaudymo iš orinio šautuvo, smiginio, kareiviško bato mėtymo, svarsčio kėlimo rungtyse.
Žaidynių nugalėtojais tapo KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė. Rinktinė vienuoliktą kartą ir šeštą kartą iš eilės tapo KASP sporto žaidynių nugalėtojais.

   
   

nuotraukos kpt. K. Klungio ir R. Linkevičiaus

 

Vertinamosios lauko taktikos pratybos

 

Š. m. birželio mėn. 4-5 dienomis Rinktinės penkiose kuopose vyko vertinamosios lauko taktikos pratybos. Rinktinės 501, 502, 509 pėstininkų kuopose Panevėžio apskrityje ir 503, 504 kuopose Šiaulių apskrityje vyko karių savanorių RP 2 (rengiamų pajėgumų) vertinimai.
Šių pratybų metu buvo vertinamas karių pasirengimas atlikti įvairias užduotis:vykdyti taktinį žygį, vietovės žvalgybą,įrengti patrulio bazę, vykdyti gynybą.

   
   

 nuotraukos vrš. Č. Vasilkevičiaus ir kpt. S. Zapusto

 

Susitikimas su Rinktinės karių savanorių darbdaviais

 

Š. m. gegužės 28 d. vyko 504 kuopos karių savanorių darbdavių susitikimas. Į susitikimą atvyko dvi dešimtys Šiaulių miesto ir rajono įvairių įmonių vadovų. Renginio metu Rinktinės vadas mjr. Eligijus Senulis pristatė Lietuvos kariuomenės struktūrą, Krašto apsaugos savanorių pajėgų poziciją kariuomenėje. 504 kuopos vadas kpt. Marius Liaudanskis papasakojo apie karių savanorių tarnybą kuopoje, kuopai keliamas ir vykdomas užduotis, komplektavimo problemas, taip pat supažindino darbdavius su pagrindinėmis Krašto apsaugos sistemos karių tarnybos įstatymo, apibrėžiančio karių savanorių tarnybą nuostatomis. Darbdaviams buvo aktualūs Karių savanorių pašaukimo į tarnybą, tarnybos sąlygų sudarymo vykdant Tarptautines operacijas ir kiti klausimai.
Pasidžiaugdamas, kad nemažai darbdavių atsiliepė į mūsų kvietimą dalyvauti šiame renginyje, Rinktinės vadas mjr. Eligijus Senulis pakvietė svečius supažindinti su kuopoje esančia ginkluote ir turima technika. Akies ir rankos taiklumą svečiai turėjo galimybę išbandyti Pagudonės šaudykloje. Ten buvo suorganizuotos šaudymo varžybos iš pistoleto GLOCK. Taikliausiems buvo įteiktos atminimo dovanėlės.

 

   
   

nuotraukos kpt. K. Klungio

 

Memorialinės lentos atidengimo ceremonija Lestenes brolių kapinėse

 

Š. m. gegužės 8 d. trys Krašto apsaugos savanorių pajėgų 5-osios rinktinės profesinės karo tarnybos kariai dalyvavo Antrojo pasaulinio karo žuvusiųjų Latvijos , Lietuvos ir Estijos kovotojų pagerbimo ceremonijoje. Lestenes brolių kapinėse buvo atidengta memorialinė lenta, kurioje išgraviruotos žuvusių latvių, estų, lietuvių - eilinių Alfonso Bugniaus, Stasio Kligio, Broniaus Vaičėno, seržanto Antano Streikaus, leitenanto Juozo Streikaus bei pulkininko Balio Vaičėno pavardės.
Lestenes bralu kapos (Lastenės brolių kapai) kūrimas pradėtas 1998 metais. Šiose kapinėse palaidoti per Antrąjį pasaulinį karą žuvę latvių legiono kariai. Kapinės užima apie 1,5 ha teritoriją. Kapinių centre stovi skulptūra - Motina-Latvija. Kapinių sienų plokštėse iškalta virš 10 000 žuvusių Latvijos legionierių pavardžių.

 

   

nuotraukos vyr. srž. J. Jurskio ir kpt. K. Klungio

 

Rinktinė minėjo 20-asias įkūrimo metines

 

Rinktinės kūrimosi ištakos prasidėjo 1991 metais, kai pirmieji savanoriai patriotiškumo vadami atėjo į Krašto apsaugos departamentą. Oficiali rinktinės įkūrimo data - 1991 m. balandžio 22 d., kai KAD generalinio direktoriaus įsakymu įkuriama Panevėžio rinktinė.
Š. m. balandžio 30 d. Vyčio apygardos 5- oji rinktinė minėjo įkūrimo dvidešimtmetį. Renginyje dalyvavo KASP vadas - plk.ltn. Romualdas Moldaris, Panevėžio ir Šiaulių įgulų dalinių atstovai, Panevėžio m. savivaldos atstovai, buvę rinktinės vadai, Lietuvos laisvės kovų dalyviai, buvę ir esami PKT kariai bei kariai savanoriai.
Jubiliejinis 20-ųjų metinių paminėjimas prasidėjo šv. mišiomis Panevėžio įgulos Šv. Trejybės bažnyčioje. Po šv. mišių, lydimi KASP bigbendo, kariai savanoriai žygiavo į miesto Laisvės aikštę. Iškilmingoje rikiuotėje prie Panevėžio savivaldybės KASP vadas plk.ltn. Romualdas Moldaris padėkodamas kariams savanoriams už pavyzdingą tarnybą, iniciatyvų pareigų vykdymą rinktinės 20-ųjų įkūrimo metinių proga įteikė padėkas ir kitus apdovanojimus.
Puoselėjant tradicijas ir tęsiant buvusių rinktinės vadų pradėtą darbą rinktinės pėstininkų kuopoms buvo įteikti velukai. Šie velukai su pažymėtais kiekvienos kuopos inicialais tebūna tradicijų tęstinumas ateinančioms kartoms.
Šventinį renginį papuošė Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių parodomoji programa. Jos metu aidėjo garbės salvės.
Iškilmingame minėjime Panevėžio savivaldybės salėje buvo prisimintas 20 metų rinktinės gyvavymo laikotarpis, buvusiųjų rinktinės vadų nuveikti darbai ir pasiekimai. Rinktinės vadas, mjr. Eligijus Senulis, paminėjo, kad per 20 metų gyvavimo laikotarpį, rinktinė patirdami džiugias ir siunkias akimirkas kūrėsi, mokėsi, tobulėjo. Vykdydama Lietuvos kariuomenei iškeltas užduotis, įgyjo patirtį, o kartu pasitikėjimą ir pripažinimą. Akivaizdžiai matyti, kad per šį laikotarpį augo tobulėjo ne tik mūsų rinktinė, bet ir visa Lietuvos kariuomenė. Iškilmingo minėjimo metu Rinktinės vadas padėkojo buvusiems rinktinės vadams už tvirtus rinktinės kūrimosi ir 20 metų gyvavimo pamatus, už jų įdėtą indelį vystant ir stiprinant rinktinę, kuriant ir puoselėjant tradicijas. Su gražia rinktinės švente pasveikindamas visus susirinkusiuosius taip pat padėkojo ir mūsų rinktinės kariams savanoriams: „Jūs kariai esate ir būsite mūsų rinktinės pagrindas, linkiu Jums visems sveikatos stiprybės, ištvermės tarnaujant Tėvynei".
Šventinį koncertą kariams ir svečiams dovanojo Panevėžio muzikos mokyklos meno kolektyvai.

 

   
   

 nuotraukos vyr. srž. E. Žigaičio

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną paminint

 

Moksleivių patriotiškumo ugdymo akimirkos

   
 

Tarptautinis futbolo turnyras


Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti š. m. kovo 20 d. Šiauliuose vyko tarptautinis salės futbolo turnyras. Turnyre dalyvavo dešimt Lietuvos ir Latvijos futbolo klubų. Nugalėtojais tapo Šiaulių futbolo klubas „Tauras". KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės komandai pritrūko sėkmės. Nors pirmose rungtynėse rezultatu 3:2 įveikė būsimus čempionus FK „Tauras" komandą, tačiau antrose ir trečiose rungtynėse patirti pralaimėjimai svečiams iš Latvijos „CBS Igate" 1:4, bei FK „Kaslita" 1:2 užkirto kelią į pusfinalį. Pergalė paskutinėse grupės rungtynėse prieš „Olimpo SC" rezultatu 5:0 buvo maža paguoda.
Turnyro rezultatai

1. -„Tauras" (Šiauliai) 6. „FK „Savanoris" (Šiaulių raj.)
2. - „Žemaitijos pienas" (Telšiai) 7. „Olimpo SC" (Mažeikiai)
3.- „CBS Igate" (Latvija) 8. FK „Kaslita" (Kelmė)
4. - „Kairiai"(Šiaulių raj.) 9. SK „Grifas" (Šiauliai)
5. - FC Kupsc"(Šiauliai) 10. SK „Stop" (Panevežys).

ats. Kpt. Dalius Einoris

 

 

Krašto apsaugos savanorių pajėgoms - 20 metų

 

Sausio 17 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) šventė 20-ies metų įkūrimo jubiliejų. Šventiniuose renginiuose dalyvavo Rinktinės vadai, pasižymėję kariai savanoriai. Jubiliejiniame minėjime LR Seime buvo apdovanoti rinktinei nusipelnę kariai, moksleivių rašinių konkurso"Koks yra Tėvynės gynėjas?"nugalėtojai.

 

   
   

nuotraukos vyr. srž. E. Žigaičio

 

Rinktinės kariai Laisvės gynėjų dienos renginiuose


Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kariai paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Pagerbdami 1991-ųjų sausį už šalies laisvę žuvusiųjų atminimą, sausio 9 d. Vilniuje dalyvavo tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu", sausio 13 dieną, uždegdami pagarbos žvakę, kartu su vietos bendruomenėmis dalyvavo viešuose minėjimuose Panevėžyje, Pasvalyje, Rokiškyje.

   

 

nuotraukos kpt. K. Klungio

 

2010 metai

 

Sutinkant Šv. Kalėdas ir Naujųjų belaukiant

Š. m. gruodžio 23 d. susikaupimo ir rimties minutei Rinktinės karius ir darbuotojus sukvietė kapelionas kpt. Jonas Tamošiūnas. Palinkėdamas gražių, ramių ir prasmingų švenčių ir ateinančių Naujųjų metų drauge su rinktinės kolektyvu sulaužė Kūčių simbolį- Kalėdaitį.
Artėjant Naujiesiems, gruodžio 30 d. popietę, Rinktinės kariai ir darbuotojai drauge su Kalėdų Seneliu palydėjo senus metus, žiemos sporto estafetėse išbandė savo sportines galias. Palydėtuvėse Rinktinės vadas mjr. Eligijus Senulis padėkojo visiems už pastangas ir gerai atliktus darbus, bei palinkėjo sėkmingos, atsakingos ir ištvermingos tarnybos 2011m.

 

   

 

nuotraukos  kpt. K. Klungio

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2014-09-18
Sprendimas: Fresh Media