Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 

 

 

 

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės tikslas-

Parengti rinktinės karius ir iš jų suformuotus vienetus Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

 

 

 

 

 

 

 

Vyčio apygardos 5-osios rinktinės uždaviniai:

 1. Rengti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms teikimui;
 2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;
 3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
 4. teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms;

Įgyvendindama 1 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant valstybės karinės gynybos planus;
 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą;
 3. organizuoja Rinktinės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgos teikimui.

Įgyvendindama 2 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;
 2. nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
 3. organizuoja karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
 4. organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;
 5. bendradarbiauja su KAS institucijomis ir vienetais karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių kovinio rengimo ir kitais klausimais;
 6. administruoja karius savanorius: priima juos į tarnyba ir atleidžia iš jos, skiria į pareigas, perkelia ir atleidžia iš jų;
 7. ugdo Rinktinės karius, sudaro tinkamas jų tarnybos sąlygas;
 8. užtikrina įstatymų, kitų teisės aktuose nustatyta tvarka, organizuoja jo tinkamą priežiūrą, efektyvų ir taupų naudojimą pagal paskirtį;
 9. teikia pasiūlymus Pajėgoms dėl jų biudžeto tikslinimo ir papildomų lėšų skyrimo;
 10. prisideda rengiant investicinius projektus;
 11. reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos visuomene, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
 12. bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

Įgyvendindama 3 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. rengia Rinktinės karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
 2. papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Įgyvendindama 4 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. prisideda rengiant taikos meto užduočių (toliau-TMU) planus;
 2. paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinėje;
 3. organizuoja ir kontroliuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;
 4. skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų sudarytus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

Įgyvendindama 5 uždavinį Rinktinė atlieka šias funkcijas:

 1. skiria reikiamus žmogiškuosius ir materialinius resursus, reikalingus kariuomenės ir kitų KAS institucijų karinio personalo komplektavimui vykdyti.
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-04-13
Sprendimas: Fresh Media