Lietuvos kariuomenė

Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Tarptautinės operacijos

Rengti karius tarptautinėms operacijoms – viena pagrindinių rinktinės užduočių.

Nuo 1996 m. rinktinės kariai dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane, Bosnijoje ir Hercogovinoje, Irake, Serbijoje ir Juodkalnijoje (Kosovo provincija).

 

Dalyvaudami tarptautinėse operacijose, rinktinės kariai turi galimybę susipažinti su kitomis užsienio šalių kariuomenėmis, jų kovos technika, ginkluote, bei įgyti patirties vykdant nustatytas užduotis.

 

Iki 2005 m. į tarptautines operacijas vykdavo pavieniai rinktinės profesinės karo tarnybos kariai.

 

2005 m. spalio - 2006 m. gegužės mėn.  misijoje Kosovo provincijoje dalyvavo Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės karių pagrindu sudarytas KFOR-13 būrys.

KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės karių pagrindu buvo sudaryta Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 8-oji pamaina (PAG-8), kuri tarptautinėje operacijoje dalyvavo nuo 2008 m. spalio iki 2009 m. gegužės  mėn.

 

 

Nuo 2018 m. spalio mėnesio  rinktinės kariai tarnauja Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Malyje MINUSMA.

 

Lietuvos Pajėgų apsaugos vieneto kariai operacijoje MINUSMA atsakingi už karinės bazės teritorijos Gao provincijoje, Malio rytinėje dalyje, apsaugos užtikrinimą. Lietuva, be Pajėgų apsaugos vieneto, JT vadovaujamai operacijai taip pat skiria 5 štabo karininkus, kurie tarnauja operacijos vadavietėse Bamake, Timbuktu ir Gao. Operacijoje MINUSMA Lietuvos kariai koviniuose veiksmuose nedalyvauja. 

 

Lietuva veikdama kaip aktyvi ir atsakinga tarptautinės bendruomenės narė, remia tarptautinės bendruomenės pastangas palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, spręsti užsitęsusius konfliktus, kovoti su tarptautiniu terorizmu 2016 metais sustiprino dalyvavimą Jungtinių Tautų vadovaujamoje situacijos stabilizavimo operacijoje MINUSMA Malyje.

Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Siųsdama karius į MINUSMA Lietuva prisideda prie tarptautinių pastangų stabilizuoti padėtį Malyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, dalyvauti teikiant humanitarinę pagalbą, padėti išsaugoti šalies kultūros paveldą, padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Rinktinės kariai tarptautinėse operacijose

 

 

 

PAG-8

 

KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės pagrindu suformuota Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 8-oji pamaina (PAG-8), nuo 2008 m. spalio 29 d. iki 2009 m. gegužės 6 d. dalyvavo tarptautinėje operacijoje Afganistane. Misijos metu PAG-8 kariai palaikė glaudžius darbinius santykius su Goro provincijos valdžia ir provincijoje veikiančiomis bei prie jos atkūrimo prisidedančiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Kariai rengė susitikimus su provincijos mokytojais, taip pat islamo dvasininkais. Buvo vykdomi greitojo poveikio projektai. Siekiant pagerinti valstybinių institucijų veiklos efektyvumą, joms buvo perduota organizacinė technika. Afganistano nacionalinės armijos verbavimo centrui, Čagčarano paštui perduoti motociklai. Skatinant švietimo sektoriaus vystymą, kompiuterine įranga paremtos Goro mokyklos, mokytojų rengimo centre įkurta kompiuterių klasė, surengti kompiuterinio raštingumo kursai. Kariai taip pat vykdė medicinos patrulius vietovėse, kuriose stokojama medicinos priežiūros. Jų metu kartu su vietos medikais teikė medicinos pagalbą gyventojams.

 

2009 m. birželio 5 d. Klaipėdoje, Teatro aikštėje vyko Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 8-osios pamainos (PAG-8) karių sutiktuvių ir apdovanojimo ceremonija. Jos metu Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vadas plk. Antanas Plieskis ir PAG-8 vadas plk. ltn Vytautas Reklaitis prie 3-iosios rinktinės kovinės vėliavos pritvirtintos juostos prisegė pasidabruotą ženklą ir plokštelę, simbolizuojančius rinktinės dalyvavimą tarptautinėje operacijoje. Ši, dar nauja tradicija, perimta iš NATO šalių, stiprina karių pasididžiavimą savo kovine vėliava, kuri po kiekvienos misijos praturtėja tarptautines operacijas atspindinčiais ženklais.

 

 

KFOR 13 būrys

 

2005 m. spalio mėnesį į tarptautinę operaciją Kosovo provincijoje išvyko KFOR-13 būrys, suformuotas iš 3-iosios rinktinės karių.

KFOR-13 būrys buvo sudarytas iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės savanorių. Tai ketvirtasis Savanorių pajėgų suformuotas taikdarių būrys. Būrio vadas – vyr. ltn. Vidas Ilgaudas.

Į tarptautinę operaciją Kosovo provincijoje KFOR-13 būrys išvyko 2005 m. spalio mėnesį. Kariai pusmetį tarnavo bendrame Lenkijos–Ukrainos batalione POLUKRBAT, „Baltojo erelio” stovyklavietėje, dislokuotoje netoli Kačaniko miesto.

Lietuvių būrys šio bataliono sudėtyje vykdė įvairiais užduotis – taikdarių bazės apsaugą, budėjimą kontrolės postuose, patruliavo bataliono atsakomybės rajone ir kt. Savanoriai tarptautinėje operacijoje pasižymėjo kaip ypač pareigingi kariai, lietuviams budint buvo sulaikyta nemažai be dokumentų eksploatuojamų transporto priemonių, taip pat kontrabandos.

Būryje KFOR-13 kovinėse pareigose pirmą kartą tarnybą Lenkijos-Ukrainos batalione atliko ir dvi merginos karės savanorės – gr. Sandra Stancikaitė ir gr. Eglė Šveistytė. Karėms papildomai teko dalyvauti 4 bendrose apieškos operacijose kartu su JAV kariais. Pagal galiojančias taikdarių taisykles vykdyti įtariamųjų moterų apiešką gali tik taikdarės moterys.

Balandžio 27 dieną KASP Žemaičių apygardos 3-iojoje rinktinėje vyko iškilminga KFOR-13 būrio sutikimo ir medalių įteikimo ceremonija.

 

 

   
   
     

Nuotraukos iš rinktinės archyvo.

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-12-19
Sprendimas: Fresh Media